Madagaskaras

Norvegija

Libanas

Italija

Į bendruomenės sueigą kaskart išsiruošiame, ar lietus pliauptų, ar saulė kepintų, per purvynus ir per sniegynus. Kodėl, nepaisydami sunkumų nei dienos nuovargio, Jehovos liudytojai taip stengiasi nepraleisti progų susieiti draugėn?

Dėl savo pačių gerovės. „Būkime vienas kitam dėmesingi“, – bendratikiams rašė apaštalas Paulius (Hebrajams 10:24). Šitie žodžiai reiškia, jog vieni kitais turime rūpintis. Taigi esame skatinami domėtis, kaip mūsiškiams sekasi, juos geriau pažinti. Kada su bendruomene susibičiuliaujame, neretai matome, kad broliai ir sesės, turintys panašių problemų kaip mes, visai sėkmingai jas sprendžia. Jų pagalba mums yra neįkainojama.

Kad turėtume tikrų draugų. Į bendruomenės sueigas sueina, suvažiuoja ne šiaip kokie pažįstami, o artimi draugai. Su saviškių kompanija mums patinka ir ką nors nuveikti laisvalaikiu. Ką toks bendravimas duoda? Vieni prie kitų mes prisirišame, stiprėja tarpusavio meilės saitai. Tada, jeigu bičiulį ištinka kokia bėda, skubame ištiesti pagalbos ranką ir pasirodome esą tikri draugai (Patarlių 17:17, Brb). Palaikydami artimus ryšius su visais savo bendruomenės nariais, mes iš tiesų ‘vieni kitais rūpinamės’ (1 Korintiečiams 12:25, 26).

Jus irgi skatiname bičiuliautis su tais, kas vykdo Dievo valią. Tokių draugų sau rasite tarp Jehovos liudytojų. Ir tegul jokios kliūtys nesutrukdo puoselėti šios malonios bendrystės.

  • Kodėl verta lankyti bendruomenės sueigas?

  • Kada norėtumėte susipažinti su mūsų bendruomene?