Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Brangus tikėjimo drauge,

kaip žinai, Biblijos puslapiuose apstu pasakojimų apie įvairius žmones, apie daugelį Dievui ištikimų tarnų. Tie vyrai ir moterys patyrė sunkumų, su kokiais dažnai susiduriame ir mes. Jie buvo tokie pat žmonės, turėjo „tokius pat jausmus“ (Jokūbo 5:17). Vienus slėgė gyvenimo rūpesčiai, kamavo nerimas. Kiti buvo įskaudinti artimųjų arba tautiečių, to paties tikėjimo žmonių. Dar kiti graužėsi dėl savo klaidų.

Kai kuriems buvo taip sunku, kad net ėmė tolti nuo Jehovos. Bet tai nereiškia, kad jo išsižadėjo. Vienas iš jų užrašė, ką jautė: „Klajoju lyg paklydusi avis; surask savo tarną, nes aš neužmiršau tavo įsakymų“ (Psalmyno 119:176). Gal ir tu taip jautiesi?

Tų, kurie nutolsta nuo kaimenės, Jehova tikrai nepamiršta, jis ieško savo avių. Neretai siunčia joms į pagalbą kitus savo tarnus. Taip jis kitados padėjo ir Jobui. Jobą viena po kitos užgriuvo baisios nelaimės. Jis prarado visą savo turtą, neteko artimųjų, galiausiai patį pakirto sunki liga. Maža to, žmonės, iš kurių tikėjosi sulaukti paguodos, jį tik įskaudino. Tačiau Jobas nuo Jehovos nenusigręžė. Tik vienu tarpu buvo kiek paklydęs – pasidavęs neteisingoms mintims (Jobo 1:22; 2:10). Kaip Jehova jam padėjo?

Jobą aplankė Elihuvas, kitas Jehovos tarnas. Kol Jobas liejo savo širdį, Elihuvas klausėsi. Tada Dievo dvasios skatinamas prabilo. Jobo jis nekritikavo, nemėgino sukelti jam kaltės ar gėdos jausmo. Elihuvas nelaikė savęs geresniu už Jobą. „Dievo akyse aš tau lygus; aš irgi paimtas iš molio, – sakė jis. – Tad nėra tau ko manęs bijoti, ir mano ranka tavęs neprislėgs“ (Jobo 33:6, 7). Elihuvo žodžiai išties nebuvo slegiantys. Jis kalbėjo būtent tai, ko Jobui reikėjo, ir pakėlė jam dvasią.

Tokia pačia dvasia ruošėme ir šį leidinį. Pirmiausia atidžiai klausėmės. Mėginome išsiaiškinti, kokios aplinkybės kai kuriuos atitolino nuo bendruomenės, ką jie apie tai sako (Patarlių 18:13). Tada atsivertėme Bibliją ir atidžiai patyrinėjome, kaip panašiomis aplinkybėmis Jehova padėdavo savo tarnams seniau. Remdamiesi senovės ir šiandieninių Dievo tarnų patirtimi parengėme šį leidinį. Nuoširdžiai raginame jį perskaityti. Norime patikinti, kad mes tave labai mylime.

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba