Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 13 PAMOKA

Kokia yra gera naujiena apie religiją?

Kokia yra gera naujiena apie religiją?

1. Ar visos religijos geros?

Doros širdies žmonių esama visose religijose. Tokius žmones Dievas mato ir jais rūpinasi, ir tai išties gera žinoti. Deja, prisidengus religija buvo ir yra daroma daug blogio (2 Korintiečiams 4:3, 4; 11:13-15). Kaip rodo žiniasklaidos pranešimai, kai kurios religijos netgi prisideda prie terorizmo, genocido, karų kurstymo ir vaikų skriaudimo. Doros širdies tikinčiuosius tai labai liūdina. Perskaitykite Mato 24:3-5, 11, 12.

Teisinga religija teikia Dievui šlovę, o klaidinga — jį rūstina. Klaidingos religijos moko doktrinų, kurios nepagrįstos Biblija, jų aiškinimai apie Dievą ir mirusiuosius yra iškreipti. Bet Jehova nori, kad žmonės apie jį žinotų tiesą. Perskaitykite Ezechielio 18:4, Brb; 1 Timotiejui 2:3-5.

2. Kokia yra gera naujiena apie religiją?

Džiugu žinoti, kad Dievas smerkia religijas, kurios tik tvirtina jam tarnaujančios, o iš tikrųjų pataikauja Šėtono pasauliui (Jokūbo 4:4). Dievo Žodyje visos klaidingos religijos vadinamos „Didžiąja Babele“. Šis vardas rodo sąsają su senovės Babilono miestu, kuriame po Nojaus dienų tvano neteisinga religija užsimezgė. Visoms religijoms, apgaudinėjančioms ir engiančioms žmones, Dievas netrukus siųs staigią pražūtį. Perskaitykite Apreiškimo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Yra ir kita gera naujiena. Jehova neužmiršo doros širdies žmonių, išsibarsčiusių po klaidingas šio pasaulio religijas. Tokius žmones jis moko tiesos ir buria į vieningą broliją. Perskaitykite Michėjo 4:2, 5.

 3. Ką doros širdies žmonės turėtų daryti?

Teisinga religija suvienija

Žmonėmis, mylinčiais, kas teisinga ir gera, Jehova rūpinasi. Jis ragina juos klaidingą religiją palikti. Tie, kam Dievas brangus, yra pasirengę keisti savo gyvenimą, kad Kūrėjui būtų mieli. Perskaitykite Apreiškimo 18:4.

Pirmajame amžiuje į apaštalų skelbiamą gerąją naujieną nuolankūs žmonės atsiliepė su džiaugsmu. Jie suprato, kad Jehova kviečia eiti nauju keliu — rinktis gyvenimą, kupiną prasmės ir vilties. Patikėję gerąja naujiena, jie atsidėjo Jehovos tarnystei ir tuo paliko mums sektiną pavyzdį. Perskaitykite 1 Tesalonikiečiams 1:8, 9; 2:13.

Visus, kas gręžiasi nuo klaidingos religijos, Jehova mielai priima į savo garbintojų būrį. Atsiliepdamas į maloningą Jehovos kvietimą, laimėsite jo draugystę, tapsite vienas kitą mylinčių jo tarnų šeimos nariu ir ateityje paveldėsite amžiną gyvenimą. Perskaitykite Morkaus 10:29, 30; 2 Korintiečiams 6:17, 18.

4. Kokį palengvėjimą pajus visi žemės kraštai?

Artėjantis klaidingos religijos teismas — gera naujiena, nes žmonės visame pasaulyje bus išvaduoti iš priespaudos. Niekada daugiau klaidinga religija nebesuvedžios ir nebeskaldys žemės gyventojų. Visi kas gyvas darniai garbins vienintelį tikrąjį Dievą. Perskaitykite Apreiškimo 18:20, 21; 21:3, 4.