Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 PRIEDAS

Jėzus Kristus — pažadėtasis Mesijas

Jėzus Kristus — pažadėtasis Mesijas

KAD atpažintume Mesiją, Jehova Dievas įkvėpė Biblijos pranašus suteikti žinių apie šio pažadėto Išgelbėtojo gimimą, tarnystę ir mirtį. Viskas, ką pranašai užrašė, išsipildė Jėzaus Kristaus gyvenime. Tos pranašystės stebėtinai konkrečios ir tikslios. Pažiūrėkime kelias — apie Mesijo gimimą ir vaikystę.

Izaijas išpranašavo, kad Mesijas bus karaliaus Dovydo palikuonis (Izaijo 9:6 [9:7, Brb]). Jėzus būtent ir kilo iš Dovydo linijos (Mato 1:1, 6-17).

Dievo pranašas Michėjas rašė, kad jis gims „Efratos Betliejuje“ ir galiausiai turės tapti valdovu (Michėjo 5:1 [5:2, Brb]). Jėzaus gimimo laiku Izraelyje buvo du Betliejai: vienas šalies šiaurėje prie Nazareto, antras — Judėjoje netoli Jeruzalės. Pastarasis anksčiau vadinosi Efrata. Jėzus gimė šiame mieste, kaip ir išpranašauta! (Mato 2:1.)

Kitoje Biblijos pranašystėje sakoma, jog Dievo Sūnus bus pašauktas „iš Egipto“. Šitaip ir buvo: Juozapas su Marija, gelbėdami kūdikio Jėzaus gyvybę, turėjo bėgti į Egiptą, o paskui iš ten sugrįžo (Ozėjo 11:1; Mato 2:15).

Lentelėje „ Pranašystės apie Mesiją“ po antrašte „Išpranašauta“ matote Biblijos eilutes, kuriose perskaitysite, kas dar buvo iš anksto pasakyta apie Mesiją. Tada susiieškokite gretimai nurodytas eilutes, po antrašte „Kaip išsipildė“, ir palyginkite. Taip dar labiau įsitikinsite, koks patikimas yra Dievo Žodis.

Nagrinėdamas lentelę turėkite omenyje, jog tie pranašiški žodžiai buvo parašyti daug šimtmečių iki Jėzaus gimimo. Jėzus pasakė: „Turi išsipildyti visa, kas  parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“ (Luko 24:44). Gilindamasis į Bibliją galite pats įsitikinti, kad viskas išsipildė iki smulkmenų.