Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 ANTRAS SKYRIUS

Biblija — knyga nuo Dievo

Biblija — knyga nuo Dievo
  • Kuo Biblija skiriasi nuo visų kitų knygų?

  • Kaip ji gali padėti įveikti gyvenimo sunkumus?

  • Kodėl galima pasitikėti Biblijos pranašystėmis?

1, 2. Kodėl Biblija — ypatinga Dievo dovana?

GAL prisimenate, kaip artimas draugas jus pradžiugino kokia ypatinga dovana? Buvote sujaudintas ir labai laimingas. Juk dovana daug pasako apie patį dovanotoją: jis brangina jūsų draugystę. Be abejonės, už tokį dėmesingumą nuoširdžiai padėkojote.

2 Biblija, arba Šventasis Raštas, yra dovana nuo Dievo, tikrai verta padėkos. Ši nepaprasta knyga atskleidžia tai, ko nesužinotume iš niekur kitur. Pavyzdžiui, Biblijoje kalbama apie žvaigždėto dangaus, žemės, pirmųjų žmonių sukūrimą. Duodama gerų patarimų, kurie padeda pakelti kasdienius sunkumus bei rūpesčius. Paaiškinama, kaip Dievas įgyvendins, ką yra numatęs, ir sukurs žemėje rojų. Išties puiki dovana!

3. Kodėl Biblija išties džiuginanti dovana ir ką byloja apie Jehovą?

3 Biblija — miela dovana ir širdžiai, nes taip pat kai ką byloja apie Dovanotoją, Jehovą Dievą. Jis pasirūpino, kad tokia knyga būtų parašyta, vadinasi, nori, kad jį gerai pažintume. Ir tikrai Biblija gali padėti mums suartėti su Jehova.

4. Kokį įspūdį daro jums Biblijos leidybos mastai?

 4 Gali būti, kad ir jūs turite šią plačiai pripažintą knygą. Visa Biblija ar bent jos dalis išleista daugiau kaip 2300 kalbų, todėl prieinama maždaug 90 procentų pasaulio gyventojų. Per milijoną Biblijų paprastai išplatinama kas savaitę! Visõs Biblijos ar jos dalių išspausdinta milijardai egzempliorių. Panašios į ją knygos nėra.

Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimas išleistas daugeliu kalbų

5. Kaip suprasti, kad „visas Raštas yra Dievo įkvėptas“?

5 Be to, „visas Raštas yra Dievo įkvėptas“ (2 Timotiejui 3:16). Kaip suprasti? Ši knyga pati atsako: „Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu“ (2 Petro 1:21). Pailiustruokime tai pavyzdžiu. Sakykim, verslininkas diktuoja sekretorei laišką. Jame užrašomos verslininko mintys bei nurodymai, todėl jis yra laiško autorius, ne sekretorė. Panašiai ir su Biblija. Nors parašyta  žmonių, ji — žinia nuo Dievo. Taigi visa Biblija pagrįstai vadinama „Dievo žodžiu“ (1 Tesalonikiečiams 2:13).

BIBLIJOS VIDINĖ DARNA IR TIKSLUMAS

6, 7. Kodėl taip daro įspūdį Biblijos vidinė darna?

6 Bibliją žmonės rašė daugiau kaip 1600 metų. Tai buvo skirtingų kartų atstovai, iš skirtingų socialinių sluoksnių — žemdirbiai, žvejai, piemenys. Kiti — pranašai, teisėjai, karaliai. Evangelistas Lukas buvo gydytojas. Vis dėlto, nors rašytojai patys įvairiausi, visa Biblija yra harmoninga. *

7 Pirmoji Biblijos knyga pasakoja, kaip prasidėjo žmonijos vargai. Paskutinėje rašoma, kad visa žemė taps rojumi, arba sodu. Biblija — tai ne tik tūkstantmetė istorija; nuosekliai ją studijuodami perprantame Dievo sumanymus. Jos vidinė darna kelia nuostabą, tačiau juk to ir reikia tikėtis iš knygos, kurios autorius Dievas.

8. Duokite pavyzdžių, rodančių, kad Biblija tiksli mokslo požiūriu.

8 Biblija yra tiksli mokslo požiūriu. Vietomis ji gerokai pranoksta ano meto žinias. Pavyzdžiui, įstatymuose senovės Izraeliui, surašytuose Kunigų knygoje, buvo nurodymų dėl karantino ir higienos, nors aplinkinės tautos apie tuos dalykus nieko nežinojo. Tuomet, kai buvo spėliojama, kokios formos žemė, vienas Biblijos rašytojas paminėjo „žemės  skritį“ (Skv), tai yra jos sferiškumą (Izaijo 40:22). Taip pat taikliai pasakyta, kad žemė kabo „ant nieko“ (Jobo 26:7). Žinoma, Biblija nėra mokslo žinių vadovėlis. Tačiau moksliniai faktai joje tikslūs. Argi ne tokia ir turi būti knyga nuo Dievo?

9. a) Kas patvirtina Biblijos istorinį tikslumą ir patikimumą? b) Ką liudija apie Bibliją jos rašytojų atvirumas?

9 Biblija taip pat tiksli bei patikima istoriškai. Jos pasakojimai konkretūs, žmonės minimi vardais, nurodyta net jų kilmė. * Pasaulio istorikai dažnai nutyli apie savo tautos pralaimėjimus, o Biblijos rašytojai atvirai kalbėjo ne tik apie tautos klaidas, bet ir apie savo pačių trūkumus. Pavyzdžiui, Skaičių knygos rašytojas Mozė pripažino padaręs didelę klaidą, už kurią buvo griežtai nubaustas (Skaičių 20:2-12). Toks sąžiningumas retas kituose istoriniuose pranešimuose, tačiau akivaizdus Biblijoje, nes ji — knyga nuo Dievo.

KNYGA, MOKANTI PRAKTINĖS IŠMINTIES

10. Kodėl nenuostabu, kad Biblijos patarimai praktiški?

10 Kadangi Šventasis Raštas Dievo įkvėptas, jis „naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui“ (2 Timotiejui 3:16). Taip, Biblija turi praktinę vertę. Akivaizdu, kad jos Autorius gerai supranta žmogaus prigimtį. Ir nenuostabu — juk Autorius, Jehova Dievas, yra Kūrėjas! Jis geriau už mus pažįsta mūsų mintis ir jausmus, žino, ko reikia mūsų laimei ir ko turime vengti.

11, 12. a) Apie ką Jėzus kalbėjo Kalno pamoksle? b) Kokie kiti gyvenimiški klausimai paliečiami Biblijoje ir kodėl jos patarimai nesensta?

 11 Prisiminkime garsųjį Jėzaus Kalno pamokslą, užrašytą Mato 5—7 skyriuose. Čia Jėzus davė pačių puikiausių pamokymų įvairiausiais klausimais: kaip rasti tikrąją laimę, kaip spręsti ginčus, kaip melstis ir kaip vertinti materialinius dalykus. Jėzaus  žodžiai šiandien tokie pat paveikūs bei išmintingi, kaip ir anuomet.

12 Kai kurie Biblijos principai liečia šeimos gyvenimą, darbą bei žmonių tarpusavio santykius. Jie tinka visiems ir pritaikomi duoda tik gerų vaisių. Biblijos išmintį galima apibendrinti Dievo žodžiais, pasakytais per pranašą Izaiją: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga“ (Izaijo 48:17).

PRANAŠYSČIŲ KNYGA

Biblijos rašytojas Izaijas išpranašavo Babilono žlugimą

13. Kokias detales apie Babiloną Jehova įkvėpė užrašyti pranašą Izaiją?

13 Biblijoje užrašyta daugybė pranašysčių ir nemažai jau išsipildė. Štai pavyzdys. Per pranašą Izaiją, gyvenusį VIII a. p. m. e., Jehova paskelbė, kad Babilono miestas bus sugriautas (Izaijo 13:19; 14:22, 23). Buvo detaliai nupasakota, kaip tai atsitiks: puolanti armija nuseklins per Babiloną tekančią upę ir įžengs į miestą be mūšio. Maža to, Izaijas netgi vardu nurodė, kas užkariaus Babiloną, — tai būsiąs karalius Kyras (Izaijo 44:27—45:2).

14, 15. Kaip detaliai išsipildė Izaijo pranašystė apie Babilono užkariavimą?

14 Maždaug po 200 metų — 539 m. p. m. e., iš spalio 5-osios į 6-ąją, — prie Babilono priartėjo armija. Kas jai vadovavo? Persų karalius Kyras. Stulbinanti pranašystė pradėjo pildytis. Tačiau ar Kyro pulkai, kaip nusakyta, tikrai įžengs į Babiloną be mūšio?

15 Babiloniečiai tą naktį puotavo ir už galingų miesto sienų jautėsi saugūs. O tuo metu Kyras sumanė būdą, kaip nukreipti miestą vagojančios upės  vandenis. Netrukus jie nuseko tiek, kad kariai galėjo pereiti upę ir prisiartinti prie apsauginių sienų. Tačiau kaip jas reikės įveikti? Kažkodėl miesto vartai buvo nerūpestingai palikti atviri!

16. a) Kokią baigtį Izaijas išpranašavo Babilonui? b) Kaip išsipildė Izaijo pranašystė, kad Babilonas liks apleistas?

16 Apie Babiloną buvo išpranašauta: „Niekas jame nebeįsikurs, niekas nebegyvens per kartų kartas. Ten joks arabas neskleis palapinės, ten piemenys neguldys savo kaimenių“ (Izaijo 13:20). Ši pranašystė ne tik nusakė miesto žlugimą, bet ir tai, jog Babilonas amžiams liks apleistas. Tuo galima dabar įsitikinti savo akimis. Negyvenami senovės Babilono griuvėsiai — apie 80 kilometrų į pietus nuo Irako sostinės Bagdado — akivaizdus įrodymas, jog išsipildė per Izaiją pasakyti Jehovos žodžiai: „Nušluosiu jį pražūties šluota!“ (Izaijo 14:22, 23). *

Babilono griuvėsiai

17. Kaip Biblijos pranašysčių išsipildymas stiprina tikėjimą?

 17 Argi nestiprėja tikėjimas matant, kad Biblija yra patikimų pranašysčių knyga? Jeigu Jehova savo pažadus įvykdė praeityje, galime būti visiškai tikri, kad atkurs ir žemėje pažadėtą rojų (Skaičių 23:19). Iš tiesų mes turime „amžinojo gyvenimo viltį — jį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus“ (Titui 1:2). *

„DIEVO ŽODIS YRA GYVAS“

18. Kaip raiškiai krikščionių apaštalas Paulius apibūdino „Dievo žodį“?

18 Iš to, ką apsvarstėme šiame skyriuje, akivaizdu, kad Biblija — nepaprasta knyga. Tačiau ji verta  didžiulio dėmesio ne vien dėl vidinės darnos, mokslinio bei istorinio tikslumo, praktiškų pamokymų ir patikimų pranašysčių. Krikščionių apaštalas Paulius rašė: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis“ (Hebrajams 4:12).

19, 20. a) Kaip Biblija gali padėti jums ištirti save? b) Kaip galite parodyti dėkingumą už Dievo ypatingą dovaną, Bibliją?

19 Dievo „žodis“, arba žinia iš Biblijos, gali pakeisti mūsų gyvenimą. Jis padeda gerai save ištirti. Galime teigti, jog mylime Dievą, tačiau tikrosios mūsų mintys bei siekiai pasimato iš to, kaip priimame jo įkvėpto Žodžio, Biblijos, mokymus.

20 Biblija tikrai yra Dievo knyga, kurią reikia skaityti, nagrinėti ir branginti. Ar esate dėkingas už šią dovaną? Tuomet gilinkitės į jos tiesas. Taip vis geriau suprasite, ką Dievas yra numatęs žmonijai. O kokie tie jo sumanymai ir kaip bus įgyvendinti, aptarsime kitame skyriuje.

^ pstr. 6 Nors kai kas sako, jog vietomis Biblija prieštarauja pati sau, taip teigti nėra pagrindo. Plačiau apie tai rašoma Jehovos liudytojų išleistos knygos „Biblija — Dievo ar žmogaus žodis?“ 7 skyriuje (yra anglų, rusų ir kitomis kalbomis).

^ pstr. 9 Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į detalią Jėzaus kilmės liniją Luko 3:23-38.

^ pstr. 16 Plačiau apie šią Biblijos pranašystę skaitykite Jehovos liudytojų išleistoje brošiūroje Knyga visiems žmonėms, 27—29 puslapiuose.

^ pstr. 17 Babilono sunaikinimas — tik viena iš daugelio išsipildžiusių Biblijos pranašysčių. Kitas pavyzdys — Tyro ir Ninevės žūtis (Ezechielio 26:1-5; Sofonijo 2:13-15). O štai Danieliaus pranašystėje buvo nusakyta, kokios pasaulio imperijos keis viena kitą po Babilono: dvinarė Medijos bei Persijos karalystė, paskui Graikija (Danieliaus 8:5-7, 20-22). Priedo straipsnelyje „Jėzus Kristus — pažadėtasis Mesijas“ aptarta daug pranašysčių apie Mesiją, kurios išsipildė Jėzui Kristui.