Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

 8 PAMOKA

Kodėl į sueigas ateiname gražiai, tvarkingai apsirengę?

Kodėl į sueigas ateiname gražiai, tvarkingai apsirengę?

Islandija

Meksika

Bisau Gvinėja

Filipinai

Ar šios brošiūros iliustracijose, kur pavaizduotos mūsų sueigos, pastebėjote, kaip dailiai Jehovos liudytojai apsirengę? Kodėl savo aprangai ir išvaizdai mes teikiame tiek daug reikšmės?

Kad parodytume pagarbą Dievui. Tiesa, Dievas žiūri ne į išorę, o į širdį (1 Samuelio 16:7). Vis dėlto, kai vyksta bendruomenės sueiga, labai norime ir pačiam Dievui, ir kitiems renginio dalyviams parodyti pagarbą. Štai jeigu kada tektų dalyvauti susitikime su prezidentu ar karaliumi, iš pagarbos juk ateitume susitvarkę ir pasipuošę kaip pridera. Per sueigas mes, galima sakyti, stojame Jehovos, „tautų Karaliaus“, akivaizdon (Jeremijo 10:7). Didžiai jį gerbdami ir vertindami tą vietą, kur Dievo šlovinti susirenkame, savaime aišku, rūpinamės ir savo išvaizda.

Kad būtų akivaizdu, kokias puoselėjame vertybes. Biblija moko krikščionis rengtis tvarkingai, puoštis „kukliai ir su sveika nuovoka“ (1 Timotiejui 2:9, 10). Kuklumas neleidžia mums dėvėti tokių drabužių, kurie pernelyg apnuogintų, atrodytų provokuojamai, rėžtų akį – nederamai patrauktų aplinkinių dėmesį. Vadovaudamiesi sveika nuovoka, rengiamės skoningais, ne kokiais apsmukusiais, apdribusiais rūbais. Šių principų rėmuose vis dėlto turime didelę pasirinkimo laisvę. Dailia, akiai malonia išvaizda mes be žodžių šloviname Dievą, ‘puošiame savo Gelbėtojo mokymą’ (Titui 2:10; 1 Petro 2:12). Kadangi į sueigas ateiname gražiai, tvarkingai apsirengę, aplinkiniams tai daro gerą įspūdį – kai kuriuos net patraukia prie Jehovos.

Tegul apranga nebus jums kliūtis ateiti į Karalystės salę. Sueigoms tinkami švarūs išeiginiai drabužiai neprivalo būti brangūs ar pasiūti pagal paskutinę madą.

  • Kokią reikšmę turi mūsų apranga, kai susirenkame garbinti Dievo?

  • Kokiais principais dėl aprangos ir išvaizdos mes vadovaujamės?