Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Laimingas gyvenimas. Kaip jį pasiekti

 9 DALIS

Būkite laimingas dabar ir amžinai!

Būkite laimingas dabar ir amžinai!

Ugdydamas draugystę su Dievu galite būti laimingas

ŽYMUS biblinių laikų tikintis vyras Abraomas atsisakė patogumų klestinčiame Ūre ir persikėlė į Haraną. Vėliau palikęs šį miestą, likusį gyvenimą jis praleido kaip klajūnas, gyvendamas palapinėse, neturėdamas nuolatinio būsto (Pradžios 12:1–3; Apaštalų darbų 7:2–7; Hebrajams 11:8–10). Tačiau yra parašyta: „Abraomas mirė sulaukęs žilos senatvės ir pasisotinęs gyvenimu“ (Pradžios 25:8, Brb). Kodėl gyvenimas jam teikė pasitenkinimą? Jo negalima pavadinti tik senu žmogumi, kuris gulėdamas mirties patale džiaugėsi savo atliktais darbais. Dėl stipraus tikėjimo Abraomas vėliau buvo pramintas „Dievo draugu“ (Jokūbo 2:23, Brb; Izaijo 41:8, Brb). Palaikydamas prasmingus santykius su savo Kūrėju, Abraomas jautėsi laimingas.

Ar jūsų gyvenimas gali būti laimingesnis nei Abraomo?

2 Ugdydamas draugystę su Dievu, jūs, kaip ir prieš 4000 metų gyvenęs Abraomas, galite tapti džiugus ir laimingas. Mintis būti visatos Kūrėjo draugu galbūt atrodo nesuvokiama, bet tai įmanoma. Kaip? Jums reikia pažinti ir pamilti jį (1 Korintiečiams 8:3; Galatams 4:9). Tokie santykiai su Kūrėju įprasmins jūsų gyvenimą.

 3 Visiems, noriai pripažįstantiems Jėzaus Kristaus auką, Jehova nurodo laimingo gyvenimo gaires (Izaijo 48:17). Atminkite, jog Adomas sukilo prieš Dievą, pats mėgindamas spręsti, kas gera ir kas bloga. Nors Jehova per savo Sūnaus auką išpirko visą žmoniją, parodydamas jai išgelbėjimo kelią iš nuodėmės ir mirties vergijos, kiekvienas žmogus turi pripažinti tą išpirką ir nebesielgti pagal savo susikurtas normas. Jeigu tikime Jėzaus išperkamąja auka, privalome laikytis Dievo nustatytų įstatymų bei principų.

„Prašyčiau parodyti man savo kelią“

4 Studijuodamas Bibliją ir taikydamas jos principus, jūs iš tiesų suprasite teisingų Dievo normų vertę (Psalmyno 19:8–10 [19:7–9, Brb]). Jūs pajusite norą pasakyti Dievui kaip Jehovos pranašas Mozė: „Jei aš tikrai radau malonę tavo akyse, prašyčiau parodyti man savo kelią, kad galėčiau pažinti tave“ (Išėjimo 33:13; Psalmyno 25:4). Biblijoje nurodyti principai padės jums įveikti problemas šiais „sunkiais laikais“ (2 Timotiejui 3:1). Augdamas supratimu, geriau pažinsite Jehovą ir sustiprinsite draugystę su juo.

5 Abraomas mirė „sulaukęs žilos senatvės ir pasisotinęs gyvenimu“, bet kol tebeegzistuoja mirtis, gyvenimas yra per trumpas. Kad ir kokie seni būtume, troškimas gyventi mums įgimtas. Taip yra todėl, kad „[Dievas] įdiegė amžinybę į [žmogaus] širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro“ (Mokytojo 3:11). Net ir gyvendami amžinai niekada negalėsime iki galo suvokti visos Jehovos kūrinijos. Visada turėsime ką stebėti bei tyrinėti ir džiaugsimės nuostabiais Jehovos darbais! (Psalmyno 19:2–5 [19:1–4, Brb]; 104:24; 139:14)

6 Tikriausiai jums nebūtų malonu amžinai gyventi žemėje, pilnoje tokių problemų, kokias  matome dabar. Tačiau nėra pagrindo nerimauti, nes Biblijoje sakoma: „Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas“ (2 Petro 3:13). „Naujas dangus“ yra nauja dangiškoji vyriausybė – Dievo Karalystė, valdysianti visą žemę. „Nauja žemė“ – tai nauja žmonių visuomenė, sudaryta iš paklusnių tos Karalystės valdžiai žmonių. Kad tai taptų tikrove, Jehova netrukus imsis priemonių prieš tuos, kurie „niokoja žemę“ (Apreiškimo 11:18; 2 Petro 3:10).

7 Kada tai įvyks? Tarp pasaulio pabaigos ženklų Jėzus Kristus paminėjo tautų karus, vietomis badmečius ir žemės drebėjimus, marus ir neteisybės įsigalėjimą (Mato 24:3–13; Luko 21:10, 11, Brb; 2 Timotiejui 3:1–5). Paskui jis pasakė: „Pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“ (Luko 21:31). Iš tiesų laikas, kai Jehova sunaikins blogį, jau labai arti. *

8 Kai „didžiąją Visagalio Dievo dieną“ Jehova išvalys žemę nuo blogio, mūsų planeta bus paversta rojumi (Apreiškimo 16:14, 16; Izaijo 51:3). Tuomet „teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb). O kaip mirusieji? „Nesistebėkite, – pasakė Jėzus, – kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ (Jono 5:28, 29). Jehova vertina kiekvieną žmogų, todėl nori prikelti miegančiuosius mirties miegu. Mokslininkai, pasitelkę genų inžineriją, tiria žmogaus klonavimo galimybes, bet Kūrėjui nereikia tokių priemonių. Jis gali  prisiminti kiekvieną išperkamo žmogaus detalę ir grąžinti juos į gyvenimą. Jums irgi yra perspektyva susitikti mirusius artimuosius žemės rojuje!

9 Koks bus gyvenimas Rojuje? Žemė bus pilna laimingų žmonių, vieningai šlovinančių Kūrėją. „Nė vienas iš gyventojų nesakys: ‘Aš sergu’“ (Izaijo 33:24, Brb; 54:13). Nė vieno nebekankins stresas ar emocinės ir proto ligos. Visi turės apsčiai maisto ir džiugiai dirbs prasmingą darbą, atitinkantį Dievo tikslus (Psalmyno 72:16; Izaijo 65:23). Jie gyvens taikoje su gyvūnais, artimaisiais, o svarbiausia, „taikoje su Dievu“ (Romiečiams 5:1; Psalmyno 37:11; 72:7; Izaijo 11:6–9).

10 Ko reikia, kad būtumėte tame Rojuje ir patirtumėte tikrą laimę? Jėzus Kristus pasakė: „O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją“ (Jono 17:3). Tad stenkitės pažinti Jehovą ir Jėzų Kristų, mokydamasis Dievo reikalavimų. Tuomet įtiksite Jehovai Dievui ir gyvenimas teiks jums džiaugsmą.

^ pstr. 7 Daugiau apie šią pranašystę sužinosite iš knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija?, 9 skyriaus; išleido Jehovos liudytojai.