Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Geroji naujiena nuo Dievo

 12 PAMOKA

Kaip galite priartėti prie Dievo?

Kaip galite priartėti prie Dievo?

1. Ar Dievas išklauso visas maldas?

Dievas kviečia artintis prie jo malda visokius žmones (Psalmyno 65:3 [65:2, Brb]). Tačiau ne visas maldas jis išklauso. Pavyzdžiui, jeigu vyras skriaudžia savo žmoną, jo maldos gali likti neišgirstos (1 Petro 3:7). Arba štai izraelitai, kada nesiliovė darę bloga, Dievas nuo jų maldų nusigręžė. Vis dėlto Dievas išklauso net ir didelio nusidėjėlio maldas, jei tik šis atgailauja. Taip, galimybę melstis reikia labai branginti. Perskaitykite Izaijo 1:15; 55:7.

2. Kaip dera melstis?

Malda yra vienas iš Dievo garbinimo būdų, todėl kreiptis maldomis pridera tik į jį vieną — mūsų Kūrėją (Mato 4:10; 6:9). Be to, kadangi esame netobuli, melstis Jehovai turime Jėzaus vardu, nes jis mirė už mūsų nuodėmes (Jono 14:6). Jehova nenori, kad kartotume atmintinai išmoktas ar užrašytas maldas — melstis reikia iš širdies. Perskaitykite Mato 6:7; Filipiečiams 4:6, 7.

Kūrėjas girdi netgi mintyse sakomas maldas (1 Samuelio 1:12, 13). Jis ragina kreiptis į jį visada — malda pradėti ir baigti dieną, padėkoti prieš valgį, melstis, kai susiduriame su sunkumais. Perskaitykite Psalmyno 55:23 (55:22, Brb); Mato 15:36.

3. Kodėl krikščionys renkasi į sueigas?

Gyvename tarp žmonių, kuriems stinga tikėjimo Dievu, kurie į jo pažadą įtvirtinti žemėje taiką žiūri su pašaipa, tad artintis prie Dievo nėra lengva (2 Timotiejui 3:1, 4;  2 Petro 3:3, 13). Užtat mums reikia ugdančios draugystės su bendratikiais — tiek savo pačių, tiek jų gerovei. Perskaitykite Hebrajams 10:24, 25.

Jei bendraujame su žmonėmis, kurie myli Dievą, patys labiau prie Dievo priartėjame. Jehovos liudytojų sueigose turime daug progų pasisemti stiprybės iš kitų tikėjimo. Perskaitykite Romiečiams 1:11, 12.

4. Kaip galite priartėti prie Dievo?

Prie Jehovos artėsite, jei vis pergalvosite tai, ką iš jo Žodžio sužinojote. Mąstykite apie jo darbus, jo pamokymus ir pažadus. Maldingi apmąstymai padaro širdį imlią Dievo meilei ir išminčiai. Perskaitykite Jozuės 1:8; Psalmyno 1:1-3.

Artimą ryšį su Dievu galite turėti tik jeigu jį tikite ir juo pasitikite. Tačiau tikėjimas yra tarsi kokia gyva būtybė, kuriai reikia maisto. Taigi savo tikėjimą turite, taip sakant, vis pamaitinti — vis permąstyti, kuo pagrįsti jūsų įsitikinimai. Perskaitykite Mato 4:4; Hebrajams 11:1, 6.

5. Kuo artima draugystė su Dievu išeis jums į gera?

Jehova rūpinasi tais, kurie jį myli. Jis gali apsaugoti juos nuo visko, kas keltų grėsmę jų tikėjimui ar žlugdytų jų viltį gyventi amžinai (Psalmyno 91:1, 2, 7-10). Dievas įspėja, kokios gyvensenos turėtume vengti, kad nepakenktume sveikatai, neaptemdytume savo laimės. Jehova mums nurodo patį geriausią gyvenimo kelią. Perskaitykite Psalmyno 73:27, 28; Jokūbo 4:4, 8.

 

Pasidomėkite

BIBLIJOS STUDIJŲ ANKETA

Kodėl verta studijuoti Bibliją?

Biblija padeda gauti atsakymus į svarbius gyvenimo klausimus milijonams žmonių. Gal atsakymų ieškote ir jūs?

KO IŠ TIKRŲJŲ MOKO BIBLIJA?

Artinkitės prie Dievo malda

Ar Dievas klausosi mūsų maldų? Kad jis mus išklausytų, svarbu žinoti, ką Biblija sako apie maldą.