Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Geroji naujiena nuo Dievo

 2 PAMOKA

Kas yra Dievas?

Kas yra Dievas?

1. Kodėl Dievą turėtume garbinti?

Tikrasis Dievas yra visa ko Kūrėjas. Jis neturėjo pradžios ir neturės pabaigos (Psalmyno 90:2). Jis — gerosios naujienos, užrašytos Biblijoje, autorius (1 Timotiejui 1:11). Kadangi Dievas mums dovanojo gyvybę, garbinti turėtume tiktai jį. Perskaitykite Apreiškimo 4:11.

2. Ar Dievas pažinus?

Joks žmogus nėra matęs Dievo, nes jis yra dvasia, o dvasia — aukštesnė gyvybės forma už žemėje gyvenančias būtybes, turinčias fizinį kūną (Jono 1:18; 4:24). Vis dėlto kai ką suprasti apie Dievą galime iš jo kūrinių. Pavyzdžiui, didelė vaisių ir gėlių įvairovė byloja apie Dievo meilę ir išmintį. O neaprėpiama Visata liudija apie jo galią. Perskaitykite Romiečiams 1:20.

Dar daugiau apie Dievą kaip asmenį sužinome skaitydami Bibliją. Joje, pavyzdžiui, rašoma, kas Dievui patinka ir kas nepatinka, kaip jis elgiasi su žmonėmis ir kaip reaguoja susiklosčius vienokioms ar kitokioms aplinkybėms. Perskaitykite Psalmyno 103:7-10.

3. Ar Dievas turi vardą?

Jėzus sakė: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas“ (Mato 6:9). Dievas turi daug titulų, tačiau vardą — tik vieną. Kiekviena kalba jis tariamas kiek skirtingai. Lietuviškai sakome „Jehovà“ arba kai kada „Jahvė“. Perskaitykite Išėjimo 3:15, taip pat išnašą.

Iš daugelio Biblijos vertimų Dievo vardas buvo pašalintas ir pakeistas titulais Viešpats arba Dievas. Tačiau Biblijos tekstuose originalo kalba Dievo vardas buvo pavartotas  apie 7000 kartų. Jėzus, mokydamas žmones apie Dievą, jo vardo minėti nevengė. Perskaitykite Jono 17:26.

4. Ar mes Jehovai rūpime?

Kaip ir šis mylintis tėvas, Dievas daro viską, kas būtina mūsų ilgalaikei gerovei

Kai žemėje tiek daug kančių, kyla klausimas, ar mes, žmonės, tikrai Dievui rūpime. Kai kurie tvirtina, kad Dievas sukelia kančias ir taip mus išmėgina, bet tai netiesa. Perskaitykite Jokūbo 1:13.

Gerbdamas žmogaus orumą Dievas kiekvienam davė valios laisvę. Ar nėra malonu žinoti, kad Dievui tarnauti galime pasirinkti patys? (Jozuės 24:15) Deja, žmonės dažnai pasirenka daryti kitiems bloga, todėl pasaulyje daug kančių. Matyti neteisybę Jehovai iš tiesų skaudu. Perskaitykite Pradžios 6:5, 6.

Jehovai mes tikrai rūpime. Jis nori, kad būtume laimingi. Netrukus jis pašalins kančias ir tuos, kas jas sukelia. Bet kol kas Dievas leidžia žmonijai kentėti, ir tam yra svari priežastis. Kokia ta priežastis, sužinosime iš 8-o skyriaus. Perskaitykite 2 Petro 2:9; 3:7, 13.

5. Kaip galime priartėti prie Dievo?

Jehova kviečia mus prie jo artintis — savo mintis išsakyti jam maldoje. Kiekvienas iš mūsų jam esame svarbūs (Psalmyno 65:3 [65:2, Brb]; 145:18). Jis yra pasirengęs atleisti. Dievui gera matyti, kad stengiamės jį džiuginti, net jeigu kartais ir nepavyksta. Taigi nors esame netobuli, užmegzti su Dievu glaudų asmenišką ryšį tikrai galime. Perskaitykite Psalmyno 103:12-14; Jokūbo 4:8.

Jehova dovanojo mums gyvybę, todėl mylėti jį turime užvis labiausiai (Morkaus 12:30). Jeigu meilę Dievui parodysite stengdamasis geriau jį pažinti ir daryti, ko jis iš mūsų tikisi, priartėsite prie jo dar labiau. Perskaitykite 1 Timotiejui 2:4; 1 Jono 5:3.