Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 1 KLAUSIMAS

Kas aš esu?

Kas aš esu?

KODĖL SVARBU RASTI ATSAKYMĄ

Jeigu žinai, kas esi ir kokiais principais nori vadovautis, išmintingai apsispręsi net ir patirdamas spaudimą.

KĄ DARYTUM TU?

Įsivaizduok tokią situaciją: Karina prieš dešimt minučių atėjo į vakarėlį. Staiga už nugaros išgirsta pažįstamą balsą:

– Tai taip ir stovėsi čia visą laiką?

Atsigręžusi Karina išvysta savo draugę Jurgą, laikančią du ką tik atkimštus butelius. Akivaizdu, kad juose alkoholis. Tiesdama vieną butelį Karinai, Jurga sako:

– Tik nesakyk, kad esi per jauna truputį pasilinksminti.

Karina nori atsisakyti, bet Jurga yra jos draugė. Ir ji bijo būti palaikyta rimtuole. Be to, Jurga yra gera mergina. Jeigu jau ji geria, gal čia nieko baisaus? „Juk tai tik gėrimas, ne kokie narkotikai“, – įtikinėja save Karina.

Kaip Karinos vietoje elgtumeisi tu?

SUSTOK IR PAMĄSTYK

Kad panašiose situacijose apsispręstum išmintingai, turi ugdytis savimonę, tai yra suvokti, kas esi ir kokiais principais gyvenime vadovaujiesi. Jei esi tvirta asmenybė, pats būsi savo gyvenimo šeimininkas (1 Korintiečiams 9:26, 27).

Ką daryti, kad būtum tvirta asmenybė? Gera pradžia – atsakyti sau į toliau pateiktus klausimus.

 1. KOKIA MANO STIPRIOJI PUSĖ?

Žinodamas savo sugebėjimus ir stipriąsias savybes, labiau savimi pasitikėsi.

PAVYZDYS IŠ BIBLIJOS. Apaštalas Paulius rašė: „Jeigu man ir stinga iškalbos, tai pažinimo tikrai ne“ (2 Korintiečiams 11:6). Kadangi gerai išmanė šventuosius raštus, Paulius išliko tvirtas net kai buvo kitų pajuokiamas. Neigiama kritika nė kiek nesusilpnino jo pasitikėjimo savimi (2 Korintiečiams 10:10; 11:5).

IŠTIRK SAVE. Parašyk, kokių turi gabumų ar įgūdžių.

Įvardyk stipriausią savo charakterio savybę ir parašyk, iš ko ji matoma. (Gal esi rūpestingas? dosnus? patikimas? punktualus?)

2. KOKIA MANO SILPNOJI PUSĖ?

Grandinės stiprumas priklauso nuo to, kiek stipri yra silpniausia jos grandis. Panašiai ir tavo asmenybės tvirtumas priklauso nuo to, ar neleidi savo silpnybėms imti viršaus.

PAVYZDYS IŠ BIBLIJOS. Apaštalas Paulius žinojo turįs silpnybių. Jis rašė: „Kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu, tačiau savo kūno nariuose matau kitą įstatymą: jis kariauja su mano proto įstatymu ir daro mane belaisviu nuodėmės įstatymo“ (Romiečiams 7:22, 23).

IŠTIRK SAVE. Kokias silpnybes turi išmokti suvaldyti?

 3. KOKIE MANO TIKSLAI?

Ar įsėdęs į taksi prašytum vairuotoją po miestą važinėti ratais, kol išsibaigs degalai? Aišku, ne! Tai būtų tik laiko ir pinigų švaistymas.

Kokia pamoka? Kad gyvenime, taip sakant, nevažinėtum ratais, užsibrėžk tikslus ir nuspręsk, kaip jų sieksi. Tada tavo gyvenimas turės aiškią kryptį.

PAVYZDYS IŠ BIBLIJOS. Paulius rašė: „Bėgu ne tarsi nežinia kur“ (1 Korintiečiams 9:26). Per gyvenimą Paulius neplaukė pasroviui, bet buvo išsikėlęs tikslų ir kryptingai jų siekė (Filipiečiams 3:12–14).

IŠTIRK SAVE. Parašyk tris tikslus, kuriuos per ateinančius metus norėtum įgyvendinti.

4. KOKIE MANO ĮSITIKINIMAI?

Jei esi tvirta asmenybė, kaip ir gerai įsišaknijęs medis pajėgsi atlaikyti stiprias audras.

Asmuo, nežinantis, kuo tiki, yra neapsisprendėlis. Gal ir tu, kad prisitaikytum prie bendraamžių, kaip chameleonas keiti spalvą. Tai aiškus ženklas, kad nesi tvirta asmenybė.

Bet jei elgiesi vadovaudamasis savo įsitikinimais ir nežiūri, ką daro kiti, vadinasi, esi tvirta asmenybė.

PAVYZDYS IŠ BIBLIJOS. Pranašas Danielius, nors ir atskirtas nuo šeimos, tikriausiai dar paauglystėje apsisprendė laikytis Dievo įsakymų (Danieliaus 1:8). Jis gyveno pagal savo įsitikinimus ir visada liko ištikimas savo principams.

IŠTIRK SAVE. Kokie tavo įsitikinimai? Pavyzdžiui, ar tiki Dievą? Jei taip, kodėl? Kas tave įtikina, kad Dievas yra?

Ar tiki, kad Dievo nustatytos moralės normos yra tavo labui? Jei taip, kodėl?

Taigi koks žmogus norėtum būti: tarsi menkiausio vėjelio nešiojamas lapas ar smarkiausias audras atlaikantis medis? Ugdykis tvirtą asmenybę ir būsi nepajudinamas kaip tas medis. Tada galėsi atsakyti sau į klausimą „kas aš esu?“