Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

Ar tokia Dievo valia?

Ar tokia Dievo valia?

AR ATSIVERSTUMĖTE laikraštį, įsijungtumėte televizijos naujienų laidą, ar sėstumėte paklausyti radijo žinių, visur tik ir kalbama apie teroro išpuolius, karą, kriminalinius nusikaltimus. O kur dar savos bėdos — galbūt liga ar artimojo netektis. Sunkiais momentais tikriausiai jaučiatės kaip Jobas, pasakęs: „Neturiu nei ramybės, nei paliovos, nei atvangos“ (Jobo 3:26).

Ką manote:

  • Ar mums tokia dalia Dievo skirta?

  • Iš kur pasisemti stiprybės, kai nelengva?

  • Ar bus kada žemėje taika ir gerovė?

Į visus šiuos klausimus mums atsako Šventasis Raštas — Biblija.

 BIBLIJA MOKO, JOG DIEVAS PADARYS ŽEMĖJE DIDŽIŲ DALYKŲ.

„Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto“ (Apreiškimo 21:4).

„Raišasis šokinės tartum elnias“ (Izaijo 35:6).

„Akliesiems bus atmerktos akys“ (Izaijo 35:5).

 „Visi gulintieji kapuose [...] prisikels gyventi“ (Jono 5:28, 29).

„Nebus ten žmogaus, kuris sakytų: ‘Aš ligotas!’“ (Izaijo 33:24).

„Javų bus krašte apsčiai“ (Psalmyno 72:16, Brb).

 PASIGILINTI Į BIBLIJĄ TIKRAI VERTA!

Peržvelgęs anuos du puslapius neskubėkite daryti išvados, kad tokios permainos neįtikėtinos. Dievas pažadėjo viską pakeisti į gera ir Biblijoje rašoma, kaip jis tai padarys.

Apskritai, Biblija gali duoti mums labai daug. Jeigu laikysimės jos principų, mūsų gyvenimas jau dabar bus laimingesnis. Nagi, stabtelėkite ir pamąstykite, kas jus šiandieną slegia. Gal sunkiai verčiatės? Turite problemų šeimoje? Nerimaujate, kad pašlijo sveikata? Gal gedite artimo žmogaus? Kad ir kokios bėdos jus užkluptų, Šventojo Rašto patarimu sekti visada verta. Pamatysite, kad Biblija kalba apie daugelį jums rūpimų dalykų, atsako į daugelį klausimų, pavyzdžiui:

  • Kodėl pasaulyje tiek blogio;

  • Kaip spręsti visokias gyvenimiškas problemas;

  • Ko reikia, kad šeima būtų laiminga;

  • Ar yra gyvenimas po mirties;

  • Ar bepamatysime mirusius artimuosius;

  • kur žinoti, ar Dievas tikrai ištesės, ką pažadėjęs.

 Jeigu ėmėte skaityti šį leidinį, vadinasi, norite sužinoti, ko Biblija moko, ir jis labai jums padės. Pastebėsite, jog yra pateikta klausimų, atitinkančių skyriaus pastraipas. Jehovos liudytojai siūlo drauge pasiaiškinti Biblijos tiesas, ir daug kam patinka toks sistemingas nagrinėjimo metodas, kai iškeliamas klausimas ir į jį atsakoma. Tikimės, kad patiks ir jums. Tepalaimina Dievas jūsų pastangas ištirti, ko iš tikrųjų moko Biblija. Tesuteikia jums tai daug džiaugsmo ir pasitenkinimo!