Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 10 PAMOKA

Kodėl šeimoje rengiame dvasinio ugdymo vakarą?

Kodėl šeimoje rengiame dvasinio ugdymo vakarą?

Pietų Korėja

Brazilija

Australija

Gvinėja

Dar senų senovėje Jehova šeimoms prisakė, kad rastų laiko drauge puoselėti dvasingumą, stiprinti tarpusavio ryšį (Pakartoto Įstatymo 6:6, 7). Štai todėl Jehovos liudytojai savo šeimose kas savaitę rengia dvasinio ugdymo vakarą – nuoširdžiai, be jokio šalto oficialumo aptaria tai, kas šiuo metu rūpi, apsvarsto šeimai aktualius Biblijos pamokymus. Net jeigu šeimos ir neturite, vis tiek nepraleiskite progos mintimis pabūti su Dievu. Tą laiką skirkite asmeninėms Biblijos studijoms, panagrinėkite vieną ar kitą jus dominantį dalyką.

Kad taptume dar artimesni su Jehova. „Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“ (Jokūbo 4:8). Kokia yra Jehovos esybė, kokie Jehovos darbai, sužinome iš jo rašytinio Žodžio. Šitaip Dievą vis geriau pažįstame. Jeigu svarstote, nuo ko šeimoje pradėti, kodėl gi visiems kartu nepaskaičius Biblijos? Galėtumėte, pavyzdžiui, laikytis šiokiadienio sueigai sudaryto savaitinio tvarkaraščio. Pasiskirstykite ir paeiliui balsu perskaitykite kiekvienas savo dalį, o paskui aptarkite, ko ta ištrauka pamoko. Dvasinio ugdymo vakarą, aišku, sugalvosite papildyti ir kitais užsiėmimais.

Kad labiau suartėtume tarpusavyje. Šeimoje studijuojant Bibliją, stiprėja vyro ir žmonos tarpusavio saitai, glaudesni darosi tėvų ir vaikų santykiai. Dvasinio ugdymo vakaras turėtų būti tikros atgaivos metas – tarsi nedidelė šventė, kurios visi laukia. Tėvai, atsižvelgdami į vaikų amžių, pokalbiams tegu parenka aktualių temų. Čia greičiausiai praverstų vienas kitas straipsnis iš žurnalų Sargybos bokštas ir Atsibuskite! arba iš mūsų interneto svetainės jw.org. Galima pasikalbėti, pavyzdžiui, apie kokią problemą, vaikams iškilusią mokykloje, ir drauge paieškoti sprendimo arba pasižiūrėti ką nors per mūsų internetinę televiziją JW Broadcasting (tv.jw.org) ir paskui drauge aptarti. Taip pat smagu yra parepetuoti giesmes, kurias giedosime artimiausiose sueigose, o kai studijos jau užbaigtos, – kartu paužkandžiauti.

Šeima, kas savaitę skirdama šias valandėles Jehovos garbei, tikrai išmoks jo Žodžiu pasidžiaugti, pasimėgauti. Jeigu ir savo šeimoje taip darysite, Jehova jus dosniai laimins (Psalmyno 1:1–3).

  • Kodėl mes rengiame šeimos dvasinio ugdymo vakarą?

  • Kaip tėvai galėtų šį vakarą paversti švente visai šeimai?