Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsakymai į 10 klausimų, kurie rūpi jaunimui

 9 KLAUSIMAS

Kuo tikėti – evoliucija ar sukūrimu?

Kuo tikėti – evoliucija ar sukūrimu?

KODĖL SVARBU RASTI ATSAKYMĄ

Jei teisinga yra evoliucijos teorija, gyvenimas yra beprasmis. Jei tiesa, kad visa buvo sukurta, galime rasti patenkinamus atsakymus į klausimus apie gyvenimą ir ateitį.

KĄ DARYTUM TU?

Įsivaizduok tokią situaciją: Kornelijus sutrikęs. Jis visada tikėjo, kad yra Dievas ir kad jis viską sukūrė. Tačiau šiandien jo biologijos mokytojas tvirtai teigė, kad evoliucija – faktas, pagrįstas neginčijamais moksliniais tyrinėjimais. Kornelijus nenori pasirodyti kvailas. „Šiaip ar taip, – mąsto jis, – jei evoliuciją įrodė mokslininkai, kas aš toks, kad tuo abejočiau?“

Jei būtum Kornelijaus vietoje, ar patikėtum evoliucija tik todėl, kad vadovėlyje ji pateikiama kaip faktas?

SUSTOK IR PAMĄSTYK

Tiek evoliucija, tiek sukūrimu tikintys žmonės neretai drąsiai pareiškia, kuo tiki, nė nežinodami, kodėl tuo tiki.

  • Kai kurie sukūrimu tiki tik todėl, kad to moko jų religija.

  • Kai kurie evoliucija tiki tik todėl, kad to yra mokoma mokykloje.

 ŠEŠI KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Biblijoje sakoma: „Kiekvieną namą kas nors stato, o tas, kuris pastatė visa, yra Dievas“ (Hebrajams 3:4). Ar tuo tikėti protinga?

Tvirtinti, kad gyvybė buvo ne sukurta, o atsirado savaime, tas pats, kas teigti, jog šis namas neturi statytojo.

TEIGINYS. Visata – atsitiktinai įvykusio didžiojo sprogimo padarinys.

1. Kas didįjį sprogimą sukėlė?

2. Kas skamba logiškiau: „viskas atsirado iš nieko“ ar „viskas atsirado kažkieno dėka“?

TEIGINYS. Žmonės evoliucionavo iš gyvūnų.

3. Jei žmonės išsivystė iš gyvūnų, pavyzdžiui, beždžionių, kodėl yra tokia didelė praraja tarp mūsų ir jų intelektinių sugebėjimų?

4. Kodėl net pačios paprasčiausios gyvybės formos yra itin sudėtingos?

TEIGINYS. Evoliucija yra faktas.

5. Ar taip tvirtinantis žmogus pats yra ištyrinėjęs visus argumentus?

6. Kiek žmonių tiki evoliucija tik todėl, kad kažkas jiems pasakė, jog tuo tiki visi protingi žmonės?

„Jei eidamas per mišką pamatytum gražų namelį iš rąstų, ar pagalvotum: „Kaip įdomu! Tikriausiai medžiai patys sukrito taip, kad atsirado šitas namas.“ Aišku, ne! Tai kvaila. Tad kodėl turėtume tikėti, kad viskas visatoje atsirado būtent taip – savaime?“ (Džulija)

„Įsivaizduokite, kažkas papasakojo jums, kad spaustuvėje įvyko sprogimas ir, dažams išsitaškius, ant sienų bei lubų atsirado žodynas. Ar tuo patikėtumėte?“ (Gven)

 KODĖL PROTINGA TIKĖTI DIEVĄ?

Biblijoje žmonės yra raginami vadovautis protu, būti sąmoningi (Romiečiams 12:1). Vadinasi, tikėjimas Dievu turi remtis ne vien...

  • EMOCIJOMIS („Tiesiog jaučiu, kad turi būti aukštesnė jėga.“)

  • APLINKINIŲ ĮTAKA („Mane supa religingi žmonės.“)

  • SPAUDIMU („Tikėti Dievą mane mokė tėvai, neturėjau kito pasirinkimo.“)

Savo įsitikinimus turėtum tvirtai pagrįsti.

„Kai per pamokas mokytojas aiškina, kaip veikia mūsų organizmas, įsitikinu, kad Dievas egzistuoja. Kiekviena kūno dalis, kiekvienas organas, net ir mažiausias, turi savo paskirtį ir dažniausiai veikia mums to nė nejaučiant. Tai tiesiog stulbina!“ (Teresa)

„Žvelgdamas į dangoraižį, kruizinį laivą ar automobilį, pagalvoju: „Kas tai sukūrė?“ Pavyzdžiui, kad sukurtų automobilį, žmonės turėjo nemažai pasukti galvą. Juk tiek daug mažų detalių veikia kaip viena darni visuma. Jeigu kažkas turėjo sukurti automobilį, tai juo labiau – mus, žmones!“ (Ričardas)

„Kuo labiau domėjausi mokslu, tuo mažiau įtikima atrodė evoliucija. [...] Man rodos, kad tikėti evoliucija reikia daugiau „tikėjimo“ nei tikėti esant Kūrėją“ (Antonis).

PAMĄSTYK

Nepaisant dešimtmečius trukusių tyrinėjimų, mokslininkai nesurado logiško evoliucijos paaiškinimo, kuris būtų priimtinas visiems. Jei dėl evoliucijos nesutaria mokslininkai – šios srities žinovai, – ar tuomet būtų neteisinga šia teorija abejoti tau?

Pasidomėkite

ATSIBUSKITE!

Kas Biblijoje rašoma apie sukūrimą?

Biblijoje kalbama apie šešias kūrimo „dienas“. Ar jos truko po 24 valandas?

KNYGOS IR BROŠIŪROS

Gyvybė: ar galėjo atsirasti be Kūrėjo?

Išsiaiškinti, kaip atsirado gyvybė, labai svarbu.