Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

 PRIEDAS

Kas yra „didžioji Babelė“?

Kas yra „didžioji Babelė“?

APREIŠKIMO knygoje daugelis sąvokų yra „ženklai“, tad neturi būti suprantamos paraidžiui (Apreiškimo 1:1, Jr). Štai kalbama apie moterį, kuri sėdi ant „minių [ir] tautų“, o kaktoje jai įrašytas vardas „didžioji Babelė“ (Apreiškimo 17:1, 5, 15). Jokia moteris iš tikrųjų negali sėdėti ant „minių ir tautų“, vadinasi, tai simbolis.  Ką ši didžioji Babelė — dar, beje, pavadinta ištvirkėle — vaizduoja?

Remiantis Apreiškimo 17:18, simbolinė moteris yra „didysis miestas, valdantis žemės karalius“. Jeigu sakoma „miestas“, aišku, tai organizuotas visuomenės vienetas. O kadangi šis „didysis miestas“ valdo „žemės karalius“, akivaizdu, jog tai galinga pasaulinė struktūra. Kokia? Religinė. Tokią išvadą padarome daugiau pasigilinę į Apreiškimo knygą.

Esama galingų politinių, komercinių monopolijų, bet didelę valdžią turi pasaulyje ir religija. Didžioji Babelė negali būti kokia politinė sąjunga, nes Dievo Žodyje sakoma, jog „žemės karaliai“, tai yra politiniai pasaulio lyderiai, su ja „ištvirkavo“. „Didžiąja ištvirkėle“ ji būtent ir vadinama dėl parsidavėliškų savo ryšių su politinėmis jėgomis (Apreiškimo 17:1, 2; Jokūbo 4:4).

Babelė nėra ir komercijos pasaulio struktūra, nes „žemės pirkliai“ gedės jos, kai ją ištiks pražūtis. Netgi pasakyta, karaliai ir pirkliai tada žiūrės į šį simbolinį miestą „iš tolo“ (Apreiškimo 18:3, 9, 10, 15-17). Taigi logiška manyti, kad didžioji Babelė yra galinga religinė struktūra, lyg kokia pasaulinė monopolija ar imperija.

Tai patvirtina ir žodžiai, kad didžiosios Babelės „burtais“ suvedžiojamos visos tautos (Apreiškimo 18:23). Burtai, spiritizmas yra savotiškos religinės demonų pinklės, tad Šventasis Raštas ją pagrįstai vadina „demonų buveine“ (Apreiškimo 18:2; Pakartoto Įstatymo 18:10-12). Didžioji Babelė, be to, yra arši teisingosios religijos priešininkė, persekiojanti „pranašus“ ir „šventuosius“ (Apreiškimo 18:24). Ji taip nekenčia tikrojo Dievo garbintojų, „Jėzaus liudytojų“, kad nuožmiausiai  juos persekioja ir netgi žudo (Apreiškimo 17:6). Taigi šita simbolinė moteris, vardu didžioji Babelė, vaizduoja visas klaidamoksles religijas sykiu paėmus — visas tikybas, kuriomis Jehova bodisi.