Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 PRIEDAS

Kas yra šeolas ir hadas?

Kas yra šeolas ir hadas?

BIBLIJOS rankraščiuose originalo kalbomis daugiau kaip 70 kartų pavartotas hebrajiškas žodis šeól ir jo graikiškas atitikmuo háidēs, kurių reikšmė siejama su mirtimi. Kai kuriuose lietuviškuose Biblijos vertimuose jie verčiami „mirusiųjų buveinė“, „mirusiųjų pasaulis“, „kapas“, „pragaras“. Tačiau kituose tiesiog transkribuojami pagal tarimą, nes sunku yra tiksliai perteikti tą prasmę, kurią šie žodžiai turėjo senovės hebrajų ir graikų kalbose. Štai A. Rubšys savo vertime rašo „Šeolas“. A. Jurėnas háidēs kai kuriose eilutėse verčia „hadas“ arba nurodo taip išnašoje. Kokia tikroji šių žodžių reikšmė? Patyrinėkime jų vartoseną Biblijoje.

Mokytojo 9:10 sakoma: „Jokios veiklos, jokių sumanymų, jokio išmanymo, jokios išminties nebebus Šeole, į kurį esi pakeliui.“ Ar reikia suprasti, kad šeolas yra kapas, kuriame palaidojame artimą žmogų? Ne. Kalbant apie laidojimo vietą, Biblijoje hebrajų ir graikų kalbomis vartojami kiti žodžiai — ne šeól ir háidēs (Pradžios 23:7-9; Mato 28:1). Žodžiu šeól nevadinamas nei bendras (pavyzdžiui, šeimos) kapas, nei masinė kapavietė (Pradžios 49:30, 31).

Kas tad yra šeolas? Iš Dievo Žodžio akivaizdu, kad šeolas bei hadas yra kai kas daugiau net už didžiausią masinę kapavietę. Štai Izaijo 5:14 sakoma, jog „Šeolas plačiai atvers savo ryklę, pražios savo bedugnę burną“. Nors šeolas, vaizdžiai tariant, jau prarijo begalę mirusiųjų, jam niekuomet negana (Patarlių 30:15, 16). Kapavietėje galima palaidoti ribotą žmonių skaičių, o šeolas „nepasotinamas“ (Patarlių 27:20). Šeolas tarsi bedugnė — niekada neprisipildo. Taigi šeolas, arba hadas, yra ne kokia konkreti vieta, o simbolinė buveinė, į kurią nueina dauguma mirusiųjų.

 Dar aiškiau suvokti žodžių šeól ir háidēs prasmę padeda Biblijos žinia apie prikėlimą. Dievo Žodyje šeolas ir hadas siejami su mirtimi, iš kurios žmonės bus pažadinti (Jobo 14:13; Apaštalų darbų 2:27, 31, Jr, išnaša; Apreiškimo 20:13, Jr, išnaša). * Taip pat nurodoma, jog šeole, arba hade, yra ne tik Jehovos garbintojai, bet ir tie, kurie Dievo nepažino (Pradžios 37:35; Psalmyno 55:16 [55:15, Brb]). Todėl Biblija sako būsiant „teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimą“ (Apaštalų darbų 24:15).

^ pstr. 1 Tie, kas nebus prikelti, yra ne šeole, ar hade, o „gehenoje“ (Mato 5:30, NW; Mato 10:28, Jr, išnaša; Mato 23:33, NW). Kaip šeolas ir hadas, gehena irgi nėra konkreti vieta.