Nelaimės žemėje rodo, kad Dievo Karalystė ateis jau greitai (Luko 21:10, 11; 2 Timotiejui 3:1-5).

Daugelis dabar vykstančių dalykų yra išpranašauti Biblijoje. Joje iš anksto buvo pasakyta, kad žmonės bus godūs pinigų, neklusnūs tėvams, šiurkštūs, pasinėrę į malonumus.

Buvo perspėta, kad vargins dideli žemės drebėjimai, karai, badmečiai ir greitai plintančios ligos. Dabar taip ir yra.

Jėzus taip pat pasakė, kad geroji naujiena apie Dievo Karalystę bus skelbiama visoje žemėje (Mato 24:14).

 Dievo Karalystė pašalins visą blogį (2 Petro 3:13).

Greitai Jehova sunaikins visus nedoruosius.

Šėtonas ir demonai bus nubausti.

Kurie Dievo klausosi, liks gyvi ir galės gyventi teisingame naujajame pasaulyje. Jame nereikės nieko bijoti, tarp žmonių bus meilė ir pasitikėjimas.