Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 8 DALIS

Kuo Jėzaus mirtis reikšminga tau?

Kuo Jėzaus mirtis reikšminga tau?

Jėzus mirė tam, kad galėtume gyventi amžinai (Jono 3:16).

Praėjus trims dienoms po Jėzaus mirties, kelios moterys nuėjo prie jo kapo ir rado jį tuščią. Jehova buvo prikėlęs Jėzų iš mirusiųjų.

Vėliau Jėzus pasirodė apaštalams.

Taip, Jehova prikėlė Jėzų ir nuo tada jis yra galinga, nemirtinga dvasinė esybė. Jėzaus mokiniai matė, kaip jis pakilo į dangų.

 Dievas prikėlė Jėzų ir paskyrė jį Dievo Karalystės Karaliumi (Danieliaus 7:13, 14).

Jėzus atidavė savo gyvybę ir taip sumokėjo išpirką už žmoniją (Mato 20:28). Būtent dėl tos išpirkos Dievas suteikia mums galimybę gyventi amžinai.

Jehova paskyrė Jėzų būti Karaliumi ir valdyti žemę. Su juo bus 144 000 Dievui ištikimų žmonių, kurie prikeliami dvasiniu kūnu, kad gyventų danguje. Jėzus ir tie 144 000 bus teisinga dangiškoji valdžia — Dievo Karalystė (Apreiškimo 14:1-3).

Dievo Karalystė atkurs žemėje rojų. Nebebus karų, nusikaltimų, skurdo ir bado. Žmonės bus išties laimingi (Psalmyno 145:16).