Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Geroji naujiena nuo Dievo

 4 PAMOKA

Kas yra Jėzus Kristus?

Kas yra Jėzus Kristus?

1. Kaip prasidėjo Jėzaus gyvenimas?

Dėl kokių savybių Jėzus buvo visiems prieinamas? (MATO 11:29; MORKAUS 10:13-16)

Skirtingai nei mes visi, prieš gimdamas žmogumi Jėzus gyveno danguje kaip dvasinė esybė (Jono 8:23). Jis buvo pirmasis Dievo kūrinys ir talkino jam kuriant visus kitus dalykus. Jėzus yra vienintelis, tiesiogiai sukurtas paties Jehovos, todėl vadinamas Dievo „viengimiu“ Sūnumi (Jono 1:14). Jis dar vadinamas „Žodžiu“, nes buvo Dievo Atstovas. Perskaitykite Patarlių 8:22, 23, 30; Kolosiečiams 1:15, 16.

2. Kodėl Jėzus atėjo į žemę?

Dievas savo Sūnaus gyvybę perkėlė į žydų mergelės Marijos įsčias, kad gimtų žmogumi. Taigi biologinio tėvo Jėzus neturėjo (Luko 1:30-35). Į žemę Jėzus atėjo 1) mokyti tiesos apie Dievą, 2) duoti pavyzdžio, kaip vykdyti Dievo valią netgi slegiant sunkumams, 3) savo tobulos gyvybės paaukoti „kaip išpirkos“. Perskaitykite Mato 20:28.

3. Kodėl mums reikalinga išpirka?

Išpirka yra kaina, sumokama kam nors išvaduoti iš gresiančios mirties (Išėjimo 21:29, 30). Mirties ir senatvės pagal pradinį Dievo sumanymą būti neturėjo. Iš kur žinome? Pirmajam žmogui Adomui Dievas pasakė, kad jei sulaužys jo įsakymą (Biblijoje tai vadinama nuodėme), turės mirti. Vadinasi, jei Adomas nebūtų nusidėjęs, nebūtų ir miręs (Pradžios 2:16, 17; 5:5). Kaip rašoma Biblijoje, mirtis į žmonių pasaulį „įėjo“ per Adomą. Nuodėmę, ir kaip atpildą už ją — mirtį, Adomas perdavė visiems savo palikuonims. Kad  būtume iš tos mirties bausmės išvaduoti, mums ir reikia išpirkos. Perskaitykite Romiečiams 5:12; 6:23.

Kas galėjo sumokėti už žmoniją išpirką ir išvaduoti iš mirties? Kai numirštame, sumokame tik už savo pačių nuodėmes. Kadangi esame netobuli, už kitų nuodėmes sumokėti nė vienas negalime. Perskaitykite Psalmyno 49:7-9, Brb.

4. Kodėl Jėzus mirė?

Kitaip nei mes, Jėzus buvo tobulas ir niekada nenusidėjo. Todėl mirtimi jis sumokėjo ne už savo, o už kitų nuodėmes. Dievas siuntė savo Sūnų už mus numirti, nes nepaprastai myli žmoniją. Paklusdamas Tėvo valiai ir atiduodamas savo gyvybę už mūsų nuodėmes, Jėzus parodė, kad irgi mus myli. Perskaitykite Jono 3:16; Romiečiams 5:18, 19.

5. Ką Jėzus daro dabar?

Kai gyveno žemėje, Jėzus pagydydavo ligonius, prikeldavo mirusiuosius, padėdavo kenčiantiems. Šitaip parodė, ką ateityje padarys visų klusnių žmonių labui (Mato 15:30, 31; Jono 5:28). Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių kaip dvasinę esybę (1 Petro 3:18). Tada Jėzus atsisėdo Dievo dešinėje ir laukė, kol Dievas padarys jį visos žemės Karaliumi (Hebrajams 10:12, 13). Jėzus dabar jau karaliauja danguje ir jo sekėjai šią gerą naujieną skelbia visame pasaulyje. Perskaitykite Danieliaus 7:13, 14; Mato 24:14.

Jėzus, galingas valdantis Karalius, netrukus ims veikti, kad pašalintų visas kančias ir tuos, kurie jas sukelia. O žmonės, tikintys Jėzų ir jo klausantys, džiaugsis gyvenimu žemės rojuje. Perskaitykite Psalmyno 37:9-11.