Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 9 PAMOKA

Kaip sueigoms geriausia pasiruošti?

Kaip sueigoms geriausia pasiruošti?

Kambodža

Ukraina

Jeigu su Jehovos liudytojais studijuojate Bibliją, turbūt prieš kiekvieną užsiėmimą stengiatės iš anksto peržiūrėti, ką susitikę nagrinėsite. Panašiai vertėtų ruoštis ir bendruomenės sueigoms. Tada iš jų pasisemsite daugiau naudos. Ir patartina tai daryti ne priešokiais – geriausia būtų įprasti ruoštis kas savaitę.

Studijoms nusistatykite patogų laiką, pasirinkite tinkamą vietą. Kokiu metu jums lengviausia susikoncentruoti į studijuojamą dalyką? Gal anksti rytą, prieš pradedant dienos darbus? O gal vakare, kai vaikai jau sumigę? Jeigu vienu prisėdimu ir negalite daug pastudijuoti, skirkite bent truputį laiko ir žiūrėkite, kad jokie kiti reikalai netrukdytų. Susiraskite ramią vietelę. Radiją, televizorių, mobilųjį telefoną išjunkite – tegul jūsų neblaško. Kasdienius rūpesčius atidėti šalin ir dėmesį sutelkti į Dievo Žodį bus lengviau, jei prieš studijas pasimelsite (Filipiečiams 4:6, 7).

Pasižymėkite svarbiausias mintis, pasiruoškite sueigoje iš auditorijos atsakyti į vieną kitą klausimą. Paėmęs ką nors nagrinėti, iš pradžių susidarykite bendrą vaizdą. Įsiskaitykite į straipsnio ar skyriaus pavadinimą. Pamėginkite suvokti, kaip su tema siejasi kiekviena paantraštė. Įsižiūrėkite į iliustracijas. Pasitikrinkite, kokios svarbiausios mintys išskiriamos apžvalgos klausimuose. Tada jau nuo pradžių skaitykite pastraipą po pastraipos ir ieškokite atsakymo į kiekvieną leidinyje pateiktą klausimą. Atsiverskite Bibliją ir perskaitykite nurodytas eilutes. Apmąstykite, kaip jos pagrindžia straipsnio teiginius (Apaštalų darbų 17:11). Radęs atsakymą, pasibraukite arba spalvikliu pasižymėkite kelias esmines frazes ar žodžius, kurie tą atsakymą iškart primintų. Paskui sueigoje, jei norėsite, galėsite pakelti ranką ir trumpai atsakyti savais žodžiais.

Kas savaitę nagrinėdamas įvairias temas, kurias paskui aptariame sueigose, savo Biblijos žinių lobyną vis papildysite naujomis brangenybėmis (Mato 13:51, 52).

  • Kokius įpročius patartina išsiugdyti, kad pasiruoštumėte sueigoms?

  • Kaip galėtumėte iš anksto pasiruošti atsakyti į kokį nors klausimą sueigoje?