Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

Skaitydami šį leidinį sužinosite, kaip Biblija atsako į tokius klausimus: kodėl mes kenčiame, ar mirtis tikrai visa ko pabaiga, ką daryti, kad šeima būtų laiminga, ir dar daugelį kitų.

Ar tokia Dievo valia?

Daugeliui ramybės neduoda klausimas, kodėl dabar tiek daug visokių problemų. Ar žinote, jog Biblijoje žadama, kad mūsų visų laukia nuostabios permainos?

1 SKYRIUS

Tiesa apie Dievą

Gal svarstote, ar Dievui rūpite? Pažinkite Dievą artimiau ir sužinokite, kaip galite tapti jo draugu.

2 SKYRIUS

Biblija — knyga nuo Dievo

Kaip Biblija gali praversti sprendžiant įvairias problemas? Kodėl galime pasitikėti jos pranašystėmis?

3 SKYRIUS

Ką Dievas padarys žemėje

Ar tikrai žemėje kada nors bus rojus? Jeigu taip, tai kada?

4 SKYRIUS

Kas yra Jėzus Kristus

Sužinokite, kodėl Jėzus laikomas žadėtuoju Mesiju, iš kur jis atėjo ir kodėl vadinamas viengimiu Jehovos sūnumi.

5 SKYRIUS

Išpirka — didžiausia Dievo dovana

Kas yra išpirka? Kuo ji reikšminga jums?

6 SKYRIUS

Kur yra mirusieji?

Sužinokite, ką Biblija sako apie tai, kur yra mirusieji ir kodėl žmonės miršta.

7 SKYRIUS

Viltis vėl išvysti mirusius artimuosius — tikra!

Gal esate netekęs artimo žmogaus? Ar yra kokia galimybė vėl jį išvysti? Sužinokite, ko Biblija moko apie prikėlimą.

8 SKYRIUS

Kas yra Dievo Karalystė?

Daugeliui žmonių gerai žinoma malda „Tėve mūsų“. Ką reiškia jos žodžiai „teateinie tavo karalystė“?

9 SKYRIUS

Ar jau „paskutinės dienos“?

Koks žmonių elgesys ir požiūris liudija, kad gyvename „paskutinėmis dienomis“, išpranašautomis Biblijoje.

10 SKYRIUS

Kokią įtaką mums daro dvasinės jėgos

Biblijoje neretai kalbama apie angelus ir demonus. Ar šios dvasinės būtybės tikrai egzistuoja? Ar jos gali daryti mums įtaką?

11 SKYRIUS

Kodėl Dievas leidžia, kad kentėtume?

Daugelis mano, kad dėl visų blogybių pasaulyje kaltas Dievas. O kokia jūsų nuomonė? Sužinokite, kaip Dievas paaiškina, kodėl kenčiame.

12 SKYRIUS

Džiuginkime Dievą savo elgesiu

Džiuginti Dievą savo elgesiu įmanoma. Tiesą sakant, jūs netgi galite tapti Dievo draugu.

13 SKYRIUS

Dievobaimingas požiūris į gyvybę

Koks Dievo požiūris į abortus, kraujo perpylimą, gyvūno gyvybę?

14 SKYRIUS

Tegul jūsų šeima būna laiminga

Vyrams, žmonoms, tėvams ir vaikams pravartu patyrinėti, kaip Jėzus rodė meilę, ir sekti jo pavyzdžiu. Tad ko galime iš Jėzaus pasimokyti?

15 SKYRIUS

Kaip dera garbinti Dievą

Aptarkime šešis požymius, rodančius, kuri religija teisinga.

16 SKYRIUS

Ką jums reiškia būti tikrojo Dievo garbintoju?

Kodėl nelengva paaiškinti savo įsitikinimų kitiems? Kaip tai padaryti žmonių neužgaunant?

17 SKYRIUS

Artinkitės prie Dievo malda

Ar Dievas klausosi mūsų maldų? Kad jis mus išklausytų, svarbu žinoti, ką Biblija sako apie maldą.

18 SKYRIUS

Krikštas ir jūsų bendrystė su Dievu

Ko reikia, kad galėtumėte pasikrikštyti? Ką krikštas simbolizuoja ir kaip žmogus krikštijamas?

19 SKYRIUS

„Išsilaikykite Dievo meilėje“

Kaip galime parodyti Dievui, kad jį mylime ir esame dėkingi už viską, ką dėl mūsų padarė?

PRIEDAS

Dievo vardo reikšmė

Daugelyje Biblijos vertimų Dievo vardas „Jehova“ buvo pakeistas titulu „Viešpats“. Kodėl? Kiek Dievo vardas svarbus?

PRIEDAS

Kaip Danieliaus pranašystėje nusakytas Mesijo atėjimo laikas

Likus daugiau kaip 500 metų iki Jėzaus gimimo Jehova suteikė pranašui Danieliui žinių, leidžiančių atsekti, kada Jėzus bus pateptas šventąja dvasia — taps Mesiju. Sužinokite daugiau apie šią įstabią pranašystę.

PRIEDAS

Jėzus Kristus — pažadėtasis Mesijas

Jėzui išsipildė visos pranašystės apie Mesiją. Įrodymus, kad šios pranašystės išsipildė iki smulkmenų, raskite savo paties Biblijoje.

PRIEDAS

Tiesa apie Tėvą, Sūnų ir šventąją dvasią

Nemažai žmonių įsitikinę, kad Trejybės doktrina — Biblijos mokymas. Ar taip yra iš tikrųjų?

PRIEDAS

Ar kryžius — krikščionybės simbolis?

Ar Jėzus tikrai buvo nukryžiuotas? Sužinokite, kas apie tai sakoma Biblijoje.

PRIEDAS

Viešpaties vakarienė — šventė Dievo garbei

Biblija įpareigoja krikščionis minėti Kristaus mirtį — švęsti „Viešpaties vakarienę“. Kas apie šią šventę žinotina? Kada ir kaip Jėzaus mirtį dera paminėti?

PRIEDAS

Kas iš tikrųjų yra „siela“ ir „dvasia“?

Daugelio nuomone, žmogui mirus nuo jo atsiskiria kažkokia nematoma dalis ir gyvena toliau. Ką apie tai sako Dievo Žodis, Biblija?

PRIEDAS

Kas yra šeolas ir hadas?

Kai kuriuose Biblijos vertimuose žodžiai šeól ir háidēs verčiami „mirusiųjų buveinė“, „mirusiųjų pasaulis“, „kapas“, „pragaras“. Ką jie iš tikrųjų reiškia?

PRIEDAS

Teismo diena: kokia ji bus?

Sužinokite, kaip Teismo diena atneš didžią gerovę visiems dievobaimingiems žmonėms.

PRIEDAS

1914-ieji ir Biblijos pranašystė

Kokios Biblijos pranašystės byloja, kad 1914 metai buvo labai reikšmingi?

PRIEDAS

Kas yra arkangelas Mykolas?

Kas yra arkangelas Mykolas, atskleidžia Biblija. Sužinokite, kas jis ir ką dabar veikia.

PRIEDAS

Kas yra „didžioji Babelė“?

Biblijoje, Apreiškimo knygoje, kalbama apie ištvirkėlę ir ji vadinama „didžioji Babelė“. Ar tai tikra moteris? Kas Biblijoje apie ją sakoma?

PRIEDAS

Ar Jėzus gimė gruodį?

Sužinokite, koks klimatas įprastas regione, kur gimė Jėzus. Ką mums tai pasako?

PRIEDAS

Ar tradicinės šventės — krikščionims?

Iš kur kilo įvairios visuotinės šventės? Atsakymai gali jus nustebinti.