Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

 ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS

Ką jums reiškia būti tikrojo Dievo garbintoju?

Ką jums reiškia būti tikrojo Dievo garbintoju?
  • Kas Biblijoje sakoma apie religinius atvaizdus?

  • Koks krikščionių požiūris į religines šventes?

  • Kaip paaiškinti kitiems savo įsitikinimus jų neužgaunant?

1, 2. Apie ką reikėtų dar gerai pasvarstyti palikus neteisingą religiją ir kodėl, jūsų manymu, tai svarbu?

ĮSIVAIZDUOKITE, jog sužinote pribloškiantį dalyką: jūsų gyvenamasis rajonas smarkiai užterštas. Kažkas slapta vertė neleistinoje vietoje nuodingas atliekas, ir jūs jau kuris laikas gyvenate kenksmingomis sąlygomis. Ką darysite? Suprantama, jei tik galėsite, išsikelsite kitur. Bet paskui vis tiek bus neramu, ar nepakenkė tai sveikatai.

2 Panašus pavojus yra su neteisinga religija. Biblija padeda mums suprasti, kad Dievo garbinimas irgi gali būti netyras — užterštas klaidingais mokymais ir nederamais papročiais (2 Korintiečiams 6:17). Štai kodėl reikia palikti „didžiąją Babelę“, — toks bendras vardas Biblijoje duotas visoms klaidamokslėms religijoms (Apreiškimo 18:2, 4). Ar jūs jau palikote? Jeigu taip, pagirtina. Tačiau neužtenka vien pasitraukti iš bažnyčios, kuri, kaip įsitikinote, nemoko tiesos. Turite paanalizuoti, ar tikrai atsisakėte visų klaidingų pažiūrų. Pakalbėkime apie kai kuriuos dalykus.

 RELIGINIAI ATVAIZDAI IR MIRUSIŲJŲ KULTAS

3. a) Kas Biblijoje sakoma apie religinius atvaizdus ir kodėl kai kam nelengva šią tiesą priimti? b) Ką jums reikėtų padaryti, jeigu turite daiktų, kurie siejo jus su neteisinga religija?

3 Daug kas namuose turi įvairių religinių atvaizdų ar kitokių relikvijų. Galbūt ir jūs? Tada, ko gero, jums nelengva pripažinti, kad reikia melstis Dievui be jų, gal netgi abejojate, ar išvis taip tinka. Juk tikriausiai labai branginote kai kuriuos religinius atributus. Tačiau argi ne Dievas nustato normas, kaip jį turime garbinti? O Jehova Biblijoje moko, kad į jį kreipiantis jokie atvaizdai nereikalingi (Išėjimo 20:4, 5; Psalmyno 115:4-8; Izaijo 42:8; 1 Jono 5:21). Tad stokite tiesos pusėn ir atsikratykite visų daiktų, kurie siejo jus su neteisinga religija. Jeigu jais bodisi Jehova, argi nesibodėsite ir jūs? (Pakartoto Įstatymo 27:15.)

4. a) Kodėl galime teigti, kad visi mirusiųjų kulto papročiai yra nederami? b) Kodėl Jehova uždraudė izraelitams mėginti užmegzti ryšį su dvasiomis?

4 Kai kuriose religijose garbinami protėviai. Nežinodami  Biblijos tiesos daug kas mano, jog mirusieji gyvena dvasiniame pasaulyje ir gali padėti ar netgi pakenkti gyviesiems. Galbūt ir jūs atlikdavote kokias nors apeigas mirusiesiems pagerbti. Tačiau iš 6 šios knygos skyriaus sužinojote, jog mirusieji niekur nebegyvena. Tad ir bendrauti su jais neįmanoma. Visos žinios, kurios ateina iš „ano pasaulio“, iš tikrųjų yra demonų apgaulė. Štai kodėl Jehova uždraudė izraelitams šauktis mirusiųjų ar kaip kitaip mėginti palaikyti ryšį su antgamtinėmis jėgomis (Pakartoto Įstatymo 18:10-12).

5. Ką turėtumėte daryti, jeigu anksčiau tikėjote, kad kreipiantis į Dievą reikalingi atvaizdai, arba laikėtės papročių, susijusių su mirusiųjų kultu?

5 Tad jei anksčiau manėte, kad religiniai atvaizdai labiau priartina prie Dievo, arba laikėtės papročių, susijusių su mirusiųjų kultu, ką turėtumėte daryti? Gilinkitės, kas apie šiuos dalykus rašoma Biblijoje, kad gerai perprastumėte Dievo požiūrį. Kasdien melskitės Jehovai ir sakykite, kad trokštate garbinti jį tyrai, norite į viską žiūrėti taip, kaip žiūri jis (Izaijo 55:9).

PIRMIEJI KRIKŠČIONYS NEŠVENTĖ KALĖDŲ

6, 7. a) Kokia švente tradiciškai yra laikomos Kalėdos? Ar jas šventė pirmojo amžiaus krikščionys? b) Kas ir kieno gimtadienius švęsdavo pirmajame amžiuje?

6 Dievo akimis, mūsų garbinimas nebūtų tyras ir jeigu dalyvautume įvairiose tradicinėse religinėse šventėse. Pakalbėkime, pavyzdžiui, apie Kalėdas. Teigiama, kad tai Jėzaus Kristaus gimimo šventė, ir jai didelę reikšmę teikia beveik visos tikybos, priskiriamos prie krikščioniškų. Tačiau nėra nė mažiausio pagrindo manyti, kad ją būtų šventę Jėzaus mokiniai pirmajame amžiuje. Knygoje Sacred Origins of Profound Things  (Didžių dalykų šventa kilmė) sakoma: „Ištisus du šimtmečius po Kristaus mažai kam rūpėjo, kada gi tiksliai jis gimė, — pagaliau juk tai ir nebuvo žinoma.“

7 Net jeigu Jėzaus mokiniai ir būtų tiksliai žinoję savo Mokytojo gimimo datą, jos nebūtų minėję. Kodėl? Kadangi pirmieji krikščionys „gimtadienio šventimą laikė pagonišku papročiu“ (The World Book Encyclopedia). Biblijoje minimi tik du atvejai, kai buvo švenčiamas gimtadienis — ir abu sykius pasaulietinių valdovų, ne Jehovos garbintojų (Pradžios 40:20; Morkaus 6:21). Dar reikia pridurti, kad anuomet pagonys rengdavo iškilmes savo dievų gimimui pažymėti. Pavyzdžiui, gegužės 24-ąją romėnai švęsdavo deivės Dianos gimimo dieną, o 25-ąją — saulės dievo Apolono. Kaip matome, gimtadienius šventė pagonys, ne krikščionys.

8. Kaip gimtadieniai susiję su prietarais?

8 Pirmieji krikščionys Jėzaus gimimo negalėjo švęsti dar ir todėl, kad gimtadieniai buvo apipinti visokiais prietarais. Štai senovės graikai ir romėnai tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi dvasią palydovę, kuri jau nuo pirmų gyvenimo akimirkų jį nuolatos globoja. „Ta dvasia palaikiusi slėpiningą ryšį su dievu, kurio gimimo dieną žmogus ateidavo į pasaulį“, — sakoma knygoje The Lore of Birthdays (Ką žinome apie gimtadienius). Jehovai, aišku, nebūtų patikusi šventė, siejanti Jėzų su prietarais (Izaijo 65:11, 12). Kaip tad imta Kalėdas švęsti ir kaip jos įgavo tokią didelę reikšmę?

KALĖDŲ KILMĖ

9. Dėl ko gruodžio 25-oji buvo pasirinkta Jėzaus gimimo diena?

9 Jėzaus gimimą gruodžio 25-ąją pradėta švęsti tik praėjus keliems šimtams metų po jo mirties. Tačiau yra  tikrai žinoma, kad Jėzus gimė visai ne tada. * Kodėl tad pasirinkta gruodžio 25-oji? Šio įvykio paminėjimą kai kurie įtakingi asmenys, vėliau pasiskelbę krikščionimis, tikriausiai „norėjo sutapatinti su ‘nenugalimosios saulės gimtadieniu’ — pagonių romėnų švente“ (The New Encyclopædia Britannica). Pagonims atrodė, kad žiemą saulė nusilpsta, ir jie manė įvairiais ritualais galintys prisišaukti ją atgal iš tolimų kelionių. Saulėgrįžos pradžia buvo laikoma gruodžio 25-oji. To meto bažnyčios vadovai, norėdami patraukti pagonis, minėtą šventę „sukrikščionino“. *

10. Kodėl anksčiau kai kur buvo nuspręsta nešvęsti Kalėdų?

10 Pagoniška Kalėdų kilmė pripažįstama jau seniai. Kaip tik dėl to XVII amžiuje ši šventė netgi buvo uždrausta Anglijoje bei kai kuriose Amerikos kolonijose. Vien už tai, kad Kalėdų dieną nenueidavo į darbą, žmogus turėdavo mokėti baudą. Vis dėlto tradicijos atgijo, buvo sugalvota ir naujų. Kalėdos daugelyje šalių vėl tapo didele švente ir tebėra iki šiol. Tačiau tie, kas nori teikti garbę Dievui, Kalėdų nešvenčia — kaip, beje, ir kitų švenčių, kurių šaknys glūdi pagonybėje. *

 AR KILMĖ SVARBU?

11. Kodėl kai kurie žmonės švenčia Kalėdas, ir kas turėtų labiausiai rūpėti mums?

11 Daugelis sutinka, kad Kalėdos ir kai kurios kitos šventės kilusios iš pagonybės. Tačiau vis tiek mano, kad nėra nieko bloga jas švęsti. Paprastai žmonės visai nesieja tų tradicijų su klaidatikyste. Be to, daug kas sako, kad tokios progos labiau suartina šeimą. Gal ir jūsų toks požiūris į šventes? Tada gali būti nelengva jų atsisakyti ir tvirtai stoti tiesos pusėn. Suprantama, ne dėl to, kad sutiktumėte su klaidingomis religinėmis idėjomis, o dėl to, kad jums brangios šeimos tradicijos. Bet prisiminkite: šeima yra įkurta Jehovos. Jis tikrai nori, kad jūsų namuose būtų šilti santykiai (Efeziečiams 3:14, 15). O progų stiprinti šeimos saitus juk ir taip netrūksta — nereikia dėl to nusižengti Dievo įstatymui. Apaštalas Paulius rašė, kokiu principu visada turime vadovautis: „Ištirkite, kas patinka Viešpačiui“ (Efeziečiams 5:10).

Ar valgytumėte purvyne rastą saldainį?

12. Koks pavyzdys padeda suprasti, kaip svarbu atsisakyti pagoniškos kilmės papročių ir švenčių?

12 Galbūt jums atrodo, kad švenčių kilmė dabar mažai ką reiškia, nes dauguma jų papročių seniai praradę savo pirmykštę prasmę. Vis dėlto kilmė yra svarbi! Pagalvokite, ar pamatęs purvyne gulintį saldainį paimsite ir dėsitės į burną? Aišku, ne, juk jis nešvarus. Taip ir šventės, perimtos iš pagonybės, yra „nešvarios“, net jei atrodytų labai patrauklios. Jeigu pasiryžome garbinti Dievą, kaip moko jis, negalime ignoruoti pranašo Izaijo įspėjimo: „Nelieskite nieko nešvaraus!“ (Izaijo 52:11).

 KAD NEUŽGAUTUME KITŲ

13. Kokių keblumų iškyla nusprendus nedalyvauti šventėse?

13 Nusprendus nebešvęsti švenčių gali kilti visokių keblumų. Bendradarbiai, pavyzdžiui, nežino, kodėl jūs nenorite dalyvauti rengiamuose pobūviuose. Kaip pasielgti, jeigu kas duoda Kalėdų dovaną? Priimti ar nepriimti? O kaip tada, jei sutuoktinis reiškia nepasitenkinimą dėl jūsų įsitikinimų? Ir ką daryti, kad vaikai nesijaustų nuskriausti, jei nedalyvauja šventėse?

14, 15. Kaip derėtų elgtis, jeigu kas pasveikina su šventėmis ar duoda dovaną?

14 Visais atvejais reikia geros įžvalgos ir pusiausvyros. Jeigu kas netikėtai pasveikina švenčių proga, galite tiesiog padėkoti. Bet, sakykim, pasveikina asmuo, su kuriuo nuolat matotės, pavyzdžiui, darbe. Tada gal vertėtų šį tą paaiškinti. Tik būkite taktiškas. Juk Biblija pataria: „Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti“ (Kolosiečiams 4:6). Svarbu žmogaus neužgauti, kalbėti pagarbiai. Paaiškinkite, kad nesate prieš dovanas ir pobūvius, bet kad renkatės tam kitokią progą.

15 Tad kaip elgtis, jeigu kas nori įteikti jums dovaną? Daug priklauso nuo aplinkybių. Žmogus gali sakyti: „Žinau, kad nešvenčiate Kalėdų. Vis dėlto norėčiau pradžiuginti šia dovanėle.“ Galbūt nuspręsite, kad priimti ją nereiškia švęsti šventę. Jei tas žmogus nežino, kokie jūsų įsitikinimai, galite trumpai paaiškinti, jog Kalėdų nešvenčiate. Tada jam bus aišku, kodėl dovaną priimate, bet pats ta proga neduodate. Kita vertus, dovanos nederėtų priimti, jeigu žmogus ją įteikdamas nori parodyti, kad jūs nesilaikote savo įsitikinimų ir kad galite pasielgti, kaip jums patogiau.

 JEIGU JUMS NEPRITARIA ŠEIMOS NARIAI

16. Kaip taktiškai elgtis, kai kyla klausimas dėl švenčių?

16 Taktiškumo labai reikės ir jeigu šeimos nariai ar giminaičiai nepritaria jūsų įsitikinimams. Nėra reikalo kiekvienąkart pareikšti, ką manote apie tam tikrą paprotį ar šventę. Gerbkite artimųjų teisę turėti savo nuostatą — juk tikriausiai ir jūs šito tikitės iš kitų (Mato 7:12). Nebūkite pernelyg kategoriškas, nes turbūt neverta viską sutapatinti su pačia švente. Bet, aišku, neturite niekam sudaryti įspūdžio, kad švenčiate. Galiausiai, klausykite savo sąžinės balso (1 Timotiejui 1:18, 19).

17. Ką daryti, kad vaikai nesijaustų nuskriausti matydami, jog kiti švenčia šventes?

17 O ką daryti, kad vaikai nesijaustų nuskriausti, jei nedalyvauja šventėse? Labai svarbu, kiek dėmesio jiems skiriate apskritai. Vaiką pradžiuginti dovana galima bet kada — nereikia specialios progos. Be to, nepamirškite, kad geriausia dovana vaikams yra jūsų laikas, meilė ir dėmesys.

KĄ DARYTI ĮPAREIGOJA TIKRŲJŲ DIEVO GARBINTOJŲ VARDAS

Jei garbiname Dievą taip, kaip moko jis, esame iš tiesų laimingi

18. Kokią vertę jums turi krikščionių sueigos, jeigu pasiryžote garbinti Dievą taip, kaip jis moko?

18 Kad pelnytumėte Dievo palankumą, turite atmesti visas klaidingas idėjas ir garbinti jį taip, kaip jis moko. Tarp kitų priesakų krikščionims Biblijoje užrašytas ir šis: „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate  besiartinančią dieną“ (Hebrajams 10:24, 25). Krikščionių sueigos — ir jums puikiausia proga šlovinti Dievą (Psalmyno 22:23 [22:22, Brb]; 122:1). Čia Jehovos garbintojai gali „drauge pasiguosti“, pastiprinti vienas kitą (Romiečiams 1:12).

19. Kodėl svarbu žiniomis iš Biblijos dalintis su kitais?

19 Apie jūsų tvirtą pasiryžimą stoti tiesos pusėn bylos ir jūsų noras pasakoti kitiems, ką sužinojote studijuodamas Bibliją su Jehovos liudytojais. Juk tiek daug yra žmonių, „dūsaujančių ir dejuojančių“ dėl viso to blogio, kurį mato pasaulyje (Ezechielio 9:4). Gal ir jūs pažįstate tokių? Kodėl gi nepasidalijus su jais ateities viltimi, kurią įgijote iš Biblijos? Bendraudamas su tikraisiais krikščionimis ir aiškindamas kitiems nuostabias Biblijos tiesas, matysite, jog tradicijos, kurias skiepijo neteisinga religija, darosi jums visai nebepatrauklios. Pasirinkęs tiesos kelią tikrai nesigailėsite — įsitikinsite, kad Jehova visokeriopai laimina savo garbintojus (Malachijo 3:10).

^ pstr. 9 Skaitykite Priedo straipsnelį „Ar Jėzus gimė gruodį?“.

^ pstr. 9 Gruodžio 25-oji buvo paranki dar ir todėl, kad gruodžio 17—24 dienomis vykdavo saturnalijos — iškilmės romėnų žemdirbystės dievo garbei. Tada būdavo puotaujama, linksminamasi, keičiamasi dovanomis.

^ pstr. 10 Kaip tikrieji krikščionys žiūri į kitas visuotines šventes, skaitykite Priedo straipsnelyje „Ar tradicinės šventės — krikščionims?“.