Mums visiems reikia dvasinio peno

Nebedaug laiko likus iki Jėzaus mirties, su juo atskirai pasikalbėti atėjo keturi mokiniai – Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus. Tąkart Jėzus jiems pranašiškai nupasakojo, koks ženklas liudys, kad jis jau karaliauja iš dangaus ir kad šita pasaulio santvarka eina į pražūtį. Sykiu jis iškėlė svarbų klausimą: „Kas iš tiesų yra tas ištikimas ir nuovokus vergas, kuriam šeimininkas pavedė savo šeimynykščius, kad duotų jiems maistą reikiamu metu?“ (Mato 24:3, 45; Morkaus 13:3, 4) Šiais žodžiais Jėzus mokinius patikino, kad jisai, jų „šeimininkas“, ras ką įpareigoti paskutinėmis dienomis tiekti jo sekėjams dvasinį peną. Ir kokia gi žmonių grupė „vergo“ darbą atliks?

Maža grupelė Jėzaus sekėjų, pateptų šventąja dvasia. Šitas „vergas“ – Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba – dvasinio peno Jehovos garbintojams parūpina nuolat. Savo „maisto davinį reikiamu metu“ gauname ne kokiais kitais kanalais, o būtent per ištikimąjį „vergą“ (Luko 12:42).

„Vergui“ pavesta šeimininkauti „Dievo namuose“ (1 Timotiejui 3:15). Jėzus patikėjo „vergui“ labai atsakingas pareigas – prižiūrėti Jehovos organizacijos veiklą žemėje, tai yra tvarkytis su materialiniais ištekliais, vadovauti evangelizacijos darbui, mokyti bendruomenes. Tai, ko labiausiai reikia, „ištikimas ir nuovokus vergas“ visada duoda pačiu laiku. Dvasinį peną jis tiekia per spaudinius, taip pat per sueigas, per mūsų didžiuosius sambūrius.

Tas „vergas“, pasak Jėzaus, yra ištikimas. Jis tvirtai laikosi Biblijos mokymų, pareigingai skelbia gerąją naujieną. Be to, yra nuovokus: sumaniai rūpinasi viskuo, kas Kristaus pavesta (Apaštalų darbų 10:42). Ir Jehova „vergo“ darbą akivaizdžiai laimina – į savo garbintojų gretas patraukia vis daugiau žmonių, padeda suruošti apsčiai „maisto“ (Izaijo 60:22; 65:13).

  • Ką Jėzus įpareigojo, kad tiektų jo mokiniams dvasinį peną?

  • Kodėl galima sakyti, jog tas „vergas“ yra ištikimas ir nuovokus?