Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 21 PAMOKA

Kas yra Betelis?

Kas yra Betelis?

Meninio apipavidalinimo skyrius, JAV

Vokietija

Kenija

Kolumbija

Pavadinimas „Betelis“ yra paimtas iš hebrajų kalbos. Tai vietovardis, reiškiantis „Dievo namai“ (Pradžios 28:17, 19). Todėl Beteliu visai tinkama vadinti namus, iš kurių gerosios naujienos skelbimo darbas koordinuojamas ir visokeriopai remiamas. Panašių centrų Jehovos liudytojai yra įsteigę daugelyje šalių. Pagrindinis biuras įsikūręs Niujorko valstijoje, JAV. Iš čia Vadovaujančioji taryba prižiūri visų savo filialų veiklą. Juose tarnaujantys žmonės vadinami Betelio šeima. Kaip vieninga ir darni šeima jie kartu gyvena, dirba, valgo, drauge studijuoja Bibliją (Psalmyno 133:1).

Ypatingi namai, kuriuose visi lyg viena šeima pasiaukojamai triūsia. Krikščionys, tarnaujantys Betelyje, visą savo laiką skiria Dievo valiai vykdyti ir darbuotis dėl Karalystės (Mato 6:33). Algos jie negauna, tačiau kiekvienam yra suteikiama gyvenamoji vieta, parūpinama maisto, kas mėnesį išmokama kompensacija asmeninėms išlaidoms padengti. Betelyje visiems yra paskiriama kokia nors užduotis: vienam darbas kabinete, kitam – virtuvėje, valgomajame. Dar kiti dirba spaustuvėse, knygrišyklose, skalbyklose, tvarko gyvenamąsias patalpas, atlieka įvairius remonto darbus.

Namai, kuriuose daug daroma, kad geroji naujiena dar plačiau nuskambėtų. Pagrindinė priežastis, kodėl tokie centrai reikalingi, – kad Biblijos tiesą sužinotų kuo daugiau žmonių. Tuo tikslu, pavyzdžiui, išleista ir ši brošiūra. Parašyta ji buvo Vadovaujančiosios tarybos sprendimu, vėliau elektroniniais failais išsiųsta šimtams vertėjų grupių į įvairius žemės kampelius, atspausdinta greitaeigėmis spausdinimo mašinomis ir galiausiai pristatyta į daugiau nei 110 000 Jehovos liudytojų bendruomenių. Kiekviename šio nelengvo darbo etape Betelio šeimos nariai yra nepamainomi talkininkai. Su jų pagalba ir toliau yra sėkmingai atliekama svarbiausia visų laikų užduotis – skelbiama geroji naujiena (Morkaus 13:10).

  • Kas Betelyje tarnauja ir kokios sąlygos jiems sudaromos?

  • Kokia svarbi užduotis atliekama su Betelio darbuotojų pagalba?