1. Ar teisinga religija tik viena?

„Saugokitės netikrų pranašų“ (MATO 7:15)

Savo sekėjus Jėzus mokė tik vienos religijos — tikrosios. Ji yra kelias į amžiną gyvenimą. Jėzus sakė, kad „nedaug kas [tą kelią] atranda“ (Mato 7:14). Dievui priimtina tiktai tokia religija, kuri tvirtai pagrįsta tiesa, užrašyta jo Žodyje. Visus tikruosius Dievo garbintojus sieja vienas tikėjimas. Perskaitykite Jono 4:23, 24; 14:6; Efeziečiams 4:4, 5.

2. Ką Jėzus pasakė apie netikrus krikščionis?

„Jie skelbiasi pažįstą Dievą, bet savo darbais jo išsižada“ (TITUI 1:16)

Jėzus perspėjo, jog netikri pranašai iškraipys krikščionybės mokymus. Iš pirmo žvilgsnio tie netikri pranašai atrodo tarsi tiesos skleidėjai. Jų bažnyčios tvirtina esančios krikščioniškos. Vis dėlto atpažinti, kas jie yra iš tikrųjų, galite. Kaip? Iš jų elgesio ir darbų. Tikrus krikščionis išugdo tiktai tikroji religija. Perskaitykite Mato 7:13-23.

3. Kaip galite atpažinti tikruosius Dievo garbintojus?

Apsvarstykite penkis požymius.

  • Tikrieji Dievo garbintojai laiko Bibliją Dievo Žodžiu. Gyvenime jie stengiasi vadovautis Biblijos principais. Taigi teisinga religija skiriasi nuo tikybų, kurios pagrįstos žmonių išmintimi (Mato 15:7-9). Tikrieji Dievo garbintojai nėra tokie, kurie skelbia viena, o daro kita. Perskaitykite Jono 17:17; 2 Timotiejui 3:16, 17.

  •   Jėzaus sekėjai gerbia Dievo vardą, Jehova. Jėzus gerbė Dievo vardą ir norėjo, kad kiti jį žinotų. Jis padėjo žmonėms pažinti Kūrėją, mokė melsti, kad Dievo vardas būtų laikomas šventu (Mato 6:9). Kuri religija jūsų vietovėje garsina Dievo vardą? Perskaitykite Jono 17:26; Romiečiams 10:13, 14.

  • Tikrieji krikščionys skelbia apie Dievo Karalystę. Dievas siuntė Jėzų skelbti gerosios naujienos apie Karalystę. Dievo Karalystė — vienintelė žmonijos viltis. Jėzus nesiliovė apie ją kalbėjęs iki paskutinio atodūsio (Luko 4:43; 8:1; 23:42, 43). Jis pasakė, kad apie ją skelbs ir jo sekėjai. Jeigu kas nors jus užkalbina, norėdamas papasakoti apie Dievo Karalystę, kokios religijos narys jis tikriausiai yra? Perskaitykite Mato 24:14.

  • Jėzaus sekėjai šiam piktam pasauliui nepriklauso. Jie žinomi tuo, kad nedalyvauja politinėje veikloje, nesivelia į visuomenės konfliktus (Jono 17:16; 18:36). Taip pat nemėgina prisiderinti prie šio pasaulio: nedaro blogų jo darbų, neperima žalingo požiūrio. Perskaitykite Jokūbo 4:4.

  • Išskirtinė tikrųjų krikščionių savybė yra tarpusavio meilė. Gilindamiesi į Dievo Žodį jie išmoksta gerbti visų etninių grupių žmones. Neretai klaidingos religijos aktyviai rėmė tautų karus, o tikrieji Dievo garbintojai šito nedaro (Michėjo 4:1-3). Užuot kariavę, jie mielai aukoja savo laiką ir lėšas stengdamiesi žmonėms padėti, suteikti paguodos. Perskaitykite Jono 13:34, 35; 1 Jono 4:20.

4. Ar galite atpažinti tikrąją religiją?

Kuri religinė bendruomenė visus savo mokymus grindžia Dievo Žodžiu, gerbia Dievo vardą ir skelbia, kad visas žmonijos problemas išspręs Dievo Karalystė? Kurios religijos išpažinėjai myli vieni kitus ir nesivelia į karus? Ką manote? Perskaitykite 1 Jono 3:10-12.