1. Kodėl mums reikia vadovavimo?

Kaip Biblijos principai skatina mus laikytis saugumo reikalavimų? (PSALMYNO 36:10 [36:9, Brb])

Kūrėjas už žmones nepalyginti išmintingesnis. Jis kaip maloningas Tėvas mumis rūpinasi. Dievas nebuvo numatęs, kad žmonės tvarkytųsi vieni, be jo pagalbos (Jeremijo 10:23). Kaip mažam vaikui reikia tėvų pamokymų, taip mums visiems reikia Dievo vadovavimo, arba gairių (Izaijo 48:17, 18). Biblijoje užrašyti principai ir yra tos Dievo mums dovanotos gairės, vedančios mus gyvenimo keliu. Perskaitykite 2 Timotiejui 3:16.

Visus įstatymus bei principus Jehova davė mūsų labui. Jau dabar jie kreipia mūsų gyvenimą gera linkme, taip pat moko, kaip galima pasiekti amžiną gyvenimą ateityje. Kadangi Dievas mus sukūrė, paklusti jo vadovavimui visiškai teisinga. Perskaitykite Psalmyno 19:8, 12 (19:7, 11, Brb); Apreiškimo 4:11.

2. Kas tie Biblijos principai?

Biblijos principai yra pamatinės tiesos. O įstatymai duodami vadovautis konkrečiomis aplinkybėmis (Pakartoto Įstatymo 22:8). Kad suprastume, kaip tam tikras principas taikytinas kokioje nors situacijoje, turime pasitelkti nuovoką (Patarlių 2:10-12). Štai, pavyzdžiui, Biblija moko, kad gyvybė — Dievo dovana. Šiuo esminiu principu turėtume vadovautis darbe, namuose ar kur keliaudami. Jis skatina mus paisyti saugumo reikalavimų. Perskaitykite Apaštalų darbų 17:28.

3. Kokie du principai yra visų svarbiausi?

Jėzus kalbėjo apie du svarbiausius principus. Pirmasis  jų atskleidžia tikrąją žmogaus gyvenimo prasmę — pažinti Dievą, jį mylėti ir jam ištikimai tarnauti. Šiuo principu derėtų vadovautis visada, kai reikia dėl ko nors apsispręsti (Patarlių 3:6). Kas jo laikosi, tampa Dievo draugu, randa tikrą laimę ir amžinąjį gyvenimą. Perskaitykite Mato 22:36-38.

Antrasis principas padeda mums taikingai sugyventi su kitais (1 Korintiečiams 13:4-7). Paisydami šio principo, su žmonėmis elgiamės taip, kaip su jais elgtųsi Dievas. Perskaitykite Mato 7:12; 22:39, 40.

4. Kuo mums naudinga vadovautis Biblijos principais?

Jeigu šeimos laikosi Biblijos principų, jas vienija meilė (Kolosiečiams 3:12-14). Šeimą saugo dar vienas svarbus Dievo Žodžio principas: santuoka turi būti ilgalaikė sąjunga. Perskaitykite Pradžios 2:24.

Klausyti Biblijos pamokymų mums naudinga ir materialiniu, ir emociniu atžvilgiu. Pavyzdžiui, darbdaviai mieliau renkasi darbuotojus, kurie yra stropūs ir sąžiningi, — o Biblijos principai kaip tik ir skatina mus tokius būti (Patarlių 10:4, 26; Hebrajams 13:18). Dievo Žodyje mums taip pat patariama tenkintis tuo, kas būtiniausia, ir draugystę su Dievu vertinti labiau negu materialines vertybes. Perskaitykite Mato 6:24, 25, 33; 1 Timotiejui 6:8-10.

Vadovaudamiesi Biblijos principais saugome ir savo sveikatą (Patarlių 14:30; 22:24, 25). Štai Dievo draudimas girtuokliauti padeda išvengti mirtinų ligų ir nelaimingų atsitikimų (Patarlių 23:20). Vartoti alkoholinių gėrimų Jehova nedraudžia, bet ragina nepamiršti saiko (Psalmyno 104:15; 1 Korintiečiams 6:10). Dievo principai moko mus ne vien žiūrėti, ką darome, bet ir apie ką mąstome, o tai irgi išeina mums į gera (Psalmyno 119:97-100). Tačiau Dievo normų tikrieji krikščionys laikosi ne vien dėl to, kad tai jiems naudinga. Taip elgdamiesi jie teikia garbę Jehovai. Perskaitykite Mato 5:14-16.