Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 20 PAMOKA

Kokia atsakomybė tenka Vadovaujančiajai tarybai?

Kokia atsakomybė tenka Vadovaujančiajai tarybai?

Vadovaujančioji taryba pirmajame mūsų eros amžiuje

Skaitomas laiškas nuo vadovaujančiosios tarybos

Pirmajame mūsų eros amžiuje, jei iškildavo koks svarbus, visą pateptųjų krikščionių bendruomenę liečiantis klausimas, jį apsvarstydavo ir sprendimą priimdavo nedidelė brolių grupė – Jeruzalės „apaštalai ir vyresnieji“, ano meto vadovaujančioji taryba (Apaštalų darbų 15:2). Kaskart, kai reikėdavo ką nuspręsti, taryba gilindavosi į šventuosius raštus ir leisdavosi Dievo dvasios atvedama prie teisingos išvados (Apaštalų darbų 15:25). Taip daroma ir šiandieną.

Būti geru įrankiu Dievo rankose. Vadovaujančiosios tarybos nariai, dvasia pateptieji broliai, Dievo Žodį laiko tikru autoritetu ir patys turi nemažai patirties, todėl yra geri organizatoriai, o prireikus jie pasirengę spręsti ir įvairius tikėjimo klausimus. Kas savaitę jie susirenka ir aptaria mūsų pasaulinės brolijos aktualijas. Kaip pirmajame amžiuje, taip ir dabar nurodymus perduoda per keliaujančiuosius prižiūrėtojus ar kitus atstovus arba siunčia laiškais. Dievo garbintojų bendruomenė todėl yra vienos minties ir darbuojasi vieningai (Apaštalų darbų 16:4, 5). Vadovaujančioji taryba rūpinasi, kad visi būtume dvasiškai pasotinti, spartina evangelizacijos darbą, per savo įgaliotus brolius parenka, kam bendruomenėse skirti atsakingas pareigas.

Visada eiti ta kryptimi, kur veda Dievo dvasia. Vadovaujančioji taryba žiūri, kokia yra Jehovos, visavaldžio Dievo, valia, ir paklūsta Kristui, bendruomenės Galvai (1 Korintiečiams 11:3; Efeziečiams 5:23). Tarybos nariai nelaiko savęs kažkokiais Dievo tautos vadais. Kartu su kitais pateptaisiais krikščionimis jie „seka paskui Avinėlį [Jėzų], kad ir kur jis eitų“ (Apreiškimo 14:4). Vadovaujančiosios tarybos broliai, reikia pridurti, yra mums labai dėkingi, kad už juos meldžiamės.

  • Iš ko susidėjo vadovaujančioji taryba pirmajame mūsų eros amžiuje?

  • Kaip šiandieną Vadovaujančioji taryba visuose sprendimuose kliaujasi Dievu?