Dominikos Respublika

Japonija

Haitis

Jehovos liudytojai, reaguodami į gamtines katastrofas ir žmogaus veiklos sukeltas nelaimes, skubiai organizuoja pagalbą nukentėjusiems bendratikiams. Šičia vėl pasireiškia nuoširdi mūsų tarpusavio meilė (Jono 13:34, 35; 1 Jono 3:17, 18). O kaip nelaimės ištiktiems padedame?

Aukojame lėšas. Pirmajame mūsų eros amžiuje Judėją vienu tarpu alino badas. Antiochijoje gyvenantys krikščionys tada bendratikius sušelpė pinigais (Apaštalų darbų 11:27–30). Jeigu išgirstame, jog mūsų broliai kuriame nors pasaulio krašte labai vargsta, jų būtiniems poreikiams patenkinti irgi kiek galėdami aukojame ir perduodame tas lėšas per savo bendruomenę (2 Korintiečiams 8:13–15).

Teikiame praktinę pagalbą. Vyresnieji, esantys nelaimės zonoje, susisiekia su visais bendruomenės nariais ir tuojau sužino, ar niekam nieko neatsitiko. Pagalbos komitetas organizuoja maisto, geriamojo vandens tiekimą, medicinos paslaugas, pasirūpina, kad visi turėtų drabužių, pastogę. Daug Jehovos liudytojų, be to, panaudoja savo profesinius įgūdžius – patys savo lėšomis atvyksta rūpintis nukentėjusiais, remontuoti apgadintų namų, Karalystės salių. Mūsų pasaulinės bendrijos vienybė ir patirtis, kurią sukaupėme drauge darbuodamiesi, kritiškais atvejais mus įgalina greitai mobilizuoti jėgas. Pagalbos ranką ištiesiame „tikėjimo namiškiams“, bet, jeigu įmanoma, padedame ir kitiems žmonėms, nesvarbu, kokie jų įsitikinimai (Galatams 6:10).

Teikiame dvasinę ir emocinę paramą. Nukentėjusiems ypač reikia paguodos. Kada ištinka nelaimė, jėgų semiamės iš Jehovos, „visokios paguodos Dievo“ (2 Korintiečiams 1:3, 4). Sielvartaujantį žmogų raminame Biblijoje užrašytais pažadais – stengiamės patikinti, kad netrukus Dievo Karalystė skausmo ir kančių istorijoje padės galutinį tašką. Tragedijų, varginančių pasaulį, daugiau nebebus (Apreiškimo 21:4).

  • Kodėl, įvykus nelaimei, Jehovos liudytojai geba greitai organizuoti pagalbą?

  • Kaip galime paguosti nelaimės ištiktus žmones?