Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 6 DALIS

Ko mus pamoko pasakojimas apie tvaną?

Ko mus pamoko pasakojimas apie tvaną?

Dievas sunaikino nedoruosius, o Nojaus šeimą išgelbėjo (Pradžios 7:11, 12, 23).

Lietus pylė 40 dienų ir naktų, kol visa sausuma atsidūrė po vandeniu. Visi blogi žmonės žuvo.

Maištingieji angelai paliko žmogiškus kūnus ir grįžo į dangų; jie tapo demonais.

Buvusieji laive išsigelbėjo. Ir nors Nojus bei jo namiškiai po kurio laiko mirė, Dievas juos prikels ir jie galės gyventi amžinai.

 Dievas dar sykį sunaikins bloguosius ir išgelbės gerus žmones (Mato 24:37-39).

Šėtonas ir demonai tebeklaidina žmones.

Dabar, kaip ir Nojaus laikais, daugelis atmeta maloningą Jehovos vadovavimą. Greitai Jehova sunaikins visus nedoruosius (2 Petro 2:5, 6).

Yra žmonių, kurie elgiasi panašiai kaip Nojus, — klauso Dievo ir daro, ką jis sako. Tie žmonės yra Jehovos liudytojai.