„Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams“ (Pakartoto Įstatymo 6:6, 7).

Atsakomybę rūpintis vaikais Jehova pavedė tėvams (Kolosiečiams 3:20). Todėl jūsų pareiga — skiepyti vaikui meilę Jehovai ir užauginti jį doru žmogumi (2 Timotiejui 1:5; 3:15). Turite įžvelgti, kas dedasi jūsų sūnaus ar dukters širdyje. Be abejo, labai svarbus ir jūsų pavyzdys. Jehovos Žodį vaikams įdiegti pavyks tik jeigu jį turėsite savo širdyje (Psalmyno 40:9 [40:8]).

 1. BŪKITE PRIEINAMAS

KO MOKO BIBLIJA. „Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, lėtas kalbėti“ (Jokūbo 1:19). Tikriausiai norite, kad vaikas su jumis kalbėtų atvirai, nesivaržydamas. Jis turi neabejoti, jog esate visada pasiruošęs išklausyti. Namie tegul vyrauja maloni, taiki atmosfera, kad vaikas galėtų laisvai reikštis (Jokūbo 3:18). O jei jis bijos, kad iš jūsų tuoj išgirs šiurkštų žodį ar kritišką pastabą, atsiverti tikriausiai nenorės. Su vaiku būkite kantrus, dažnai patikinkite, kad jį mylite (Mato 3:17; 1 Korintiečiams 8:1).

KAIP PRITAIKYTI

  • Kai vaikas nori pasikalbėti, būtinai išklausykite.

  • Su vaiku kalbėkitės nuolat, ne tik iškilus problemai.

2. STENKITĖS SUPRASTI

KO MOKO BIBLIJA. „Ar ne ausis svarsto žodžius, kaip gomurys ragauja maistą?“ (Jobo 12:11) Kad suprastumėte vaiko jausmus, kartais reikės įžvelgti, kas slypi už jo žodžių. Vaikai neretai perdeda, pasako ką nors nepagalvoję. Stenkitės išsiaiškinti reikalo esmę (Patarlių 18:13). Neskubėkite supykti (Patarlių 19:11).

KAIP PRITAIKYTI

  • Kad ir ką vaikas sakytų, niekad jo nepertraukite ir nereaguokite pernelyg jautriai.

  • Prisiminkite save, kai buvote jo amžiaus: kaip į viską žiūrėjote, kas jums buvo svarbu.

 3. TEGUL VAIKAS MATO JUS VIENINGUS

KO MOKO BIBLIJA. „Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymo ir neatmesk savo motinos mokymo“ (Patarlių 1:8). Auklėti vaikus Jehova įpareigojo abu tėvus. Mokykite vaiką jus gerbti ir jūsų klausyti (Efeziečiams 6:1-3). Vaikas greit pajus, jeigu tėvai nėra „suvienyti vienokios galvosenos ir vienokio nusistatymo“ (1 Korintiečiams 1:10). Jei dėl ko nors nesutariate, stenkitės nesiginčyti vaikui girdint, antraip jam bus sunku jus gerbti.

KAIP PRITAIKYTI

  • Kartu nuspręskite, kaip vaiką drausminsite.

  • Jeigu jūsų sutuoktinio nuomonė dėl vaiko auklėjimo kitokia, stenkitės į ją įsiklausyti.

 4. AUKLĖKITE SISTEMINGAI

KO MOKO BIBLIJA. „Kuriuo keliu eiti, mokyk dar jaunuolį“ (Patarlių 22:6). Vaiko auklėjimas neturi būti padrikas. Sistema reikalinga visose srityse, įskaitant drausminimą (Psalmyno 127:4; Patarlių 29:17). Drausminti ne visada reiškia bausti, bet visada reiškia išaiškinti vaikui, kodėl jam reikia laikytis vienos ar kitos taisyklės (Patarlių 28:7). Be to, mokykite vaiką pamėgti Jehovos Žodį ir suvokti esminius principus (Psalmyno 1:2). Taip padėsite jam lavinti savo sąžinę (Hebrajams 5:14).

KAIP PRITAIKYTI

  • Siekite, kad Dievas vaikui būtų realus asmuo ir kad vaikas juo pasitikėtų.

  • Mokykite vaiką atpažinti įvairius pavojus, pavyzdžiui, esančius internete ar socialiniuose tinkluose, ir kaip tų pavojų vengti. Aiškinkite, kaip netapti seksualinio išnaudojimo auka.

„Kuriuo keliu eiti, mokyk dar jaunuolį“