1. Kur blogio ištakos?

Dievas davė žmonėms pakankamai laiko valdyti, kad paaiškėtų, jog išspręsti pasaulio problemų jie negali

Blogis žemėje užgimė tada, kai Šėtonas pirmą kartą pamelavo. Asmuo, kurį dabar vadiname Šėtonu, iš pradžių buvo tobulas angelas, bet „nesilaikė tiesos“ (Jono 8:44). Jis ėmė gvieštis to, kas teisėtai priklauso tik Dievui, — panoro būti garbinamas. Jis pamelavo pirmajai moteriai Ievai ir įkalbėjo šią paklusti jam, o ne Dievui. Ievos neklusnumu pasekė ir jos vyras. Adomo sprendimas užtraukė žmonėms kančias ir mirtį. Perskaitykite Pradžios 3:1-6, 19.

Gundydamas Ievą sulaužyti Dievo įsakymą, Šėtonas ėmė kelti maištą prieš Dievo visavaldystę — prieš aukščiausiąją jo valdžią. Didžioji dauguma žmonių stojo Šėtono pusėn, tai yra Dievo savo Valdovu jie nelaiko. Taip „pasaulio valdovu“ tapo Šėtonas. Perskaitykite Jono 14:30; 1 Jono 5:19.

2. Ar Dievo kūriniai buvo su trūkumais?

Visi Dievo darbai yra tobuli. Tiek žmonės, tiek angelai buvo sukurti tokie, kad gebėtų tobulai Dievui paklusti (Pakartoto Įstatymo 32:4, 5). Sykiu Dievas davė žmogui laisvą valią pasirinkti gera arba bloga. Tokia laisvė suteikia mums galimybę išreikšti Dievui savo meilę. Perskaitykite Jokūbo 1:13-15; 1 Jono 5:3.

3. Kodėl Dievas iki šiol leidžia kentėti?

Jehova nutarė maišto, sukelto prieš jo visavaldystę, kurį laiką nemalšinti. Kodėl? Dievas nori parodyti, kad žmonių mėginimas valdyti be jo nieko gero neduos (Mokytojo 7:29; 8:9). Šešių tūkstančių metų žmonijos istorija šį faktą jau patvirtino. Žmonių valdžioms iki šiol nepavyko  sustabdyti karų, užkirsti kelio nusikalstamumui, neteisybei, ligoms. Perskaitykite Jeremijo 10:23; Romiečiams 9:17.

O Dievo valdžia, priešingai negu žmonių, teikia daug gera tiems, kas jai paklūsta (Izaijo 48:17, 18). Visas žmonių valdžias Jehova netrukus pašalins. Žemėje liks gyventi tiktai tie, kurie remia Dievo valdymą (Izaijo 11:9). Perskaitykite Danieliaus 2:44.

4. Kokią galimybę mums suteikia Dievo kantrybė?

Šėtonas tvirtino, kad nė vienas žmogus netarnaus Jehovai iš meilės, nesavanaudiškai. Ar norėtumėte šitą melagingą tvirtinimą paneigti? Jūs galite tai padaryti! Dievo kantrybė mums visiems suteikia galimybę parodyti, kieno valdžią renkamės — Dievo ar žmonių. Kieno pusėje esame, liudija mūsų gyvensena. Perskaitykite Jobo 1:8-12; Patarlių 27:11.

5. Kaip parodome, kad savo Valdovu esame pasirinkę Dievą?

Mūsų sprendimai rodo, ar renkamės Dievą savo Valdovu

Dievą savo Valdovu pripažįstame, jei stengiamės jį garbinti taip, kaip moko jo Žodis, Biblija (Jono 4:23). Šėtono valdžią atmetame, jei kaip ir Jėzus nesiveliame į politiką, nedalyvaujame karuose. Perskaitykite Jono 17:14.

Šėtonas savo galybe mėgina įtraukti žmones į amoralumą, kursto daryti visokias blogybes. Kai imame keistis ir visas tas blogybes pametame, kai kurie draugai ir artimi žmonės gali imti šaipytis arba reikšti nepasitenkinimą (1 Petro 4:3, 4). Kaip tada apsispręsime? Ar nenustosime bendravę su Dievą mylinčiais žmonėmis? Ar paklusime išminties ir meilės kupiniems Dievo įstatymams? Jeigu taip darysime, parodysime, jog Šėtonas melavo tvirtindamas, kad spaudžiamas joks žmogus nevykdys Dievo valios. Perskaitykite 1 Korintiečiams 6:9, 10; 15:33.

Dievo meilė laiduoja, kad blogio ir kančių nebeliks. Žmonės, kurie parodo šituo tikį, gyvens žemėje amžinai. Perskaitykite Jono 3:16.