Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kokia yra Dievo valia?

Kokia yra Dievo valia?

Dievas nori, kad mūsų planeta virstų rojumi, kad čia įsiviešpatautų taika ir kad laimingi gyventume žemėje amžinai.

Tikriausiai suabejosite: ar tai išvis įmanoma? Šitokias permainas, kaip moko Biblija, įgyvendins Dievo Karalystė. Ir dar iš Biblijos žinome, kad Dievas nori su tos Karalystės veikla supažindinti visus žmones. Jis atvirai pasako, ką ateityje yra mums paruošęs (Psalmyno 37:11, 29; Izaijo 9:6 [9:7, Brb]).

Dievas nori, kad gyvenimas mums klotųsi laimingai.

Rūpestingas tėvas savo vaikams linki paties geriausio. Panašiai ir dangiškasis Tėvas trokšta, kad visą amžinybę būtume laimingi (Izaijo 48:17, 18). Jis pažada: „Kas vykdo Dievo valią, lieka per amžius“ (1 Jono 2:17).

Dievas nori, kad eitume jo nurodytais keliais.

Biblijoje skaitome, jog Kūrėjas nori parodyti mums „savo kelius“, kad „eitume jo takais“ (Izaijo 2:2, 3). Dievas subūrė „tautą savo vardui“ ir šiuos žmones įpareigojo visame pasaulyje skelbti, kokia yra jo valia (Apaštalų darbų 15:14).

Dievas nori, kad tikėjimas mus vienytų.

Teisingas tikėjimas ne skaldo, o kaip tik vienija, susaisto nuoširdžia meile (Jono 13:35). Kas dabar visuose planetos kampeliuose moko žmones tarnauti Dievui vieningai? Jeigu jau paėmėte į rankas šią brošiūrą, siūlome tai pasiaiškinti.