Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Laimingas gyvenimas. Kaip jį pasiekti

 4 DALIS

Unikalios knygos Autorius

Unikalios knygos Autorius

NORS maždaug 96 procentai amerikiečių tvirtina tikį Dievą, tarp Europos ir Azijos gyventojų tokių daug mažiau. Tačiau net ir tose šalyse, kur dauguma atvirai pareiškia netikintys Dievo, nemažai žmonių pripažįsta, jog kažkokia nežinoma jėga davė pradžią materialiai visatai. Garsus japonų pedagogas Jukičis Fukudzava, kurio atvaizdas yra ant 10 000 jenų banknoto, kažkada rašė: „Sakoma, jog dangus visus žmones sukūrė lygius.“ Žodžiu „dangus“ Fukudzava vadina gamtą, nes, jo manymu, žmonės yra jos kūrybos vaisius. Daugelis pritaria tokiai abstraktaus „dangaus“ sampratai, tarp jų ir Nobelio premijos laureatas Keničis Fukujis. Jis pripažino didingą visatos struktūrą, religiniais terminais kalbant, tolygią „Dievui“, bet pavadino ją „išskirtiniu gamtos bruožu“.

Kairėje: Jukičis Fukudzava; dešinėje: Keničis Fukujis

2 Tie intelektualūs žmonės tikėjo, kad kažkokia amžinoji jėga arba asmuo paleido visatos mecha nizmą. Kodėl? Na, pagalvokite: Saulė yra tokia didžiulė žvaigždė, kad joje gali tilpti milijonas Žemės rutulių, bet ji – tik taškelis Paukščių Tako galaktikoje. O pats Paukščių Takas tėra viena iš milijardų galaktikų visatoje. Moksliniai stebėjimai rodo, kad tos galaktikos dideliu greičiu tolsta viena nuo kitos. Visatai išjudinti reikėjo milžiniškos dinaminės energijos. Kas buvo tokios energijos šaltinis? „Pakelkite akis ir pasižiūrėkite į aukštybes! Kas jas sukūrė? – klausiama Biblijoje. – Tas, kuris atveda jų pulkus, suskaičiuoja ir šaukia kiekvieną jų vardu. Dėl jo didžios galybės [„dinaminės energijos apstybės“, NW] ir beribės jėgos nė viena nedrįsta neateiti!“ (Izaijo 40:25, 26) Ši citata nurodo, jog kažkoks asmuo, „dinaminės energijos“ Šaltinis, davė postūmį visatai atsirasti.

Sombrero galaktika

3 Pamąstykite ir apie gyvybę žemėje. Ar ji galėjo atsirasti savaime, kaip tvirtina evoliucijos šalininkai? Biochemikas Maiklas Bihis sako: „Didžiulė mokslo pažanga dabar padeda suvokti gyvose būtybėse vykstančius cheminius procesus, tačiau biologinių sistemų molekulių tikslumas bei sudėtingumas žlugdo mokslo vyrų pastangas paaiškinti jų kilmę. [...] Daugelis mokslininkų drąsiai tvirtina, kad viskas jau aišku arba netrukus bus išaiškinta, tačiau tų tvirtinimų neparemia jokia speciali mokslo literatūra. Dar svarbiau, įtikinamos priežastys, pagrįstos pačių [biomolekulinių] sistemų struktūra, verčia manyti, kad Darvino teorija, aiškinanti gyvybės atsiradimą, visada liks miglota.“

„Paprasto baltymo susisukimą [...] galima palyginti su trimačiu paveikslu iš kibučių“, – sako Maiklas Bihis. Bet žmogaus kūne, ko gero, yra šimtai tūkstančių tokių paveikslų. Mokslininkai bando juos sudėlioti, tačiau kieno jie buvo sukurti?

4 Ar jus tikrai patenkina teorija, kad žmogus atsirado savaime, be varomosios proto jėgos? Štai pavyzdys: žmogaus smegenys, kai kurių nuomone, yra pats „sudėtingiausias visatos objektas“; patyrinėkime jas ir pamatysime, kokią galime padaryti išvadą. Anot dr. Ričardo M. Restako, „nervų tinklo principu dirbančių pažangiausių kompiuterių našumas prilygsta vos vienai dešimttūkstantajai kambarinės musės [...] pajėgumo“. O žmogaus smegenys daug  tobulesnės už musės. Jos suprogramuotos taip, kad žmogus gali išmokti kalbų. Jos savaime atsistato, perrašo programas ir tobulina savo pajėgumus. Jūs, be abejo, sutiksite, kad ir galingas superkompiuteris, „prilygstantis vos vienai dešimttūkstantajai kambarinės musės [...] pajėgumo“, turi protingą kūrėją. O ką kalbėti apie žmogaus smegenis? *

5 Maždaug prieš 3000 metų, kai žmonės dar nevisiškai suprato savo fizinės struktūros stebuklus, vienas iš Biblijos rašytojų, mąstydamas apie žmogaus kūno sandarą, pasakė: „Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.“ Nieko neišmanydamas apie DNR molekules, jis parašė: „Tavo akys matė net mano gemalą ir tavo knygoje buvo surašytos [...] visos jo dalys“ (Psalmyno 139:14, Brb; 139:16, NW). Apie ką jis kalbėjo? Kas yra tas Asmuo, „dinamine energija“ sukūręs visą visatą?

Kieno pajėgumas didesnis – nervų tinklo principu dirbančių pažangiausių kompiuterių ar kambarinės musės?

6 Pirmoji Biblijos eilutė skamba: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“ (Pradžios 1:1). Jis yra Biblijos Autorius, įkvėpęs žmones užrašyti ją, – Asmenybė, su kuria galime prasmingai bendrauti.

^ pstr. 4 Daugiau faktų rasite Sargybos bokšto bendrijos išleistoje knygoje Ar yra Kūrėjas? Ar jis rūpinasi tavimi?, sk. 2–4.