Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 26 PAMOKA

Kaip Karalystės salę saugome ir prižiūrime?

Kaip Karalystės salę saugome ir prižiūrime?

Estija

Zimbabvė

Mongolija

Puerto Rikas

Jehovos liudytojų bendruomenės namai, Karalystės salė, šventą Dievo vardą garsina net ir be žodžių. Todėl palaikyti švarą ir tvarką šiame pastate mums yra garbė. Tai, galima sakyti, neatsiejama nuo dievatarnystės. Ir prisidėti čia gali visi.

Po sueigos grupelė savanorių salę išvalo. Po kiekvienos sueigos broliai ir seserys padaro svarbiausius einamuosius darbus – Karalystės salę palieka švarią, tvarkingą. Kartą per savaitę, be to, salė išvaloma dar kruopščiau. Tvarkymuisi vadovauja kas nors iš vyresniųjų arba patarnautojų, ir paprastai net yra žiūrima konkretaus darbų sąrašo. Talkininkai daro viską, kas reikia: šluoja, siurbia, plauna grindis, šluosto dulkes, rikiuoja kėdes, valo ir dezinfekuoja tualetus, plauna langus, blizgina veidrodžius, neša šiukšles, tvarko kiemą. Bent kartą metuose yra paskiriama diena generaliniam valymui. Kai kuriuos darbelius patikim vaikams – bendruomenės namais rūpintis mokome ir juos (Mokytojo 4:17).

Pasisiūlome į pagalbą, jeigu reikia ką paremontuoti. Kasmet yra atliekama nuodugni Karalystės salės vidaus ir išorės apžiūra, nustatoma, ką reikia patvarkyti, paremontuoti. Kad vėliau išlaidos bereikalingai neišaugtų, tuos darbus padarome neatidėliodami (2 Metraščių 24:13; 34:10). Švari, gerai prižiūrima Karalystės salė išties yra tinkama vieta rinktis Dievo garbintojams. Visad ja rūpindamiesi parodome, kaip mylime Jehovą ir kokie brangūs mums bendruomenės namai (Psalmyno 122:1). Palankaus įvertinimo už tai sulaukiame net iš pašaliečių (2 Korintiečiams 6:3).

  • Kodėl mūsų bendruomenės namai neturėtų būti apleisti?

  • Kaip organizuojamas Karalystės salės tvarkymas?