Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

Jehovos liudytojų sutiksite bet kuriame žemės kampelyje. Kas sieja šiuos įvairių tautų ir kultūrų žmones?

Kokia yra Dievo valia?

Dievas nori, kad visame pasaulyje būtų paskelbta, kokia yra jo valia. Sužinokite, ką gera jis numatęs žmonijai ir kas dabar skelbia, kokia Dievo valia.

Kokie žmonės yra Jehovos liudytojai?

Kiek Jehovos liudytojų pažįstate? Ar tikrai gerai mus pažįstate?

Kodėl mes vadinamės Jehovos liudytojai?

Čia aptarsime tris priežastis, kodėl pasirinkome tokį vardą.

Kaip Biblijos tiesa buvo naujai atrasta?

Kodėl esame tokie tikri, kad teisingai suprantame, ko iš tikrųjų moko Biblija?

Kodėl mes išleidome „Naujojo pasaulio“ vertimą?

Kuo šis Šventojo Rašto vertimas išsiskiria iš kitų Biblijos vertimų?

Kokį įspūdį jums padarys mūsų sueigos?

Mes drauge susieiname studijuoti Šventąjį Raštą, vieni kitus paskatinti, padrąsinti. Ir jus nuoširdžiai kviečiame ateiti.

Kodėl mums reikia vis susieiti su bendratikiais?

Dievo Žodyje esame raginami burtis draugėn. Kodėl verta nepraleisti bendruomenės sueigų?

Kokia mūsų sueigų programa?

Gal kada svarstėte, kas tokio vyksta Jehovos liudytojų sueigose? Sisteminga, nuodugni Biblijos mokymo programa – visa, ką išgirsite ir pamatysite mūsų sueigose, – jums tikriausiai patiks.

Kodėl į sueigas ateiname gražiai, tvarkingai apsirengę?

Ar Dievui turi reikšmę, kaip rengiamės? Sužinokite, kokiais principais dėl aprangos ir išvaizdos vadovaujamės.

Kaip sueigoms geriausia pasiruošti?

Jeigu sueigoms pasiruošite iš anksto, iš jų pasisemsite daug daugiau naudos.

Kodėl šeimoje rengiame dvasinio ugdymo vakarą?

Sužinokite, ką daryti, kad tokie vakarai padėtų geriau pažinti Dievą, sustiprintų šeimos saitus.

Kuo reikšmingi mūsų didieji sambūriai?

Kasmet į didesnį būrį susirenkame tris kartus. Ko iš tų didžiųjų sambūrių galime pasisemti?

Kaip mes atliekame evangelizacijos darbą?

Skelbdami gerąją naujieną sekame Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Kaip šį darbą dirbame?

Kas yra pionierius?

Kai kurie liudytojai evangelizacijos tarnybai kas mėnesį skiria po 30, 50 ar daugiau valandų. Kodėl jie taip aukojasi?

Kokie mokymo kursai rengiami pionieriams?

Kokie mokymo kursai rengiami visalaikiams evangelizuotojams?

Kaip bendruomenei tarnauja vyresnieji?

Vyresnieji yra dvasiškai brandūs vyrai, kuriems patikėta rūpintis Dievo bendruomene. Kokį darbą jie daro?

Koks yra patarnautojų vaidmuo?

Patarnautojai prisideda prie to, kad bendruomenės darbas eitųsi sklandžiai. Kokį darbą bendratikių labui jie atlieka?

Kaip mums padeda rajono prižiūrėtojai?

Kokiais tikslais rajono prižiūrėtojai lanko bendruomenes? Kaip rajono prižiūrėtojo apsilankymas gali būti naudingas jums pačiam?

Kaip pagelbstime savo broliams nelaimėje?

Įvykus nelaimei, Jehovos liudytojai geba greitai organizuoti pagalbą. Kaip galime paguosti nelaimės ištiktus žmones?

Kas yra „ištikimas ir nuovokus vergas“?

Jėzus pažadėjo įpareigoti žmonių grupę paskutinėmis dienomis tiekti jo sekėjams dvasinį peną. Kaip tas maistas tiekiamas?

Kokia atsakomybė tenka Vadovaujančiajai tarybai?

Pirmajame amžiuje krikščionių bendruomenės poreikiais rūpinosi nedidelė apaštalų ir vyresniųjų grupė – ano meto vadovaujančioji taryba. O kaip yra šiais laikais?

Kas yra Betelis?

Betelis yra ypatingi namai, įkurti svarbiam tikslui. Sužinokite, kokie žmonės ten darbuojasi.

Kokie darbai atliekami mūsų filialuose?

Maloniai kviečiame pasižvalgyti po jūsų šalyje veikiantį filialą.

Kaip rašoma ir verčiama mūsų literatūra?

Literatūrą spausdiname daugiau nei 750 kalbų. Kodėl tam skiriame tiek daug pastangų?

Kaip mūsų pasaulinė veikla finansuojama?

Kuo mūsų organizacija skiriasi nuo kitų religinių bendruomenių?

Kodėl ir kaip statome Karalystės sales?

Kodėl namai, kuriuose rengiame sueigas, vadinami Karalystės sale? Sužinokite, kaip šie kuklūs pastatai praverčia bendruomenėms.

Kaip Karalystės salę saugome ir prižiūrime?

Švari ir tvarkinga Karalystės salė teikia šlovę Dievui. Kaip organizuojamas Karalystės salės tvarkymas?

Kuo mums naudinga Karalystės salės biblioteka?

Gal norėtumėte vienu ar kitu klausimu susirasti informacijos ir geriau pažinti Bibliją? Tuomet užsukite į Karalystės salės biblioteką.

Ką rasite mūsų bendrijos interneto svetainėje?

Svetainėje rasite informacijos apie Jehovos liudytojų įsitikinimus ir veiklą, taip pat gausite atsakymus į daugelį jums rūpimų klausimų.

Ar atsižvelgsite, kokia yra Jehovos valia?

Dievas Jehova mus labai myli. Kaip į jo meilę atsakysime?