Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 6 DALIS

Kodėl Jehova sukūrė mus?

Kodėl Jehova sukūrė mus?

Karalius Saliamonas svarstė apie gyvenimo prasmę

KĄ JUMS atskleis Jehovos pažinimas? Tarp kitų dalykų – atsakymą į milijardus žmonių gluminantį klausimą: „Kodėl aš čia?“ Galbūt ir jūs kartais susimąstote apie tai. Vienas išmintingas karalius, turtais viršijęs visus žemės karalius, svarstė apie gyvenimo prasmę (2 Metraščių 9:22; Mokytojo 2:1–13). Šis karalius, Saliamonas, turėjo didelę valdžią, apsčiai turtų ir neprilygstamą išmintį. Kokia buvo jo tyrinėjimų išvada? „Ir tai visų šių pamokymų pagrindinė mintis: ‘Bijokis Dievo ir klausyk Jo įsakymų!’ O tatai yra visų žmonių pareiga“ (Mokytojo 12:13, Vl). Kadangi Saliamonas savo patirtimi pranoksta daugumą žmonių, jo išvada verta mūsų dėmesio (Mokytojo 2:12).

2 Saliamono paminėta Dievo baimė nėra liguista neaiškios dvasinės jėgos baimė. Anaiptol! Tai sveika baimė neįtikti mylimam asmeniui. Jei žmogų labai mylite, visuomet norite jam patikti ir stengiatės jo neįžeisti. Mylėdamas Jehovą elgsitės taip pat.

3 Skaitydamas Bibliją, galite sužinoti, kas mūsų Kūrėjui patinka, o kas ne, ir kam jis sukūrė žemę. Biblijoje sakoma, kad Jehova „sutvėrė žemę ir nepaliko jos tuščios, bet padarė ją tinkamą gyventi“ (Izaijo 45:18, Brb). Jehova paruošė žemę gyventi žmonėms, o šie turėjo rūpintis ja bei visais jos kūriniais (Pradžios 1:28). Tačiau ar sukurdamas žmones Jehova norėjo, kad jie būtų tik žemės prižiūrėtojai?

Adomas ir Ieva prasmingai bendravo su Dievu

4 Ne, jis turėjo didingesnį tikslą. Pirmasis žmogus, Adomas, prasmingai bendravo su Jehova ir  galėjo tiesiogiai kreiptis į savo Kūrėją. Jis girdėjo Dievo žodžius ir pats galėjo išreikšti Jehovai savo mintis (Pradžios 1:28–30; 3:8–13, 16–19; Apaštalų darbų 17:26–28). Tad Adomas ir jo žmona Ieva turėjo puikią galimybę geriau pažinti Jehovą ir ugdytis artimesnius santykius su juo. Pažindami Jehovą ir sekdami juo, jie būtų gyvenę laimingai, nes jis yra „laimingas Dievas“ (1 Timotiejui 1:11, NW). Jehova, apsčiai visko mums teikiantis mūsų džiaugsmui, pirmąjį žmogų apgyvendino rojuje, pavadintame Edeno sodu, ir davė jam perspektyvą gyventi amžinai (1 Timotiejui 6:17; Pradžios 2:8, 9, 16, 17).

Ką naujausi atradimai atskleidžia apie žmogaus ląstelę?

5 Amžinai? Galbūt mintis apie amžinąjį gyvenimą jums atrodo absurdiška. Tačiau ar tikrai ji neprotinga? Mokslininkai sako dabar jau suprantą, kas sukelia ląstelių senėjimą. Chromosomų galiniai segmentai, vadinami telomeromis, ląstelėms dalijantis kaskart trumpėja. Ląstelei pasidalijus 50–100 kartų, jos telomeros sutrumpėja visiškai ir dauguma ląstelių nustoja dalytis. Tačiau neseniai mokslininkai atskleidė, jog veikiant fermentui telomerazei žmogaus ląstelės gali vėl neribotai dalytis. Nors tas atradimas nereiškia, kad Jehova suteiks amžinąjį gyvenimą per šį ypatingą fermentą, tai parodo vieną dalyką: mintis apie amžinybę nėra tuščia.

6 Taigi Biblijos pasakojimas, kad pirmoji žmonių pora buvo sukurta gyventi amžinai, yra visiškai įtikimas. Žmonėms reikėjo ugdytis santykius su Jehova neribotą laiką ir stiprinti ryšį su savo dangiškuoju Tėvu, gerai suvokiant jo tikslą žmonijos labui. Adomui ir Ievai nebūtų tekę nuobodžiauti. Jie turėjo puikią perspektyvą pripildyti žemę laimingų, tobulų palikuonių ir visuomet dirbti patenkinamą bei prasmingą darbą. Tai būtų buvęs išties laimingas gyvenimas! (Pradžios 1:28)