Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 dalies apžvalga

1 dalies apžvalga

Pirmuosiuose Biblijos puslapiuose pasakojama apie pasaulio sukūrimą: kaip nuostabiai Jehova padarė dangų, žemę ir visa, kas juose. Padėkite vaikams įžvelgti, kiek daug kūrinijoje yra įvairovės. Paaiškinkite, kad Dievas žmones sukūrė gerokai pranašesnius už gyvūnus – įdiegė mums gebėjimą kalbėti, mąstyti, kurti, dainuoti, melstis. Mokykite vaikus apie Jehovos galią, išmintį ir ypač apie jo meilę visiems kūriniams, įskaitant kiekvieną iš mūsų.

ŠIOJE DALYJE

1 PAMOKA

Dievas sukūrė dangų ir žemę

Biblijoje rašoma, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę. O kodėl, prieš sukurdamas visa kita, jis sukūrė vieną angelą?

2 PAMOKA

Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį

Dievas sukuria pirmuosius vyrą ir moterį ir apgyvendina juos Edeno sode. Dievas įsako jiems susilaukti vaikų ir visą žemę paversti rojumi.