Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Grįžkite pas Jehovą

Baigiamasis žodis

Baigiamasis žodis

Tikriausiai mintimis kartais sugrįžti į tas dienas, kai buvai su Jehovos tauta. Gal vis prisimeni kokią nors tau ypatingą sueigą, įspūdingą kongresą, įdomų atsitikimą tarnyboje arba malonų pašnekesį su broliu ar sese. Vadinasi, Jehovos tu nepamiršai. Jehova irgi tavęs nepamiršo. Jis atsimena, kaip ištikimai jam tarnavai, ir labai norėtų, kad pas jį sugrįžtum.

„Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu, – sako Jehova. – Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avys išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur [...] jos buvo išblaškytos“ (Ezechielio 34:11, 12).