Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 15 PAMOKA

Kaip bendruomenei tarnauja vyresnieji?

Kaip bendruomenei tarnauja vyresnieji?

Suomija

Mokytojai

Ganytojai

Evangelizuotojai

Mūsų organizacijoje nėra dvasininkų, kurie už savo tarnystę gautų algą. Pirmajame amžiuje, kai krikščionybė tik atsirado, ‘ganyti Dievo bendruomenę’ buvo patikėta dvasiškai brandiems vyrams (Apaštalų darbų 20:28). Šiandieną panašiai tvarkomasi ir Jehovos liudytojų bendruomenėse: tarnauti ganytojais, eiti kaimenės priešakyje ir visiems rodyti kryptį paskiriami vyresnieji. Šitos užduoties jie imasi „ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nesąžiningo pasipelnymo, bet su atsidavimu“ (1 Petro 5:1–3). Kokį darbą jie daro mūsų labui?

Mumis rūpinasi, žiūri mūsų gerovės. Vyresnieji vadovauja bendruomenei, padeda visiems puoselėti dvasingumą. Ši svarbi užduotis jiems Dievo pavesta, todėl patys vyresnieji nėra kokie viešpačiai. Ne, jie tiesiog darbuojasi mūsų labui, mūsų džiaugsmui (2 Korintiečiams 1:24). Kaip piemuo saugo ir prižiūri kiekvieną avį, taip vyresnieji domisi ir rūpinasi kiekvienu bendruomenės nariu (Patarlių 27:23).

Moko mus vykdyti Dievo valią. Kas savaitę vyresnieji rengia bendruomenės sueigas mūsų tikėjimui stiprinti (Apaštalų darbų 15:32). Šitie pasiaukoję žmonės taip pat organizuoja evangelizacijos darbą ir patys rodo pavyzdį – drauge su mumis skelbia gerąją naujieną, moko mus visokių tarnybos metodų.

Stengiasi kiekvieną asmeniškai paskatinti. Rūpindamiesi kiekvieno dvasiniais poreikiais, bendruomenės vyresnieji kartais užsuka pas mus į namus arba nutaikę progą pakalbina Karalystės salėje. Iš Šventojo Rašto jie mums turi vertingų patarimų, pamokymų, paguodos žodžių (Jokūbo 5:14, 15).

Tačiau vyresnieji tarnauja ne tik bendruomenėje. Dauguma yra dirbantys žmonės. Nemažai laiko ir dėmesio, be to, jie turi skirti savo šeimai. Už pasiaukojamą triūsą šitie broliai tikrai verti pagarbos (1 Tesalonikiečiams 5:12, 13).

  • Koks bendruomenėje yra vyresniųjų vaidmuo?

  • Kaip vyresnieji rūpinasi kiekvieno iš mūsų gerove?