Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Laimingas gyvenimas. Kaip jį pasiekti

 5 DALIS

Kaip pažinti Dievą

Kaip pažinti Dievą

KAI jums reikia patarimo, argi nesikreipiate į patikimą asmenį? O jeigu juo pasitikite, tikriausiai priimsite patarimą, nors galbūt ir ne tuoj susilauksite norimų rezultatų. Kad praktiški Biblijos patarimai būtų jums naudingi, turite susipažinti su jos Autoriumi. Taip galite netgi tapti jo „draugu“ (Izaijo 41:8, Brb).

Dievo vardas Izaijo knygos hebrajiškame tekste

2 Jei trokštate su kuo nors susidraugauti, be abejo, norite žinoti, koks to asmens vardas. Ar Biblijos Dievas turi vardą? Štai jo paties žodžiai: „Aš esu Jahvė [„Jehova“, NW], tai mano vardas! Savo garbės aš neatiduosiu kitam, nei savo gyriaus stabams“ (Izaijo 42:8, Jr). Jo vardas yra „Jehova“, hebrajiškai rašomas יהוה (skaitomas iš dešinės į kairę). Hebrajiškuosiuose raštuose tas vardas pavartotas maždaug 7000 kartų ir reiškia „jis daro, kad būtų“, nes Jehova, įgyvendindamas savo tikslus, gali pasidaryti kuo tik nori arba padaryti, kad jo kūriniai taptų, kuo reikia. Hebrajų kalba gramatinė jo vardo forma nurodo tęstinį veiksmą. Tai reiškia, kad Jehova vykdė ir tebevykdo savo užmojus. Jis yra gyvas Dievas, o ne beasmenė jėga!

3 Jehova tapo Kūrėju (Pradžios 1:1). Jis – „gyvasis Dievas, kuris sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra“ (Apaštalų darbų 14:15). Jo sukurta viskas, įskaitant pirmąją žmonių porą, Adomą ir Ievą. Taigi Dievas yra „gyvenimo šaltinis“ (Psalmyno 36:10 [36:9, Brb]). Be to, jis yra gyvybės Palaikytojas. „Jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo“ (Apaštalų darbų 14:17). Afrikoje ir Azijoje  daugelis žmonių garbina savo protėvius, atsidėkodami jiems už gyvybę. Argi jie neturėtų labiau dėkoti Kūrėjui bei gyvybės Palaikytojui, sukūrusiam pirmąją porą ir davusiam jai gebėjimą daugintis? Mąstydamas apie tai, galbūt pajusite norą sušukti: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta“ (Apreiškimo 4:11).

4 Iš Biblijos puslapių jūs galite pažinti Kūrėją ir sužinoti, koks jis Dievas. Joje atskleidžiama, kad „Dievas yra meilė“ (1 Jono 4:16; Išėjimo 34:6, 7). Skaitydamas Bibliją nuo Pradžios iki Apreiškimo, rasite daugybę pasakojimų, liudijančių, jog jis iš tiesų meilingas Dievas. Tad jei norite pažinti savo Kūrėją, įpraskite kasdien skaityti Dievo Žodį. Uoliai studijuokite Bibliją su tais, kuriems ji gerai pažįstama (Apaštalų darbų 8:26–35). Taip galėsite suvokti, kad jis yra ir teisingumo Dievas, netoleruosiantis blogio per amžius (Pakartoto Įstatymo 32:4). Suderinti meilę ir teisingumą žmogui nėra lengva, o Jehova savo išmintimi visur išlaiko tobulą pusiausvyrą (Romiečiams 11:33; 16:27). Būdamas Visagalis Dievas, jis įgyvendina visus savo tikslus (Pradžios 17:1). Stengdamasis pritaikyti išmintingus Biblijos patarimus, jūs pajusite didesnį dėkingumą Kūrėjui, suprasdamas, kad jo patarimai visuomet naudingi.

Kreipkitės į Jehovą malda

5 Kitas būdas kreiptis į Dievą yra malda. Jehova yra „maldos klausytojas“ (Psalmyno 65:2, Jr). Jis gali „padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome“ (Efeziečiams 3:20). Tačiau ką manytumėte apie „draugą“, ateinantį pas jus vien tik su prašymais? Turbūt jūsų nuomonė apie jį nebūtų labai palanki. Tad ir melsdamasis neturėtumėt vien tik prašyti Dievo malonių, bet drauge reikšti jam padėką bei gyrių (Filipiečiams 4:6, 7; 1 Tesalonikiečiams 5:17, 18).