Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Grįžkite pas Jehovą

 PIRMA DALIS

„Suieškosiu paklydusias“

„Suieškosiu paklydusias“

Avelė išsigandusi. Ganykloje rupšnodama žolę ji nejučiomis nuklydo nuo bandos. Kur visa kaimenė? Kur piemuo? Temstant darosi dar baugiau. Slėnyje klaidžiojanti avelė – lengvas grobis besibastantiems plėšrūnams. Bet štai ji išgirsta pažįstamą balsą. Tai jos piemuo, jos ganytojas! Jis pribėga, paima avelę ant rankų, apgaubia savo drabužiu ir nešasi namo.

JEHOVA ne kartą prilygina save rūpestingam ganytojui. Vienoje iš Biblijos knygų randame tokius jo žodžius: „Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu“ (Ezechielio 34:11, 12).

„Aš pats rūpinsiuosi savo avimis“

Kas yra Jehovos avys? Žmonės, kurie jį myli ir jį garbina. Tai tie, kurie sako: „Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją! Juk jis mūsų Dievas, o mes – tauta, kurią jis gano, kaimenė, kurią jis veda“ (Psalmyno 95:6, 7). Kaip avys seka paskui piemenį, taip Jehovos tarnai mielai eina paskui savo Ganytoją. Tiesa, būna visko. Kai kurios Jehovos avys nuklysta nuo kaimenės ir prapuola (Ezechielio 34:12; Mato 15:24; 1 Petro 2:25). Tačiau Jehova jų nelaiko pražuvusiomis, viliasi jas surasti.

 Ar tu laikai Jehovą savo Ganytoju? Aptarkime tris dalykus, bylojančius, kad Jehova išties yra rūpestingas ganytojas.

Jis mus maitina. „Ganysiu jas vešlioje ganykloje, [...] kalnų aukštumose jos ilsėsis, geroje buveinėje, ir ganysis vešlioje ganykloje“, – sako Jehova (Ezechielio 34:14). Jis aprūpina mus įvairiu dvasiniu maistu, laiku gauname tai, ko reikia. Gal prisimeni kokį atvejį, kai atsakymą į savo maldą radai žurnalo straipsnyje, išgirdai brolio kalboje ar mūsų organizacijos filme? Argi tai nebuvo akivaizdus įrodymas, kad Jehova tavimi rūpinasi?

Jis mus saugo ir pastiprina. „Suieškosiu paklydusias, sugrąžinsiu išblaškytas, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas“, – sako Jehova (Ezechielio 34:16). Jis pastiprina nusilpusius, atgaivina tuos, kuriuos slegia rūpesčiai. Jei kuris iš mūsų susižeidžiame, o gal sužeidžia tikėjimo brolis, visas tas žaizdas Jehova aptvarsto ir sugydo. O tuos, kurie pasitraukia, gal netgi slegiami kaltės, jis susigrąžina.

Jis mūsų nepalieka. „Aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur [...] jos buvo išblaškytos. [...] Suieškosiu paklydusias“, – sako Jehova (Ezechielio 34:12, 16). Paklydusi avis – dar nepražuvusi. Jehova mato, kurios avies trūksta, ir eina jos ieškoti, o kai ji atsiranda, džiaugiasi (Mato 18:12–14). Savo tarnus Jehova labai myli: „Jūs esate mano kaimenė, mano [...] ganyklos avys“ (Ezechielio 34:31). Tu irgi esi viena iš jų.

Paklydusi avis – dar nepražuvusi. Kai ji atsiranda, Jehova džiaugiasi.

„Atnaujink mūsų dienas“

Kodėl Jehova tavęs ieško ir kviečia sugrįžti? Jis nori, kad būtum laimingas. „Siųsiu lietų [...], lietų, nešantį palaimą“, – žada savo tarnams (Ezechielio 34:26). Tokią atgaivą turbūt esi pajautęs ir anksčiau.

Ar prisimeni tą laiką, kai tik pradėjai semtis žinių apie Jehovą? Kaip jauteisi išgirdęs Dievo vardą? Ar nesidžiaugei sužinojęs, kokią ateitį Dievas žada žmonėms? Pameni, kaip gera buvo drauge su broliais ir sesėmis dalyvauti suvažiavimuose, kongresuose? Ir kaip jausdavaisi, kai žmogus, kuriam liudijai, susidomėdavo tiesa? Namo tikriausiai grįždavai lyg ant sparnų.

Tu ir vėl gali visu tuo džiaugtis. Kadaise izraelitai Jehovą meldė: „Susigrąžink mus, Viešpatie, kad galėtume sugrįžti! Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau!“ (Raudų 5:21) Jehova jų prašymą išklausė. Tauta grįžo pas Jehovą ir su džiaugsmu toliau jam tarnavo (Nehemijo 8:17). Jehova padės sugrįžti ir tau.

Bet gal sakysi, kad nėra viskas taip paprasta. Pakalbėkime, kokios kliūtys dažniausiai trukdo grįžti pas Jehovą ir kaip tas kliūtis įveikti.