Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 16 PAMOKA

Koks yra patarnautojų vaidmuo?

Koks yra patarnautojų vaidmuo?

Mianmaras

Dalyvauja sueigų programoje

Vadovauja skelbėjų grupei

Prižiūri Karalystės salę

Biblijoje minimi dvejopas pareigas bendruomenėje einantys vyrai – „prižiūrėtojai ir patarnautojai“ (Filipiečiams 1:1). Paprastai bendruomenėje tokių atsakingų brolių yra ne vienas. Tad kokį darbą patarnautojai mūsų visų labui atlieka?

Padeda vyresniųjų tarybai. Bendruomenės patarnautojai, tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus, yra dvasingi, patikimi, dori vyrai. Jie užsiima svarbiais praktinio pobūdžio darbais, tvarko einamuosius organizacinius reikalus. Vyresnieji tada gali atsidėti kitoms užduotims – tarnauti ganytojais ir mokytojais.

Daro naudingas paslaugas. Vieni patarnautojai budi prie durų – pasitinka ir pasveikina visus, kas ateina į sueigą. Kiti reguliuoja garso techniką, skirsto literatūrą, veda bendruomenės sąskaitybą, išduoda skelbėjams asmenines tarnybos teritorijas. Jiems patikima ir tokių darbų kaip Karalystės salės priežiūra, remontas. Vyresnieji kartais jų paprašo pasirūpinti senyvais bendratikiais. Patarnautojai mielai imasi visokių užduočių ir už savo uolų triūsą, už noringą dvasią pelno bendruomenės pagarbą (1 Timotiejui 3:13).

Rodo bendruomenei gerą pavyzdį. Patarnautojo pareigos skiriamos tiems bendruomenės vyrams, kurie itin pasižymi gražiomis krikščioniškomis savybėmis. Savo žodžiais sueigose nuo scenos jie stiprina mūsų tikėjimą ir savo uolumu uždega mus evangelizacijos tarnyboje. Veikdami išvien su kitais atsakingais broliais, jie bendruomenėje puoselėja santarvę, daug prisideda prie mūsų visų džiaugsmo (Efeziečiams 4:16). Vėliau patarnautojas, tikėtina, bus pasiruošęs imtis ir vyresniojo pareigų.

  • Kokie yra bendruomenės patarnautojai?

  • Kuo patarnautojai prisideda prie to, kad bendruomenės darbas eitųsi sklandžiai?