Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 1 PAMOKA

Kas ta geroji naujiena?

Kas ta geroji naujiena?

1. Kokią naujieną Dievas nori mums pranešti?

Dievas nori, kad gyventi žemėje žmonėms būtų malonu. Šią planetą ir visa, kas joje, Dievas sukūrė iš meilės žmogui. Netrukus jis pakils veikti, kad visų kraštų gyventojai galėtų džiaugtis geresne ateitimi. Dievas pašalins žmonijos kančių priežastis. Perskaitykite Jeremijo 29:11.

Jokiai valdžiai dar nėra pavykę pažaboti prievartos, užkirsti kelio ligoms, nugalėti mirties. Bet yra viena gera naujiena. Visas žmonių valdžias Dievas greitai pakeis savąja valdžia. Tie, kas jai paklus, gyvens taikiai, džiaugsis gera sveikata. Perskaitykite Izaijo 25:8; 33:24; Danieliaus 2:44.

2. Kodėl į šią gerąją naujieną svarbu įsiklausyti?

Kad baigtųsi kančios, Dievas turės iš žemės pašalinti nedorus žmones (Sofonijo 2:3). O kada tai įvyks? Grėsminga pasaulio padėtis, kokią matome šiandien, Dievo Žodyje buvo nusakyta iš anksto. Šių dienų įvykiai liudija, jog valanda, kai Dievas ims veikti, artėja. Perskaitykite 2 Timotiejui 3:1-5.

3. Ką mes turėtume daryti?

Mums reikia mokytis apie Dievą iš jo Žodžio, Biblijos. O Biblija yra tarsi laiškas nuo mylinčio tėvo. Joje rašoma, kaip galime prasmingiau gyventi dabar ir ko reikia, kad ateityje galėtume gyventi žemėje amžinai. Tai, kad kažkas padeda jums gilintis į Bibliją, patiks ne visiems. Tačiau prarasti galimybę išvysti geresnę ateitį būtų išties gaila. Perskaitykite Patarlių 29:25; Apreiškimo 14:6, 7.