Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

„Išsilaikykite Dievo meilėje“

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Brangūs Jehovos bičiuliai,

„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“, — sakė Jėzus (Jono 8:32). Kaip nuramina tokie žodžiai! Net ir šiomis „paskutinėmis dienomis“, kai visiems taip nelengva ir pasaulis pilnas netiesos, galima pažinti tiesą (2 Timotiejui 3:1). Ar atsimeni, koks jauteisi laimingas, sužinojęs ją iš Dievo Žodžio?

Tiesą turime suprasti aiškiai, be to, nuolat skelbti ją kitiems. Tačiau ne mažiau svarbu ir elgtis, kaip moko tiesa. Tai mums pavyks tik jeigu išsilaikysime Dievo meilėje. Kaip galime joje išsilaikyti, paaiškino Jėzus. Paskutinį vakarą prieš savo mirtį jis ištikimiesiems savo apaštalams pasakė: „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“ (Jono 15:10).

Jėzus pasiliko Tėvo meilėje, nes laikėsi jo įsakymų. Kad ir mes išsilaikytume Dievo meilėje, irgi kasdien vadovaukimės tiesa. „Žinote tuos dalykus, — sakė Jėzus tą patį vakarą, — esate palaiminti, jei juos darote“ (Jono 13:17, Jr).

Nuoširdžiai tikimės, kad šis leidinys padės tau gyventi taip, kaip moko tiesa, ir ‘išsilaikyti Dievo meilėje amžinajam gyvenimui’ (Judo 21).

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba