Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 7 PAMOKA

Kokia mūsų sueigų programa?

Kokia mūsų sueigų programa?

Naujoji Zelandija

Japonija

Uganda

Lietuva

Pirmieji krikščionys savo sueigose ne kokias apeigas atlikinėdavo, o skaitydavo ir aiškindavosi šventuosius raštus, giedodavo giesmes, melsdavosi (1 Korintiečiams 14:26). Labai panašiai vyksta ir mūsų sueigos.

Iš pagrindinio vadovėlio, Biblijos, mokomės aktualių, gyvenimiškų dalykų. Savaitgaliais kiekviena bendruomenė susirenka pasiklausyti kalbos. Per pusvalandį čia galima išgirsti, kaip Dievo Žodis taikytinas mūsų gyvenime ir kuo šitie laikai Biblijos požiūriu tokie reikšmingi. Dalyviai skatinami pasiimti Bibliją ir sekti, kai iš jos skaitoma. Paskui vieną valandą skiriame „Sargybos bokšto“ studijoms – išnagrinėjame straipsnį iš Sargybos bokšto studijų numerio. Numatytą temą drauge aptaria visa bendruomenė, ir vėlgi Biblijos pamokymus stengiamės prisitaikyti sau. Pasaulyje Jehovos liudytojų bendruomenių yra jau daugiau kaip 110 000, ir visose vienu metu studijuojamas tas pats straipsnis.

Lavinamės, kad patys būtume geri mokytojai. Dar susitinkame ir vieną šiokiadienio vakarą. Programa tada susideda iš trijų dalių. Medžiaga šiokiadienio sueigai kas mėnesį pateikiama biuletenyje Mūsų tarnyba ir gyvenimas. Per pirmąją sueigos dalį, vadinamą „Iš Dievo Žodžio lobyno“, daugiau pasigiliname į kelis Biblijos skyrius, kuriuos bendruomenė iš anksto yra persiskaičiusi. Tolesnėje dalyje, vadinamoje „Dirbkime evangelizuotojo darbą“, būna pademonstruojama, kaip žmones mokyti Biblijos tiesų. Kad įgustume gerai skaityti ir sklandžiai reikšti mintis, programos vedėjas duoda tam tikrų pastabų, patarimų (1 Timotiejui 4:13). Per paskutinę sueigos dalį, pavadintą „Esame krikščionys“, aptariame, kaip Biblijos principai taikytini kasdieniame gyvenime. Taip pat gvildename kokią nors Biblijos temą, ir norintieji iš auditorijos gali atsakyti į iškeltus klausimus.

Sisteminga, nuodugni Biblijos mokymo programa – visa, ką išgirsite ir pamatysite mūsų sueigose, – jums tikriausiai irgi patiks (Izaijo 54:13).

  • Ką galite tikėtis išgirsti Jehovos liudytojų sueigose?

  • Į kurią mūsų savaitinę sueigą artimiausiu metu norėtumėte ateiti?