KUR klausiate patarimo susidūręs su problema? Gal kreipiatės į patikimą draugą arba kvalifikuotą patarėją, ieškote naudingos informacijos bibliotekoje, o gal, kaip sako rytiečiai, prašote „močiutės išminties“, kad ji pasidalytų su jumis savo gyvenimiška patirtimi? Šiaip ar taip, verta prisiminti išmintingus patarimus, padedančius išspręsti problemą. Štai keletas jų.

„Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti“

2 Šeimos gyvenimas. Pasaulyje daugelis dalykų daro žalingą įtaką vaikams, tad tėvai nerimauja dėl jų auklėjimo. Todėl naudinga atsižvelgti į tokį patarimą: „Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.“ 1 Bręstantiems vaikams reikia žinoti „kelią“ – normas, kurių dera laikytis. Dėl to vis daugiau specialistų suvokia būtinybę nustatyti vaikams naudingas taisykles. Išmintingi tėvų nuostatai vaikams yra apsauga. Be to: „Rykštė ir pabarimas duoda išminties, o vaikas, paliktas sau, yra motinos gėda.“ 2 „Rykštė“ yra tėvų meilingas vadovavimas vaikams, kad jie nenueitų klaidingais keliais. Tai nėra blogas elgesys su vaikais. Todėl tėvams patariama: „Neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.“ 3

„Kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį“

3 Geri vyro ir žmonos santykiai yra laimingos šeimos pagrindas. Kaip juos palaikyti? „Kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.“ 4 Meilė ir pagarba yra tarsi šeimos mechanizmo tepalas. Kad šis patarimas būtų veiksmingas, reikia tarpusavyje bendrauti, nes „be pasitarimo niekais nueina užmojai“. 5 Kad bendravimas būtų nuoširdus, sutuoktiniai turi suprasti vienas kito jausmus. Taigi išmintinga turėti omenyje, jog „žmogaus mintys širdyje yra lyg gilus vanduo, bet protingasis gali numanyti, ką jis galvoja“. 6

Turėkite teigiamą požiūrį ir stenkitės išsaugoti artimus santykius

 4 Daugelis pagyvenusių žmonių jaučiasi labai vieniši, nes juos palieka vaikai. Taip yra netgi šalyse, kur pagarba tėvams kažkada buvo įprastas dalykas. Tačiau jų atžaloms būtų naudinga apsvarstyti šiuos išmintingus posakius: „Gerbk savo tėvą ir motiną.“ 7 „Neniekink motinos, kai ji pasens.“ 8 „Kas blogai elgiasi su savo tėvu ar išvaro savo motiną, tas gėdingas ir negarbę užtraukiantis vaikas.“ 9 O pagyvenusiems tėvams reikėtų turėti teigiamą požiūrį ir stengtis puoselėti artimus santykius. „Dėl savo užgaidų žmogus atsiskiria nuo kitų ir prieštarauja tam, kas teisinga.“ 10

5 Alkoholio vartojimas. Tiesa, kad „vynas daro gyvenimą linksmesnį“ 11 ir kad išgėręs alkoholio žmogus „užmiršta savo vargus“. 12 Bet nepamirškite: „Vynas išjuokia, stiprusis gėrimas primuša; neišmintingas, kas jais svaiginasi.“ 13 Pagalvokite apie girtuokliavimo pasekmes: „Galų gale [vynas] kerta kaip gyvatė ir gelia kaip angis. Tavo akys matys keistus vaizdus ir tavo širdis kalbės kvailus niekus. [...] ‘Kai tik pabusiu, vėl vyno prašysiu!’“ 14 Saikingai vartoti alkoholinius gėrimus gali būti naudinga, tik niekada nepiktnaudžiaukite jais.

6 Piniginiai reikalai. Kartais piniginių sunkumų galima išvengti išmintingai tvarkant lėšas. Atkreipkite dėmesį į šį patarimą: „Nebūk su girtuokliais ir nevalgyk su besočiais. Girtuokliai ir rajūnai nuskurs, o mieguistumas aprengs skarmalais.“ 15 Jei nepiktnaudžiaujame alkoholiu, nevartojame narkotikų ir vengiame azartinių lošimų, galime skirti pinigus savo šeimos reikalams. Tačiau daugelis gyvena ne pagal išgales, todėl turi sunkiai dirbti, kad kaip nors išmokėtų skolas. Kai kurie netgi skolinasi pinigų, kad galėtų grąžinti kitos skolos palūkanas. Taigi naudinga prisiminti tokius išminties žodžius: „Kas vaikosi vėjų, tas kęs neišbrendamą skurdą.“ 16 Galime pamąstyti: „Ar man tikrai reikia daiktų, kurių taip noriu? Kiek dalykų,  tik kelissyk panaudotų, guli numesti spintoje?“ Vienas apžvalgininkas rašė: „Žmogaus būtini poreikiai yra nedideli, o norai – begaliniai.“ Įsiklausykime į šiuos išmintingus žodžius: „Mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti. [...] Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jai pasidavę, [...] patys save drasko daugybe kančių.“ 17

7 Darbštumu galima įveikti daugelį piniginių sunkumų. „Nueik pas skruzdėlę, dykaduoni, patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties. [...] ‘Truputį pamiegoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus pailsėti’, – ir skurdas užklups tave kaip plėšikas.“ 18 Kruopščiai planuoti ir protingai paskirstyti lėšas taip pat naudinga: „Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti?“ 19

„Matai žmogų, turintį darbo įgūdžių?“

8 O kas, jei kenčiame skurdą ne dėl savo kaltės? Pavyzdžiui, dėl ekonominės suirutės galime netekti darbo, nors ir esame pasirengę stropiai darbuotis. Arba gyvename šalyje, kur dauguma žmonių kenčia didelį skurdą. Ką daryti? „Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.“ 20 Štai vienas patarimas: „Matai žmogų, turintį darbo įgūdžių? Jis tarnaus karaliui.“ 21 Ar galime įgyti sugebėjimų, padėsiančių rasti darbą?

„Duokite, ir jums bus duota“

9 Kitas patarimas galbūt skamba prieštaringai, bet yra tikrai veiksmingas: „Duokite, ir jums bus duota. [...] Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ 22 Tai nereiškia duoti tikintis kokios paslaugos. Veikiau čia patariama ugdytis dosnumo dvasią: „Dosnus žmogus turtėja, o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.“ 23 Dalydamiesi su kitais nepriteklių metu, ugdomės dosnumo dvasią, o tai yra ir mūsų pačių naudai.

 10 Žmonių santykiai. Vienas išmintingas karalius pasakė: „Pastebėjau, kad visas triūsas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimui. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis!“ 24 Skatinami pavydo daugelis žmonių elgiasi neišmintingai. Žmogus, matydamas kaimyną įsigijus 80 centimetrų įstrižainės televizorių, perkasi 90-ies, nors jo televizorius su 70 centimetrų įstrižaine veikia puikiai. Toks lenktyniavimas iš tiesų yra tuštybė ir vėjo gaudymas – daug vargo dėl nieko. Argi ne?

Kaip nugalėti pyktį?

11 Kartais mus galbūt užgauna kitų pastabos. Bet atkreipkime dėmesį į tokį patarimą: „Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės.“ 25 Tiesa, būna atvejų, kai pasipiktinimą galima pateisinti. „Rūstaukite, – sako senovės rašytojas, – ir nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ 26 Tačiau kaip nugalėti pyktį? „Įžvalgus žmogus nesikarščiuoja ir jam yra garbė nekreipti dėmesio į neteisybę.“ 27 Tad būtinas įžvalgumas. Pamąstykime: „Kodėl jis taip pasielgė? Gal yra švelninančių aplinkybių?“ Be įžvalgumo, yra ir daugiau savybių, kurias galima ugdytis, norint įveikti pyktį. „Apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. [...] Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis.“ 28 Taip, meilė padeda išspręsti daugelį žmonių bendravimo problemų.

12 Vis dėlto vienas „mažas narys“ trukdo žmonėms taikiai bendrauti – liežuvis. Kokie teisingi žodžiai: „Liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų.“ 29 Tikrai vertas dėmesio šis patarimas: „Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti.“ 30 Tačiau turime būti atsargūs,  kad norėdami išlaikyti tariamą santarvę nesiimtume švelninti tiesos melu. „Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.“ 31

13 Kaip mums išsaugoti gerus santykius su kitais? Įsidėmėkime šį principą: „Žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.“ 32 Taip elgdamiesi vadovausimės Aukso taisykle: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite.“ 33

14 Stresas. Kaip išlaikyti emocinę pusiausvyrą šiame neramiame pasaulyje? „Linksma širdis atsispindi veide, širdies skausmas slegia dvasią.“ 34 Mes greit galime netekti „linksmos širdies“ matydami, jog kiti ignoruoja tai, kas, mūsų požiūriu, teisinga. Tačiau verta prisiminti tokius žodžius: „Nebūk per daug teisus nė per daug išmintingas; nepakenk pats sau.“ 35 Tačiau ką daryti, jei mus nuolat kamuoja gyvenimo rūpesčiai? Prisiminkime: „Nerimas apsunkina žmogaus širdį, o geras žodis pralinksmina.“ 36 Mąstykime apie malonų, mus padrąsinantį „gerą žodį“. Teigiamas požiūris, nepaisant slegiančių aplinkybių, gali duoti naudingų rezultatų. „Linksma širdis – geras vaistas.“ 37 Jeigu nusimename dėl to, kad kiti tarsi nedėmesingi mums, mėginkime pritaikyti tokią taisyklę: „Palaimingiau duoti negu imti.“ 38 Išlaikydami teigiamą požiūrį, galėsime įveikti nuolat mus lydinčią įtampą.

15 Ar, jūsų nuomone, minėtieji išminties žodžiai gali būti veiksmingi XXI amžiuje? Juk jie užrašyti senoje knygoje – Biblijoje. Kodėl reikėtų kreiptis į Bibliją, o ne į kitus išminties šaltinius? Viena iš priežasčių ta, kad Biblijos principai turi laiko išbandytą vertę. Štai pavyzdys: Jasuhiro ir jo draugė Kajoko buvo įsitraukę į moterų teisių judėjimą. Jiedu susituokė tik dėl to, kad Kajoko tapo nėščia, tačiau dėl finansinių problemų ir  manydami netinką vienas kitam netrukus išsiskyrė. Vėliau, nieko nežinodami vienas apie kitą, abu pradėjo studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais. Jasuhiro ir Kajoko pastebėjo žymius pokyčius vienas kito gyvenime ir nusprendė vėl susituokti. Nors ne visos problemos išnyko, dabar jie stengiasi laikytis Biblijos principų ir nusileisti vienas kitam, kad išspręstų sunkumus. Jūs galite matyti, kad Jehovos liudytojai, pritaikydami Biblijos principus, pasiekia puikių rezultatų. Kviečiame apsilankyti jų sueigose ir susipažinti su žmonėmis, besistengiančiais gyventi pagal Bibliją.

16 Čia cituoti patarimai yra tik pavyzdys, kokia neišsenkama praktinė išmintis slypi didžiausiame žinių lobyne – Biblijoje. Jehovos liudytojai ne veltui noriai taiko Biblijos principus savo gyvenime. Ar nevertėtų išsiaiškinti to noro priežastis ir sužinoti daugiau esminių faktų apie Bibliją?