Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 25 PAMOKA

Kodėl ir kaip statome Karalystės sales?

Kodėl ir kaip statome Karalystės sales?

Bolivija

Nigerija (anksčiau ir dabar)

Taitis

Jau pats pavadinimas – Karalystės salė – rodo, kad iš visų Biblijos mokymų, aptariamų šiuose namuose, svarbiausias yra mokymas apie Dievo Karalystę. Tiesą sakant, Dievo Karalystė buvo ir pagrindinė Jėzaus pamokslų, pašnekesių su mokiniais tema (Luko 8:1).

Vietiniai sueigų namai, kur garbinamas tikrasis Dievas. Iš šių namų žinia apie Dievo Karalystę sklinda po visą apylinkę (Mato 24:14). Karalystės salių esama įvairaus dydžio ir dizaino, tačiau visos jos kuklios, nepretenzingos. Dažnai vienoje salėje renkasi net kelios bendruomenės. Pastaruoju laiku, mūsų gretoms vis didėjant ir kuriantis daugybei naujų bendruomenių, pastatėme dešimtis tūkstančių Karalystės salių (kasdien iškyla vidutiniškai po penkias). Kaip tai įmanoma? (Mato 19:26)

Statybos finansuojamos iš bendro fondo, į kurį suplaukia aukos. Suaukotas lėšas siunčiame į vietinį bendrijos biurą, kad bendruomenės, kurios ketina statytis arba renovuoti Karalystės salę, gautų reikiamą finansinę paramą.

Statybose triūsia įvairių profesijų savanoriai, už savo darbą neimantys atlygio. Daugelyje šalių yra suburtos Karalystės salių statybų brigados. Šitos nuolatinių ir laikinų darbininkų grupės kilnojasi iš vienos bendruomenės į kitą ir statybose labai padeda vietiniams bendratikiams. Kitose šalyse rūpintis tam tikro regiono Karalystės salių statyba ir renovavimu paprašoma pavienių kvalifikuotų specialistų iš Jehovos liudytojų tarpo. Nors į pagalbą ateina nemažai prityrusių meistrų, statybų aikštelėje daugiausia darbo rankų vis dėlto būna iš vietinės bendruomenės. Jehovos dvasia ir nuoširdžiomis jo garbintojų pastangomis tokius projektus pavyksta įgyvendinti sėkmingai (Psalmyno 127:1; Kolosiečiams 3:23).

  • Kodėl namai, kuriuose rengiame sueigas, vadinami Karalystės sale?

  • Kaip mums pavyksta įvairiuose pasaulio kraštuose pastatyti tiek daug Karalystės salių?