Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

 DEVINTAS SKYRIUS

Ar jau „paskutinės dienos“?

Ar jau „paskutinės dienos“?
 • Kokie šių laikų įvykiai išpranašauti Biblijoje?

 • Ką sako Dievo Žodis apie žmones „paskutinėmis dienomis“?

 • Kas gera Biblijoje išpranašauta „paskutinėms dienoms“?

1. Iš kur galime sužinoti apie ateitį?

AR NĖRA taip buvę, kad žiūrėdamas per televiziją žinias stebėjotės: kur eina pasaulis? Nelaimės užklumpa visai netikėtai ir joks žmogus negali numatyti, kas bus rytoj (Jokūbo 4:14). Tačiau Jehovai ateitis kuo puikiausiai žinoma (Izaijo 46:10). Savo Žodyje, Biblijoje, jis jau seniai išpranašavo ne tik šių laikų blogybes, bet ir kas gera mūsų laukia.

2, 3. Ko mokiniai klausė Jėzų ir ką jis atsakė?

2 Jėzus Kristus kalbėjo apie Dievo Karalystę, — o ji, kaip žinome, padarys galą blogiui ir atkurs žemėje rojų (Luko 4:43). Žmonėms rūpėjo, kada ta Karalystė ateis. Štai mokiniai klausė Jėzų: „Koks ženklas liudys tave čia jau esant ir šią santvarką baigiantis?“ (Mato 24:3, NW). Jėzus atsakė, jog tiksliai kada ateis galas šiai pasaulio santvarkai, žino tik Jehova Dievas (Mato 24:36). Vis dėlto Jėzus nurodė tam tikras gaires — išpranašavo, kas dėsis žemėje prieš įsiviešpataujant Karalystei, kuri atneš taiką ir saugumą. Tos pranašystės pildosi kaip tik dabar!

 3 Tuojau panagrinėsime įrodymus, kad gyvename „šiai santvarkai baigiantis“, bet pirma truputį pakalbėkime apie vieną karą, beje, žmogaus akiai neregimą. Tas karas įvyko dvasiniame pasaulyje, tačiau padarinius jaučiame ir mes.

KARAS DANGUJE

4, 5. a) Kas, Jėzui tapus Karaliumi, netrukus įvyko danguje? b) Kokie yra karo danguje padariniai, kaip rašoma Apreiškimo 12:12?

4 Iš ankstesnio skyriaus sužinojome, kad Jėzus Kristus 1914 metais danguje tapo Karaliumi (Danieliaus 7:13, 14). Gavęs valdžią netrukus pakilo į žygį. „Užvirė danguje kova, — sakoma Biblijoje. — Mykolas [kitaip tariant, Jėzus] ir jo angelai kovojo su slibinu [Šėtonu]. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai.“ * Šėtonas su savo nedoraisiais angelais, demonais, pralaimėjo ir buvo išmesti į žemę. Ištikimi dvasiniai Dievo sūnūs džiūgavo. O žmonėms nebuvo ko džiūgauti. Biblijoje išpranašauta: „Vargas žemei [...], nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturįs laiko“ (Apreiškimo 12:7, 9, 12).

5 Čia verta įsidėmėti, kokie yra minėto karo padariniai. Įniršęs Šėtonas užtraukė žemės gyventojams vargą. Šituo vargingu laikotarpiu mes ir gyvename. Tiesa, jis turi būti palyginti trumpas, nes Šėtonas žino „mažai beturįs laiko“. Biblija vadina šį tarpsnį „paskutinėmis dienomis“ (2 Timotiejui 3:1). Išties gera žinoti, kad Dievas nebeilgai leis Velniui  žemėje siautėti. Tad pakalbėkime, kokie Biblijoje išpranašauti dalykai šiuo metu vyksta, nes kaip tik iš to galime spręsti, kad jau paskutinės dienos ir kad Dievo Karalystė netrukus suteiks amžiną gerovę tiems, kas myli Jehovą. Panagrinėkime keturis Jėzaus nurodytus požymius, liudijančius, kokiu laiku gyvename.

RYŠKŪS PASKUTINIŲ DIENŲ POŽYMIAI

6, 7. Kaip šiandien pildosi Jėzaus žodžiai apie karus ir badmečius?

6 „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę“ (Mato 24:7). Per praėjusį šimtmetį karuose žuvo milijonai žmonių. Vienas britų istorikas rašo: „Dvidešimtasis amžius buvo pats kruviniausias istorijoje. [...] Karai nepaliovė ištisą šimtmetį, išskyrus kelis trumpus tarpsnius, kai ginkluoti konfliktai aprimdavo.“ Pasaulio stebėjimo instituto ataskaitoje sakoma, jog dvidešimtojo amžiaus karuose žuvo „triskart daugiau žmonių nei per visus ginkluotus konfliktus nuo pirmojo mūsų eros amžiaus iki 1899 metų“. Karai nuo  1914-ųjų nusinešė daugiau kaip 100 milijonų gyvybių. Skaudžiai išgyvename net ir vieno artimojo žūtį, tad kai pagalvojame apie milijonus žuvusiųjų, darosi tiesiog nesuvokiama, kiek kančių turėjo tai atnešti.

7 „Bus badmečių“ (Mato 24:7). Teigiama, jog per pastaruosius tris dešimtmečius maisto gavyba labai išaugo. Vis dėlto nemažai žmonių badauja: neturi už ką maisto nusipirkti nei kur jo užsiauginti. Besivystančiose šalyse daugiau nei milijardui gyventojų tenka verstis vos vienu doleriu per dieną. Taigi jie nuolat alksta. Pasaulinės sveikatos organizacijos paskaičiavimais, dėl šitokių priežasčių kasmet miršta per penkis milijonus vaikų.

8, 9. Kas rodo, kad Jėzaus pranašystės apie žemės drebėjimus ir ligas pasitvirtino?

8 „Bus didelių žemės drebėjimų“ (Luko 21:11). JAV geologijos tarnyba prognozuoja, jog pasaulyje kasmet galima laukti vidutiniškai po 19 stiprių žemės drebėjimų, kurie apgriauna pastatus ir žemę išvagoja plyšiais. Kone kasmet būna ir ypač galingų, kai statiniai sugriūva iki pamatų. Turimais duomenimis,  žemės drebėjimai nuo 1900-ųjų metų pražudė daugiau kaip du milijonus žmonių. Viename šaltinyje teigiama: „Technikos pažanga ne ką tepadeda sumažinti aukų skaičių.“

9 „Bus [...] ligų“ (Luko 21:11). Nepaisant medicinos laimėjimų, žmoniją vargina senos ir naujos ligos. Remiantis vienu pranešimu, pastaraisiais dešimtmečiais išplito 20 seniai žinomų ligų, tarp jų — tuberkuliozė, maliarija, cholera. Nebe visos pasiduoda vaistams. Atsirado bent 30 naujų ligų. Kai kurios — mirtinos, kol kas nepagydomos.

KOKIE PASKUTINĖMIS DIENOMIS YRA ŽMONĖS

10. Kokios žmonių savybės, paminėtos 2 Timotiejui 3:1-5, šiandien jums krinta į akis?

10 Biblijoje išpranašauta ne tik kas paskutinėmis dienomis dėsis, bet ir kokie pasidarys žmonės. Apaštalas Paulius 2 Timotiejui 3:1-5 rašė: „Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai.“ Anot Pauliaus, žmonės bus:

 • savimylos;

 • godūs pinigų;

 •   neklusnūs gimdytojams;

 • nedorėliai;

 • nemeilūs;

 • nesusivaldantys;

 • šiurkštūs;

 • labiau linkę į malonumus negu į Dievą;

 • dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos.

11. Kas Psalmyno 92:8 [92:7, Brb] pranašaujama blogiems žmonėms?

11 Tikriausiai sutiksite, kad dabar taip ir yra. Visuomenės moralė smarkiai smukusi. Tai rodo, kad Dievo pakanta ilgai nebetruks. Biblijoje sakoma: „Nors nedorėliai želia kaip žolė ir visi piktadariai klestėte klesti, jų laukia amžinoji žūtis“ (Psalmyno 92:8 [92:7, Brb]).

KUO GALIMA PASIDŽIAUGTI

12, 13. Kaip šiuo „pabaigos metu“ plinta „pažinimas“?

12 Paskutinės dienos, kaip Biblijoje ir numatyta, kupinos vargų. Tačiau neramiame pasaulyje Jehovos garbintojai turi kuo pasidžiaugti.

13 „Pažinimas vis labiau plis“, — rašė pranašas Danielius. Kada gi  taip bus? „Pabaigos metu“ (Danieliaus 12:4, išnaša). Ypač nuo 1914-ųjų Jehova padeda vis geriau suprasti Bibliją, ir ne bet kam, o tiems, kurie tikrai trokšta jam tarnauti. Jiems vis labiau aiškėja neįkainojamos tiesos: jie jau perprato, kiek daug reiškia Dievo vardas ir kokie yra jo sumanymai, kokia svarbi Jėzaus Kristaus išperkamoji auka, kur yra mirusieji ir kad bus prikėlimas. Jehovos garbintojai išmoksta gyventi taip, kad patiems netektų gailėtis ir kad būtų šlovė Jehovai. Be to, jie sužinojo, kam reikalinga Dievo Karalystė ir kaip ji išspręs žmonijos problemas. Ar visas tas žinias jie pasilaiko tik sau? Štai čia prieiname prie dar vienos pranašystės, kuri pildosi mūsų dienomis.

„Ši geroji naujiena apie karalystę bus paskelbta visame pasaulyje“

14. Kas ir kaip plačiai šiandien skelbia gerąją naujieną apie Karalystę?

14 „Geroji naujiena apie karalystę bus paskelbta visame pasaulyje“, — pasakė Jėzus Kristus, pranašaudamas ženklą, kuris liudys „šią santvarką baigiantis“ (Mato 24:3, NW; 24:14, Č. Kavaliausko vertimas, 1972). Visoje žemėje geroji naujiena apie Karalystę — kas ji yra, ką įgyvendins, kaip tapti jos pavaldiniais, — skelbiama daugiau kaip dviejuose šimtuose trisdešimt valstybių bei kitų teritorijų ir daugiau kaip keturiais šimtais kalbų. Šią Karalystės naujieną uoliai garsina milijonai Jehovos liudytojų „iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (Apreiškimo 7:9). Daugybei žmonių, norinčių sužinoti, ko Dievo Žodis iš tiesų moko, jie be jokio atlygio veda Biblijos studijas. Kaip įspūdingai pildosi minėtoji pranašystė, ypač turint omenyje Jėzaus žodžius, kad tikrųjų krikščionių „visi [...] nekęs“! (Luko 21:17.)

 KĄ DARYSITE JŪS?

15. a) Ar tikite, jog gyvename paskutinėmis dienomis? Kodėl? b) Ką reikš „galas“ tiems, kurie priešinasi Jehovai, ir tiems, kas Dievo Karalystės laukia?

15 Jei dabar pildosi šitiek Biblijos pranašysčių, ar ne akivaizdu, kad gyvename paskutinėmis dienomis? Kai Jehovos požiūriu geroji naujiena bus užtektinai paskelbta, tikrai ateis „galas“ (Mato 24:14). Čia reikia pažymėti, jog Biblijoje „galu“ vadinamas metas, kai Dievas pašalins žemėje blogį. Jehova siųs Jėzų ir galingus angelus įvykdyti nuosprendžio visiems, kurie Dievui sąmoningai priešinasi. Tokius ištiks pražūtis (2 Tesalonikiečiams 1:6-9). Šėtonas ir demonai tautų daugiau nebeklaidins. O Dievo Karalystės pavaldiniai patirs didį Jehovos gerumą (Apreiškimo 20:1-3; 21:3-5).

16. Ką jums verta daryti?

16 Kadangi Šėtono santvarkos pabaiga arti, turbūt pagalvosite: ką daryti man? Tikrai verta stengtis kuo artimiau pažinti Jehovą, geriau suprasti, ko jis iš mūsų tikisi (Jono 17:3). Gilinkitės į Bibliją. Reguliariai lankykite sambūrius tų, kuriems rūpi vykdyti Jehovos valią (Hebrajams 10:24, 25). Dėkitės į širdį visas Jehovos atskleistas tiesas ir prisiderinkite prie jo normų. Tada jis mielai jus priims (Jokūbo 4:8).

17. Kodėl blogus žmones pražūtis užklups netikėtai?

17 Anot Jėzaus, dauguma vis dėlto nepaisys akivaizdžių požymių, jog gyvena paskutinėmis dienomis. Blogus žmones pražūtis užklups staiga ir netikėtai — lyg vagis naktį (1 Tesalonikiečiams 5:2). Jėzus perspėjo: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną  žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus“ (Mato 24:37-39).

18. Į kokį Jėzaus perspėjimą turime įsiklausyti?

18 Dėl to Jėzus savo klausytojams pasakė: „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti [susilaukti palankumo] Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“ (Luko 21:34-36). Į Jėzaus žodžius tikrai privalu įsiklausyti. Kodėl? Nes tik tie, kurie pelno Jehovos Dievo ir „Žmogaus Sūnaus“, Jėzaus Kristaus, palankumą, išsigelbės per Šėtono santvarkos pabaigą ir nuostabiame naujajame pasaulyje, — kuris jau čia pat, — galės gyventi amžinai! (Jono 3:16; 2 Petro 3:13.)

^ pstr. 4 Apie tai, kad Mykolu vadinamas Jėzus Kristus, rašoma Priedo straipsnelyje „Kas yra arkangelas Mykolas?“.