Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 22 PAMOKA

Kokie darbai atliekami mūsų filialuose?

Kokie darbai atliekami mūsų filialuose?

Saliamono Salos

Kanada

Pietų Afrika

Kad filialo prižiūrimoje teritorijoje evangelizacijos darbas eitųsi sklandžiai, Betelio šeimos nariai turi daug ką nuveikti įvairiuose filialo skyriuose. Vieni tarnauja vertėjais, kiti spausdina žurnalus, riša knygas, sandėliuoja literatūrą, ruošia garsines ir vaizdines mokymo priemones, užsiima kitais aktualiais dalykais.

Filialo komitetas prižiūri gerosios naujienos skelbimo darbą. Vadovaujančioji taryba kiekviename iš tokių centrų paskiria filialo komitetą – mažiausiai tris vyresniuosius, galinčius tinkamai organizuoti biuro veiklą. Apie mūsų darbo pažangą tame krašte, kuris priskirtas filialo žiniai, komitetas vis informuoja Vadovaujančiąją tarybą. Praneša ir apie problemas, jeigu jų iškyla. Tokios ataskaitos padeda Vadovaujančiajai tarybai nuspręsti, kokias temas reikėtų aptarti leidiniuose, taip pat per sueigas, suvažiavimus. Aplankyti kiekvieno filialo Vadovaujančioji taryba reguliariai siunčia savo atstovus. Filialų komitetų nariams šie atstovai duoda patarimų, kaip atsakingas pareigas būtų galima atlikti dar geriau (Patarlių 11:14). Bendruomenės, veikiančios filialo prižiūrimoje teritorijoje, tada turi progą išgirsti daug padrąsinančių žodžių – yra kviečiamos į specialią sueigą pasiklausyti kalbos, kurią sako atvykęs pagrindinio biuro atstovas.

Rūpinamasi bendruomenių poreikiais. Filiale tarnaujantys atsakingi broliai tvirtina rekomendacijas steigti naujas bendruomenes, taip pat prireikus duoda nurodymų pionieriams, misionieriams, rajono prižiūrėtojams. Dar jie rengia suvažiavimus ir kongresus, organizuoja naujų Karalystės salių statybas, rūpinasi, kad kiekviena bendruomenė gautų pakankamai literatūros. Trumpai tariant, filiale viskas yra daroma tam, kad gerąją naujieną pavyktų skelbti sistemingai, tvarkingai (1 Korintiečiams 14:33, 40).

  • Kaip filialų komitetai pagelbėja Vadovaujančiajai tarybai?

  • Kokios atsakingos užduotys atliekamos filiale?