Meksika

Vokietija

Botsvana

Nikaragva

Italija

Kodėl šių žmonių veidai švyti? Jehovos liudytojų suvažiavimai esti ypač džiugūs. Senovėje Dievo tarnams buvo prisakyta draugėn susirinkti tris kartus metuose (Pakartoto Įstatymo 16:16). Į didesnį būrį renkamės ir mes. Kasmet tokių renginių būna trejetas: du vienadieniai rajono suvažiavimai ir trijų dienų regioninis kongresas. Kuo tie sambūriai mus praturtina?

Stiprina mūsų krikščionišką brolybę. Izraelitams didelėse sueigose garbinti Jehovą buvo tikras džiaugsmas. Ypatingi renginiai, kur šloviname Dievą, mums irgi yra be galo smagūs (Psalmyno 26:12; 111:1). Šitie sambūriai – puiki proga susipažinti ir pabendrauti su Jehovos liudytojais iš kitų bendruomenių ar net kitų šalių. Šilta, draugiška atmosfera mūsų suvažiavimuose vyrauja ir per pietų pertrauką, kai visi užkandžiaujame (Apaštalų darbų 2:42). Kiekvienas asmeniškai čia patiriame ir įsitikiname, kokie tvirti meilės ryšiai saisto mūsų pasaulinę broliją (1 Petro 2:17).

Padeda daryti dvasinę pažangą. Kadaise vienoje didelėje sueigoje, kur buvo aiškinami šventieji raštai, izraelitai atidžiai klausydamiesi daug pasisėmė, mat „suprato jiems paskelbtų dalykų prasmę“ (Nehemijo 8:8, 12). Savo suvažiavimuose mes irgi semiamės žinių iš Biblijos, mokomės vykdyti Dievo valią. Tai, ką sužinome ir išmokstame, labai vertiname. Kiekviename renginyje būna plėtojama kokia nors dvasinė tema. Ir kaskart čia laukia visa puokštė įdomių kalbų. Tam tikros situacijos ar pavyzdžiai būna netgi pademonstruojami. Mus įkvepia ir bendratikių pasakojimai: nuo scenos kai kurie dalijasi patirtimi, kaip jiems pavyksta dabar, kai gyvenimas toks nelengvas, laikytis krikščioniškų principų. Regioniniuose kongresuose daug pasimokome ir žiūrėdami vaidinimus – tiesiog prieš mūsų akis atgyja Biblijos puslapiuose aprašytos istorijos. Kiekviename iš didžiųjų sambūrių, be to, yra organizuojamas krikštas: žmogus krikštydamasis viešai parodo, kad maldoje jau pasiaukojo Dievui.

  • Kodėl mūsų suvažiavimai yra džiugi šventė?

  • Ko iš didžiųjų sambūrių galėtumėte pasisemti jūs?