Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kieno valdžioje yra pasaulis?

Kieno valdžioje yra pasaulis?

Ar sakytumėte, kad...

  • Dievo?

  • žmonių?

  • kieno nors kito?

 BIBLIJOJE PARAŠYTA:

„Visas pasaulis yra piktojo valdžioje“ (1 Jono 5:19).

„Tam Dievo Sūnus ir pasirodė, — kad Velnio darbus sugriautų“ (1 Jono 3:8).

JEIGU TAI TIESA...

pasidaro aišku, kodėl pasaulyje tiek problemų (Apreiškimo 12:12);

galime tikėti, kad pasaulis pasikeis į gera (1 Jono 2:17).

 O AR TURIME PAGRINDO TIKĖTI TUO, KAS BIBLIJOJE PARAŠYTA?

Taip. Tikėti, kad pasaulis pasikeis į gera, galime bent dėl trijų priežasčių.

  • Šėtono valdymas jau pasmerktas žlugti. Jehova, visagalis Dievas, Šėtono viešpatavimą nutrauks. Jis pažadėjo, kad piktasis bus sunaikintas ir kad visa žala, kurią šis padarė žmonijai, bus atitaisyta (Hebrajams 2:14).

  • Pasaulį valdyti Dievas yra paskyręs Jėzui Kristui. Jėzus yra visiška priešingybė dabartiniam žiauriam, savo naudos težiūrinčiam pasaulio valdovui. Vienoje Biblijos pranašystėje apie Jėzų ir būsimą jo karaliavimą rašoma: „Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais. Jis [...] atpirks jų gyvastį iš priespaudos ir smurto“ (Psalmyno 72:13, 14).

  • Dievas nemeluoja. Biblijoje aiškiai pasakyta: „Neįmanoma, kad Dievas meluotų“ (Hebrajams 6:18). Jeigu Jehova ką pažadėjo, savo žodžio tikrai laikysis (Izaijo 55:10, 11). „Šio pasaulio valdovas bus išmestas laukan“ (Jono 12:31).

 VERTA PAMĄSTYTI

Kaip pasikeis pasaulis, kai dabartinis jo valdovas bus pašalintas?

Tai sužinosite perskaitęs PSALMYNO 37:10, 11 ir APREIŠKIMO 21:3, 4.